💡 საგრანტო , საინვესტიციო , შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმათა მომზადება

საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება
◆  სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆
გრანტი არის რესურსი, რომელსაც ერთი პირი მეორე უსასყიდლოდ გადასცემს. “გრანტი”  საკმაოდ ფართო ცნებაა. ამჟამად პოპულარული “შეღავათიანი კრედიტები” ნაწილობრივ გრანტია.

ამდენად, როცა ვსაუბრობთ საგრანტო ბიზნეს გეგმებზე, ეს ბიზნეს-გეგმათა საკმაოდ დიდ სიმრავლეს მოიცავს.

წინამდებარე გვერდზე განვათავსეთ, ყველაზე აქტუალური და საინტერესო ბიზნეს გეგმების .სია. მათი ნაწილი გადის ანოტაციებზე.
ჩვენ იმედი გვაქვს, ეს სია  უპირველეს ყოვლისა, დაგეხმარებათ სწორად შეარჩიოთ თქვენი ბიზნესის მიმართულება. ბიზნესის მიმართულების სწორად შერჩევა – წარმატების ნახევარია.
მზადა ვართ , სიაში მოცემულ ყველა თემაზე, მოგომზადოთ ბიზნეს გეგმა. გაეცანით ქვემოთ, ჩვენს სერვისებს.

1001 ბიზნეს გეგმა

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში


              A_Z

 1. Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 2. подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმა –თა მომზადება 577 235 400

 1. აბერდინო–ანგუსის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
 2. აბრაზიული მასალების წარმოები ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 3. აბრაზიული პროდუქციის წარმოების ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 4. აგრო ბიზნეს გეგმები
 5. აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან / C23.32.0
 6. ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა ბიზნეს-გეგმების მომზადება / P85.10.0
 7. აეროპორტთან ახლო სასტუმროს ბიზნეს-გეგმა
 8. აეროპორტის მგზავრთა სერვის-ცენტრის ბიზნეს გეგმა
 9. ავეჯის და საოჯახო საკუთნოების სარემონტო საწარმოების ბიზნეს-გეგმების მომზადება / S95.24.0
 10. ავეჯის რესტავრაცია
 11. ავეჯის წარმოება დაწესებულებებისა და მაღაზიებისათვის – ბიზნეს გეგმების მომზადება / C31.01.0
 12. ავტო გაქირავების ბიზნეს-გეგმა
 13. ავტომაღაზიების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
 14. ავტომობილების ასაწყობი ქარხნის ბიზნეს-გეგმა
 15. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება და რემონტის ბიზნეს გეგმა / G45.20.0
 16. ავტოსამრეცხაოს ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 17. ავტოსერვისის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 18. აიშირის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმების მომზადება  
 19. აკაციის ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 20. ალმასის ბურღების წარმოების საწარმოს ბიზნეს-გეგმა
 21. ალუბალის , ალუბლის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 22. ალუბლის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 23. ალუმინის წარმოება / C42.0
 24. ალუმინის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
 25. ანათალის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 26. ანგლერული ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები
 27. ანწლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
 28. არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება / C52.0
 29. არასახიფათო ნარჩენების დამუშავება და მოცილება / E21.0
 30. არასახიფათო ნარჩენების შეგროვება / E11.0
 31. არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება / C71.2
 32. არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 33. არქიტექტურული დეტალების დამზადება ფენოპლასტისაგან – ბიზნეს გეგმა
 34. არქიტექტურული საქმიანობები / M11.0
 35. არყის (სპირტის) საწარმო . მეთოდური მითითებები და ბიზნეს-გეგმები 
 36. ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება / C22.0
 37. ასეტრინის (ზუთხის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
 38. ასფალტბეტონის წარმოება / C63.2
 39. ასფალტ-ბეტონის წარმოება 577 235 400
 40. ასფალტ-ბეტონის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400
 41. ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
 42. ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან
 43. ატამის , ატმის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 44. აუდიტორული ფირმის ბიზნეს გეგმა
 45. აუქციონის ჩასატარებლად ბიზნეს განაცხადის მომზადება

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმა –თა მომზადება 577 235 400 

 1. ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები / Q91.0
 2. ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის / C62.0
 3. ბაიკების გაქირავების პუნქტის ბიზნეს გეგმა
 4. ბაიკების სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 5. ბალის , ბლის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 6. ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 7. ბარათებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
 8. ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 10. ბატის ფერმის ბიზენს გეგმა
 11. ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 12. ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა
 13. ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის / C23.61.0
 14. ბეტონის წარმოება / C23.63.1
 15. ბეტონის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 16. ბეწვეულის გამოყვანის ბიზნეს გეგმა
 17. ბეწვეულის გამოყვანის ბიზნეს გეგმა
 18. ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება / C14.20.0
 19. ბეჭდვის და ინფორმაციის გავრცელების მოსამზადებელი მომსახურება / C18.13.0
 20. ბზა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 21. ბიბლიოთეკების და არქივების საქმიანობები / R91.01.0
 22. ბიზნეს გეგმები – ნახშირის წარმოება
 23. ბიზნეს გეგმების მომზადება ვაჭრობის სფეროში
 24. ბიზნეს გეგმების მომზადება მეღვინეობისა და ღვინის ტურიზმის სფეროებში
 25. ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
 26. ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – ინოვაციური პროექტები
 27. ბიზნეს-გეგმის კოოპერატივებისათვის
 28. ბიზნესები მაქსიმალური მოგებითა და მინიმალური საწყისი დანახარჯით
 29. ბილეთების გაყიდვის სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება
 30. ბილიარდის კლუბის ბიზნეს გეგმა
 31. ბინების სარემონტო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
 32. ბინებისა სარემონტო ფირმის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 33. ბიოორგანული ნარჩენების უტილიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 34. ბიოჰომუსის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 35. ბლინების საცხობის ბიზნეს გეგმა
 36. ბლოკის ცეხის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 37. ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 38. ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 39. ბოულინგის ბიზნეს გეგმა
 40. ბოცვრის ფერმის ბიზნეს გეგმა
 41. ბოჭკოვანი მინის წარმოება / C23.14.0
 42. ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება / C23.65.0
 43. ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 44. ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა
 45. ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 46. ბროწეულის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 47. ბაიკების ასაწყობი ქარხნების ბ/გეგმა
 48. ბაიკების გაქირავების პუნქტების ბ/გეგმა
 49. ბაიკების ონლაინ მაღაზიის ბ/გეგმა
 50. ბაიკების სარემონტო სახელოსნოების ბ/გეგმა
 51. ბაიკების სპეციალიზებული მაღაზიების ბ/გეგმა
 52. ბაყაყები და ლოკოკინები ევროკავშირში ექსპორტისათვის
 53. ბაყაყების ხორცის წარმოების ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 54. ბეტონის ჭრა

   – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. გადასატანი ტუალეტების ქსელის ბიზნეს გეგმა
 2. გადახურვის სამუშაოები / F43.91.0
 3. გაზეთების ბეჭდვა / C18.11.0
 4. გაზეთების გამოცემა / J58.13.0
 5. გალერეის ბიზნეს გეგმა
 6. გამაჯანსაღებელი საქმიანობები / S96.04.0
 7. გამომცემლობის ბიზნეს გეგმა
 8. გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 9. განათლება კულტურის სფეროში / P85.52.0
 10. განათლება სპორტის და დასვენების სფეროში / P85.51.0
 11. განცხადებების საიტის ბიზნეს გეგმა
 12. გარგარის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 13. გარგარის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 14. გარეული ფრინველების და ცხოველების სანაშენეს ბიზნეს გეგმა
 15. გარეული ფრინველების და ცხოველების სანაშენეს ბიზნეს გეგმა
 16. გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები / R93.29.0
 17. გასართობი პარკების და თემატური პარკების საქმიანობები / R93.21.0
 18. გაყინული ლობიანის წარმოება რაჭაში
 19. გაცნობის საიტის ბიზნეს გეგმა
 20. გემების და ნავების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება / C33.15.0
 21. გზისპირა ინფრასტრუქტურის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 22. გიგანტური უეკლო მაყვალის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 23. გოგრის მოშენების ბიზნეს გეგმა
 24. გოგრის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 25. გოგრის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 26. გორგოლაჭებიანი სკეიტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
 27. გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება / C17.21.0

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. დაბალი ხარისხის ალმასების გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 2. დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურება / E39.00.0
 3. დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები / S96.03.0
 4. დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები / P85.60.0
 5. დანისებრი ნაკეთობების წარმოება / C25.71.0
 6. დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები / I55.20.0
 7. დასასვენებელი ცენტრის ბიზნეს გეგმა
 8. დასაფასოებელი და შესაფუთი წარმოების ბიზნეს-გეგმები
 9. დასაქმების სააგენტოების საქმიანობები / N78.10.0
 10. დასაწყობება და შენახვა / H52.10.0
 11. დასუფთავების სხვა საქმიანობები / N81.29.0
 12. დატარებითი (მოძრავი) ვაჭრობის ობიექტების ბიზნეს გეგმა
 13. დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო
 14. დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 15. დაჯავშნის სხვა მომსახურება და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები / N79.90.0
 16. დეკორატიული ელემენტების დამზადება ფენოპლასტისაგან. ბიზნეს გეგმის მომზადება
 17. დეტექტიური სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 18. დინდგელის (პროპოლისი) წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 19. დრონით ვიდეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა
 20. დისტილიერების ნარჩენების გადამუშავება

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ევაკუატორის ბიზნეს გეგმა
 2. ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
 3. ეთერზეთების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 4. ელექტრო გასამართი სადგურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 5. ელექტრონული და ოპტიკური მოწყობილობების რემონტი / C33.13.0
 6. ელექტრონული კომპონენტების წარმოება / C26.11.0
 7. ელექტრონული ფულის გამცვლელი პუნქტის ბიზნეს გეგმა
 8. ელექტროსანათი მოწყობილობების წარმოება / C27.40.0
 9. ელექტროტექნიკური და სამონტაჟო სამუშაოები / F43.21.0
 10. ელექტრული მოწყობილობების რემონტი / C33.14.0
 11. ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება / C27.51.0
 12. ემიგრანტებისათვის სერვისები, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა
 13. ემიგრანტებისათვის  ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) და კონსულტაციები
 14. ემიგრანტთათვის . საფრანგეთიდან (საერთოდ ევროპიდან) წამომომსვლელ ემიგრანტთათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 15. ერთჯერადი ჭურჭლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 16. ესპანკა 1 კილო 8 000 $ ღირს

 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ვაზის  (საღვინე წითელყურძნიანი) ბიზნეს გეგმა
 2. ვაზის ( საღვინე თეთრყუნწიანი ) ბიზნეს გეგმა
 3. ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 4. ვაშლის  ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადებავაკუუმური საშრობების ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 5. ვაჭრობა სახლში მიტანით -სერვისების ბიზნეს-გეგმები
 6. ველის წითელი ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
 7. ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 8. ველო და მოტო კლუბების ბ/გეგმა
 9. ველო კლუბები
 10. ველო სერვისები
 11. ველოების ასაწყობი ქარხნების ბ/გეგმა
 12. ველოების გაქირავების პუნქტების ბ/გეგმა
 13. ველოების ონლაინ მაღაზის ბ/გეგმა 
 14. ველოების სარემონტო სახელოსნოების ბ/გეგმა
 15. ველოების სპეციალიზებული მაღაზიების ბ/გეგმა
 16. ველოკლუბების ბ/გეგმა
 17. ველოსერვისების ბ/გეგმა
 18. ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება / C30.92.0
 19. ვენახის ტიპური ბიზნეს გეგმა, მათ შორის- იშვიათი ჯიშების
 20. ვენდინგის ბიზნეს გეგმა
 21. ვერტიკალური პარკინგების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 22. ვეტერინალური კლინიკების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 23. ვეტერინალური პრეპარატების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 24. ვეტერინალური ცენტრების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 25. ვეტერინარული საქმიანობები / M75.00.0
 26. ვიდეო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
 27. ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 28. ვიტამინებისა და მინერალური დანამატების წარმოება
 29. ვიწრო სპეციალიზაციის მაღაზიების ბიზნეს-გეგმები

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400 

 1. ზაანენის ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 2. ზეთის ხილის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 3. ზოომაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 4. ზღვის გოჭების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 5. ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების  ბიზნეს გეგმა
 6. ზეთებისა და ცხიმების წარმოება / C10.41.0

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. თაგვების მოშენების ბიზნეს გეგმა
 2. თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 3. თამაშების და სათამაშოების წარმოება / C32.40.0
 4. თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 5. თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
 6. თაფლოვანი კულინარული პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმები  1  ,  2  ,  3  ,  4 ,  5  ,  6  ,  7  ,  8
 7. თაფლოვანი კოსმეტიკური საშუალებების წარმოების ბიზნეს გეგმა     1  ,  2
 8. თევზის მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 9. თევზის საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 10. თევზის შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 11. თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმები
 12. თევზის, კიბოსნაირებისა და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.20.0
 13. თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 14. თესლებისა და სარგავი მასალების საწარმოების ბიზნეს-გეგმები
 15. თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 16. თოკების, ბაგირების და ბადეების წარმოება / C13.94.0
 17. თონის ბიზნეს გეგმა
 18. თუთის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
 19. თუჯის ჩამოსხმა / C24.51.0
 20. თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება / C24.10.0
 21. თხილის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
 22. თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 23. თხის ფერმის ბიზნეს გეგმა

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. იაროსლავის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები 
 2. იატაკის დაგება და კედლის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები / F43.33.0
 3. იკრის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
 4. ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. ინდივიდიალური სახლების დასახლების ბიზნეს გეგმა
 6. ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა
 7. ინოვაციური მცენარეებისა და ჯიშების სანერგე მეურნეობის წარმატებული ბიზნეს გეგმა
 8. ინსტრუმენტების წარმოება / C25.73.0
 9. ინტერნეტ – მაღაზიების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
 10. ინტერნეტ-აუქციონების საცალო ვაჭრობა / G47.91.2
 11. ინტერნეტ-ქსელის წარმომადგენელი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
 12. იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 13. იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

კა

 1. კავკასიური წაბლა ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები
 2. კაკალის , კაკლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
 3. კაკაოს, შოკოლადისა და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება / C10.82.0
 4. კაკლოვანების სანერგე მეურნეობების ბიზნეს გეგმები
 5. კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 6. კამერუნის ჯუჯა თხის ფერმის ბიზნეს-გეგმები
 7. კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 8. კარაკულის (კრაველის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
 9. კარტინგის ბიზნეს გეგმა
 10. კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.31.0
 11. კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 12. კატალოგებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
 13. კაფე მოძრავი
 14. კაფეების ქსელის ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 15. კაფეტერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები

კე

 1. კეიტერინგული კვების ბიზნეს გეგმა
 2. კემპინგის მოედნები, ავტოფურგონების მოედნები და ტრეილერ-პარკები / I55.30.0
 3. კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 4. კენკროვნების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება / C23.43.0
 6. კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება / C23.42.0
 7. კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება / C23.31.0
 8. კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება / C23.41.0
 9. კერამიკულისახელოსნის ბიზნეს გეგმა
 10. კერძო საბავშვო ბაღის ბიზნეს გეგმა
 11. კერძო საყოფაცხოვრებო-საექსპლუატაციო სამსახურის ბიზნეს გეგმა
 12. კვების მზა პროდუქტებისა და კერძების წარმოება / C10.85.0
 13. კვების მრეწველობის ნარჩენების უტილიზაცია
 14. კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში / M72.11.0

კიბ

 1. კიბორჩხალების მოშენება – ბიზნეს გეგმა
 2. კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 3. კივის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
 4. კივის  ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 5. კინო-თეატრ-ატრაქციონის ბიზნეს გეგმა
 6. კინოფილმების ჩვენება / J59.14.0
 7. კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება / J59.11.0
 8. კირის და ბათქაშის წარმოება / C23.52.0
 9. კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 10. კლინიკების ბიზნეს-გეგმების მომზადება

კომ

 1. კომპიუტერების აწყობისა და გაყიდვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 2. კომპიუტერული თამაშების ბიზნეს გეგმა
 3. კომპიუტერული კლუბის ბიზნეს გეგმა
 4. კომპიუტერული სერვისების ბიზნეს გეგმა
 5. კომპლექსური საოფისე ადმინისტრაციული მომსახურების საქმიანობები / N82.11.0
 6. კომპოზიტური მასალების წარმოების ბიზნეს გეგმები
 7. კომშის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 8. კომშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 9. კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები / J62.01.0
 10. კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების რემონტი / S95.11.0
 11. კომპიუტერული თამაშების გამოცემა / J58.21.0

კონ

 1. კონდიციონერების დამონტაჟების ბიზნეს გეგმა
 2. კონსალტინგული ფირმის ბიზნეს გეგმა
 3. კონფერენციების და სავაჭრო გამოფენების ორგანიზება / N82.30.0
 4. კორპორატიული კვების ორგანიზების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 5. კოტეჯური ტიპის ტურისტული ჰოსტელის ბიზნეს გეგმა
 6. კრევეტების მოშენების ბიზნეს გეგმა 
 7. კრევეტების საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 8. კუბდარიების ქსელის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 9. კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 10. კურიერული ფოსტის ბიზნეს გეგმა

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ლანდშაფტური დიზაინის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 2. ლატექსით დაფარული სამუშაო ხელთათმანების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 3. ლატვიური წაბლა -ს საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები 
 4. ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. ლეიბების წარმოება / C31.03.0
 6. ლეღვის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 7. ლითონის დამუშავება და დაფარვა / C25.61.0
 8. ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება / C25.12.0
 9. ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება / C25.91.0
 10. ლითონის მზა ნაწარმის რემონტი / C33.11.0
 11. ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება / C25.11.0
 12. ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის / C25.99.0
 13. ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება / C25.29.0
 14. ლითონის ჭედვა, წნეხა, შტამპვა და გლინვა; ფხვნილოვანი მეტალურგია / C25.50.0
 15. ლიმონის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 16. ლიტერატურული კაფის ბიზნეს გეგმა
 17. ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 18. ლოკოკინას მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 19. ლოკოკინების გადამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 20. ლორის (ვიჩინის) დამზადების საამქროს ბიზნეს გეგმა
 21. ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს გეგმა
 22. ლუდსახარშების ნარჩენების უტილიზაცია 
 23. ლურჯი მოცვის წარმოების ბიზნეს გეგმები

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

მა

 1. მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება / C25.93.0
 2. მაისურებზე წარწერების დამბეჭდავი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
 3. მაკარონის, ატრიის, კუსკუსისა და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება / C10.73.0
 4. მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 5. მანდარინის  ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 6. მანქანების და მოწყობილობების რემონტი / C33.12.0
 7. მარგარინისა და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება / C10.42.0
 8. მარკეტის ბიზნეს-გეგმები
 9. მარნების ბიზნეს გეგმები
 10. მარცვლოვანი კულტურების ბიზენს გეგმა
 11. მარწყვის წარმოების ბ/გეგმის მომზადება
 12. მაყვალის , მაყვლის  ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 13. მაყვლის წარმოების და რეალიზაციის ბიზნეს გეგმები
 14. მაცივრების , სამაცივრე მეურნეობების , ბიზნეს გეგმების მომზადება
 15. მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა  — გივი ! მაჭახელა ძველებური თოფია 

მეგ

 1. მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 2. მედია საშუალებების ბიზნეს გეგმები
 3. მედია-ჩანაწერების აღწარმოება / C18.20.0
 4. მევენახეობის ბიზნეს გეგმები
 5. მეკვერცხული ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. მეორადი მაღაზიის (second hand) ბიზნეს გეგმა
 7. მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 8. მესაქონლეობის ბიზნეს გეგმები
 9. მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა, სასელექციო, ჯიშობრივი
 10. მეტალის კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 11. მეტალის მილების ქარხნის ბიზნეს გეგმა
 12. მეღვინეობის ბიზნეს გეგმები
 13. მეცხოველეობისათვის საკვების წარმოება

მეფ

 1.  მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები
 2. მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი
 3. მეფრინველეობის საკვებით უზრუნველყოფა საქართველოში – მარკეტინგული კვლევის ჩატარება
 4. მეფრინველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 6. მეფუტკრეობის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
 7. მეღვინეობის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
 8. მეღორეობის საოჯახო მცირე ფერმის ბიზნეს გეგმა
 9. მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმების მომზადება
 10. მეცხოველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 11. მეხორცული მიმართულების ფერმის ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა
 12. მეხორცული მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმა
 13. მეხორცული ჯიშის მიმართულების ფერმის ტიპური (არაინოვაციური) ბიზნეს გეგმა

მზა

 1. მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის / C10.91.0
 2. მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის / C10.92.0
 3. მზის პანელების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
 4. მზის ფერმების , მზის ელექტროსადგურების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. მთარგმნელობითი (წერილობითი და ზეპირი) საქმიანობები / M74.30.0
 6. მთარგმნელობითი სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 7. მიკროგრინის სათბურისა და საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 8. მინერალური წყლების წარმოება / C11.07.1
 9. მინის სამუშაოები / F43.34.1
 10. მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით / C23.19.0
 11. მინი-სამრეცხაოს ბიზნეს გეგმა
 12. მინი-ტიპოგრაფიის ბიზნეს გეგმა
 13. მიტოვებული ხილის ბაღების მოვლის სერვისის ბიზნეს გეგმა
 14. მიუსლის წარმოების ბიზნეს გეგმა

მო

 1. მოსავლის ამღები მანქანები (თანადაფინანსებით)
 2. მოტო და ველოსერვისების ბ/გეგმა
 3. მოტოების ასაწყობი ქარხნების ბ/გეგმა
 4. მოტოების გაქირავების პუნქტებს ბ/გეგმა
 5. მოტოების ონლაინ მაღაზის ბ/გეგმა
 6. მოტოების სარემონტო სახელოსნოების ბ/გეგმა
 7. მოტოების სპეციალიზებული მაღაზიების ბ/გეგმა
 8. მოტოკლუბების ბ/გეგმა
 9. მოტოსერვისების ბ/გეგმა
 10. მოტოსკოლის ბ/გეგმა
 11. მოტოციკლების წარმოება / C30.91.0
 12. მოტოციკლების, მათი ნაწილების და აქსესუარების გაყიდვა, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი / G45.40.0
 13. მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 14. მოცვის ( ლურჯი ) პლანტაციის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 15. მოცხარის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 16. მოძრავი ავტომაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 17. მოძრავი კაფე
 18. მოხუცთა პანსიონის ბიზნეს გეგმა
 19. მრავალბინიანი სახლების მშენებლობის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 20. მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა / C24.53.0
 21. მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება / C25.92.0
 22. მსხალის, მსხლის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 23. მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება / C11.07.3

მუს

 1. მუსიკალური ბარის ბიზნეს გეგმა
 2. მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება / C16.23.0
 3. მშენებლობის ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. მცირე ბაზრობების ბიზნეს-გეგმები
 5. მცირე საწყისი თანხით მაქსიმალური მოგება- ბიზნეს გეგმები და აუთსორსინგი
 6. მცირე ქანდაკებათა ჩამოსხმის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 7. მწერების მოშენების ბიზნეს გეგმები
 8. მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
 9. მწყერის ფერმის ბიზნეს გეგმა
 10. მხატვრული შემოქმედება / R90.03.0
 11. მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება / C32.20.0

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ნაგვის სორტირების ბიზნეს გეგმა 
 2. ნაგვის შეგროვების,ტრანსპორტირების,სორტირებისა და გადამუშავების ბიზნეს-გეგმები
 3. ნარევების წარმოება / C23.64.0
 4. ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 5. ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება / C13.91.0
 6. ნაყინის წარმოება / C10.52.0
 7. ნახევრად ძვირფასი ქვების გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 8. ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 9. ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 10. ნუშის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ობიექტების კომპლექსური დამხმარე მომსახურება / N81.10.0
 2. ომეგა-3-ის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 3. ონისათვის სპეციალური ბიზნეს გეგმა
 4. ორგანული სოფლის მეურნეობა
 5. ორთქლის გენერატორების წარმოება, ცენტრალური გათბობის ცხელი წყლის ბოილერების გარდა / C25.30.0
 6. ორმაგი მოჭიქული ფანჯრების წარმოებისთვის საჭირო აღჭურვილობების ლიზინგით მისაღები ბიზნეს გეგმა
 7. ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული საკონდიტრო ნაწარმისა და ნამცხვრების წარმოება / C10.72.0
 8. ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 10. ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმები
 11. ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

პა

 1. პალეტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 2. პალეტის წარმოება სვანეთში
 3. პარკეტის ცეხის ბიზნეს გეგმა
 4. პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება / C20.42.0
 5. პენოპლასტებისგან ნაკეთობების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 6. პენოპლასტის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 7. პერლიტის წარმოების ბიზნეს-გეგმები
 8. პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება / C20.20.0
 9. პირის ღრუს მოვლის საშუალებების მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 10. პირის ღრუს მოვლის საშუალებების ონლაინ მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 11. პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 12. პიცერიების ქსელის ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 13. პიცერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
 14. პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა

პლ

 1. პლასტიკური კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 2. პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 3. პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება / C22.23.0
 4. პლასტმასის საფუთავების წარმოება / C22.22.0
 5. პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება / C22.29.0
 6. პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება / C22.21.0
 7. პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში / C20.16.0
 8. პლასტმასისა და ბოთლების შეგროვების პუნქტის ბიზნეს გეგმა
 9. პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
 10. პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა

პრ

 1. პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
 2. პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ბიზნეს გეგმა
 3. პროდუქტების მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 4. პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა
 5. პურის წარმოება / C10.71.1

 

 1. ჟანგბადის კოქტეილები – კარგი მიმართულება მინი ბიზნესისათვის
 2. ჟოლოს ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 3. ჟოლოს წარმოების ბიზნეს გეგმები
 4. ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა / J58.14.0

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. რადიოტაქსის ბიზნეს გეგმა
 2. რაიონული საკონსულტაციო ცენტრების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 3. რეზიდენტული მოვლის საქმიანობები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის / Q87.30.0
 4. რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი / C22.11.0
 5. რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება / C22.19.0
 6. რელიგიური ტურიზმის ბიზნეს გეგმები
 7. რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები / I56.10.0
 8. რესტორნის ბიზნეს გეგმა
 9. რესტორნის ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები და აუთსორსინგი
 10. რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 11. რკინის ავეჯის სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 12. რკინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 13. რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება / C10.51.0
 14. რძის პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 15. რძის ქარხნების ნარჩენების გადამუშავება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 საა

 1. საადვოკატო ფირმის ბიზნეს გეგმა
 2. საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 3. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. საავტორო მხატვრული ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 5. საავტორო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 6. საავტორო სკოლის ბიზნეს გეგმა
 7. საათების და ძვირფასეულობის რემონტი / S95.25.0
 8. საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება / C18.14.0
 9. სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები; საგადასახადო კონსულტირება / M69.20.0

საბ

 1. საბავშვო ბაღის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 2. საბავშვო რაგბის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 3. საბავშვო ფეხბურთის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 4. საბათქაშე სამუშაოები / F43.31.0
 5. საბარგო ჩანთების, ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება / C15.12.0
 6. საბურავების გადამუშავების საამქროს ბიზნეს გეგმა
 7. საბუღალტრო მომსახურების ფირმის ბიზნეს გეგმა
 8. საგაზაფხულო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. საგამომცემლო საქმიანობის სხვა სახეები / J58.19.0
 10. საგზაო ინფრასტრუქტურის ბიზნეს-გეგმები
 11. სადურგლო და სახუროო სამუშაოები / F43.32.0
 12. საერთაშორისო ბიზნეს გეგმების მომზადება ნადირობისა სფეროში
 13. საექვსკურსიო ბიუროების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 14. საექსპორტო მიმართულების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 15. სავაჭრო ცენტრის ბიზნეს გეგმა
 16. სავიზო მომსახურების ბიუროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

სათ

 1. სათბურების ბიზნეს გეგმები
 2. სათბურის შექმნის საავტორო ბიზნეს გეგმა
 3. სათევზაო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა
 4. სათხილამურო სერვისების ბიზნეს გეგმა
 5. საინჟინრო საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტირება / M71.12.0
 6. საინფორმაციო მომსახურებების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 7. საკალმახე მეურნეობის ბიზნეს გეგმა
 8. საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება / C25.72.0
 9. საკვები მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 10. საკვებით მომსახურების სხვა საქმიანობები / I56.29.0
 11. საკვების მიწოდება ღონისძიებებისათვის / I56.21.0
 12. საკვების წარმოება
 13. საკომუნიკაციო მოწყობილობების რემონტი / S95.12.0
 14. საკონდიტროს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები და სხვა
 15. საკონსერვო და წვენების საწარმოების ბიზნეს გეგმა
 16. საკონსულტაციო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
 17. საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში / M70.22.0
 18. სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

სამ

 1. სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება / C25.94.0
 2. სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარმოება / C32.50.0
 3. სამედიცინო ტურიზმის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. სამედიცინო ცენტრის ბიზნეს-გეგმები
 5. სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. სამზარეულო ავეჯის წარმოება / C31.02.0
 7. სამზარეულოების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 8. სამზარეულოს სადემოსტრაციო ბიზნეს გეგმა 

სამკ

 1. სამკერვალო ბიზნესის გეგმა
 2. სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 3. სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
 4. სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
 5. სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები
 6. სამოდელო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
 7. სამონადირეო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა, საერთაშორისო ბაზრით
 8. სამრეწველო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება / C33.20.0
 9. სამუშაო ხელთათმანების წარმოების ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 10. სამღებრო სამუშაოები / F43.34.2
 11. სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბიზნეს გეგმების მომზადება 
 12. სამშენებლო ნაგვის გატანა , სამშენებლო ნარჩენების გატანა , სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება
 13. სამშენებლო პროექტების შემუშავება / F41.10.0
 14. სამშენებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
 15. სამცხე-ჯავახეთისათვის სპეციალურად
 16. სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 17. სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

სან

 1. სანაპიროს ბიზნეს გეგმა
 2. სანელებელთა ბიზნეს- გეგმის- მომზადება
 3. სანერგე მეურნეობის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 4. სანთლის არაყის საწარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. სანტექნიკების გამოძახების სისტემა – იყიდება
 6. საოჯახო ბიზნეს გეგმების მომზადება 
 7. საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს გეგმა
 8. საპარიკმახეროების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურება / S96.02.0
 9. საპარიკმახეროს ბიზნეს გეგმა
 10. საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება / C20.41.0
 11. სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა / M73.11.0
 12. სარეკლამო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 13. სარემონტო-სამშენებლო კომპანიის ბიზნეს გეგმა

სას

 1. სასადილოს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
 2. სასარგებლო წიაღისეული მოპოვების ბიზნეს-გეგმები
 3. სასაწყობო კომპლექსის ბიზნეს გეგმა
 4. სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა / C30.12.0
 5. სასმელებით მომსახურების საქმიანობები / I56.30.0
 6. სასოფლო (ეკო) ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
 7. სასოფლო აუტსორსინგი
 8. სასოფლო სამეურნეო მომსახურების სფეროს ბიზნეს გეგმები (მექანიზაცია, ობიექტების მოვლა და ა.შ.)
 9. სასოფლო-სამეურნეო ლიზინგური კომპანიის ბიზნეს გეგმა
 10. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება
 11. სასტუმრო სპორტსმენებისათვის
 12. სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით / I55.10.1
 13. სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე / I55.10.2
 14. სასტუმროების დაპროექტება და ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 15. სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
 16. სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება და აუტსორსინგი
 17. სასწავლო ცენტრების ბიზნეს გეგმები

სატ

 1. სატაცურის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 2. სატვირთო გადაზიდვების ფირმის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 3. სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მოსამზადებელი სკოლების საქმიანობები / P85.53.0
 4. სატრენინგო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
 5. საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 6. საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება / C10.61.9
 7. საქონლის ჯიშები და მოთხოვნები ფერმისადმი
 8. საქონლის ჯიშები და მოთხოვნები ფერმისადმი
 9. საქორწინო სერვისების ბიზნეს გეგმები
 10. საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება / C20.30.0
 11. საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 12. საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება / C17.22.0
 13. საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების, სახლის და ბაღის მოწყობილობების რემონტი / S95.22.0
 14. საყოფაცხოვრებო, ვიდეო, აუდიო და საოფისე ტექნიკის შეკეთების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 15. საფუარის გადამუშავება
 16. სატელეფონო ცენტრების მომსახურება / N82.20.0
 17. საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის რემონტი / S95.21.0

საშ

 1. საშაურმეს ბიზნეს გეგმა
 2. საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 3. საშემფასებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
 4. საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადება , მზა საშუამავლო ფირმები

საცა

 1. საცალო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით / G45.32.0
 2. საცალო ვაჭრობა ანტიკვარიატით / G47.79.1
 3. საცალო ვაჭრობა არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით / G47.59.3
 4. საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით / G47.11.0
 5. საცალო ვაჭრობა აუდიო- და ვიდეომოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.43.0
 6. საცალო ვაჭრობა გაზეთებით, ჟურნალებით და საკანცელარიო ნივთებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.62.0
 7. საცალო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.54.0
 8. საცალო ვაჭრობა თამაშებით და სათამაშოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.65.0
 9. საცალო ვაჭრობა თამბაქოს ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.26.0
 10. საცალო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.23.0
 11. საცალო ვაჭრობა კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.75.0
 12. საცალო ვაჭრობა მუსიკალური და ვიდეოჩანაწერებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.63.0
 13. საცალო ვაჭრობა მუსიკალური ინსტრუმენტებით და პარტიტურებით / G47.59.4
 14. საცალო ვაჭრობა ნახმარი წიგნებით / G47.79.2
 15. საცალო ვაჭრობა პურით, ნამცხვრებით, ფქვილოვანი და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.24.0
 16. საცალო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.52.0
 17. საცალო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.77.0
 18. საცალო ვაჭრობა სამედიცინო და ორთოპედიული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.74.0
 19. საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.30.9
 20. საცალო ვაჭრობა სასმელებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.25.0
 21. საცალო ვაჭრობა საფოსტო შეკვეთით ან ინტერნეტის საშუალებით / G47.91.1
 22. საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ავეჯით / G47.59.1
 23. საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ჭურჭლით, თიხის ჭურჭლით, ფაიფურით და სამზარეულოს საკუთნოებით / G47.59.2
 24. საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი / G47.59.9
 25. საცალო ვაჭრობა სპორტული მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.64.0
 26. საცალო ვაჭრობა სხვა ახალი საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.78.0
 27. საცალო ვაჭრობა სხვა ნახმარი საქონლით / G47.79.4
 28. საცალო ვაჭრობა სხვა საკვები პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.29.0
 29. საცალო ვაჭრობა ტანსაცმლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.71.0
 30. საცალო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.42.0
 31. საცალო ვაჭრობა ტექსტილით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.51.0
 32. საცალო ვაჭრობა ტყავის ნაწარმით / G47.72.2
 33. საცალო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.73.0
 34. საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით / G47.72.1
 35. საცალო ვაჭრობა ყვავილებით, მცენარეებით, თესლით, სასუქებით, შინაური ცხოველებით და შინაური ცხოველების საკვებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.76.0
 36. საცალო ვაჭრობა წიგნებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.61.0
 37. საცალო ვაჭრობა ხალიჩებით, ფარდაგებით, კედლის და იატაკის საფარებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.53.0
 38. საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.21.0
 39. საცალო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.22.0
 40. საცალო ვაჭრობის აუქციონების საქმიანობა / G47.79.3

საცვ

 1. საცვლების წარმოება / C14.14.0
 2. საცხენოსნო-სპორტული კლუბის ბიზნეს გეგმა
 3. საძოვრების ( სათიბების ) ბიზნეს გეგმათა მომზადება
 4. საწებავი ლენტების წარმოების ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 5. საწყობებისა და მაცივრების ბიზნეს-გეგმები
 6. საჭმელები გამოძახებით – ბიზნეს გეგმების მომზადება 
 7. საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრის სისტემა -იყიდება
 8. საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 9. სახამებლებისა და სახამებელი პროდუქტების წარმოება / C10.62.0
 10. სახინკლის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
 11. სახორცე მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმები
 12. სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 13. სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 14. სიდრის და სხვა ხილის ღვინოების წარმოება / C11.03.0

სილ

 1. სილამაზის სალონის ბიზნეს-გეგმა 577 235 400
 2. სიმენტალის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები 
 3. სიმენტალის ჯიშის ძროხა
 4. სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში / C20.17.0
 5. სირაქლემას ფერმის ბიზნეს გეგმა
 6. სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმები მომზადება 
 7. სკოჩის (სკოტჩის) წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 8. სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 10. სოკოების წარმოების მიზნეს გეგმის მომზადება
 11. სოლარიუმის ბიზნეს გეგმა
 12. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების ინოვაციური საწარმოები
 13. სოფლის მეურნეობის საკვების წარმოება
 14. სოციალური საწარმოების

სპ

 1. სპა ცენტრის ბიზნეს გეგმა
 2. სპეციალური დანიშნულების ძაღლების გამრავლება-გაწვრთნის ცენტრის ბიზნეს -გეგმა
 3. სპეციალური ტექნიკა გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
 4. სპილენძის წარმოება / C24.44.0
 5. სპორტული ბანაკის ბიზნეს გეგმა
 6. სპორტული საქონლის წარმოება / C32.30.0
 7. სტიკერშოპი ბიზნეს გეგმა
 8. სტომატოლოგიური კაბინეტის, კლინიკის ბიზნეს გეგმა
 9. სტუდენტებისათვის / ბიზნეს გეგმებმომზადება / კონსულტაციები 
 10. სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის ბიზნეს გეგმა
 11. სუნელ-სანელებლებისა და საკაზმ-სანელებლების წარმოება / C10.84.0
 12. სუფრის ყურძენის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 13. სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 14. სწრაფი კვების კაფის ბიზნეს გეგმა
 15. სწრაფი მომსახურების კაფის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
 16. სპეციალური ბიზნეს-გეგმები სამტრედიისათვის
 17. სპეციალური პროექტები ახალქალაქისათვის
 18. სპორტული სასტუმრო
 19. სპეცტანსაცმლის წარმოება / C14.12.0
 20. სპეციალიზებული დიზაინერული საქმიანობები / M74.10.0
 21. სპორტული ობიექტების საქმიანობები / R93.11.0

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ტამარილო tamarillo ტომატის ხის მოშენების ბიზნეს-გეგმა
 2. ტანსაცმლის მინი სამრეცხაოს ბიზნეს გეგმა
 3. ტარაკნების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 4. ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. ტატუს სალონის ბიზნეს გეგმა
 6. ტაქსი გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
 7. ტაქსის დისპეჩერული სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 8. ტბების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ტბების ბიზნეს გეგმის მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის
 10. ტბებისა და წყალსაცავების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 11. ტბორების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 12. ტენისის კორტის ბიზნეს გეგმა
 13. ტექნიკის  (სასოფლო–სამეურნეო)  თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება
 14. ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები / M71.20.0
 15. ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა / C13.10.0
 16. ტექსტილის გაწყობა / C13.30.0
 17. ტექსტილის და ბეწვეულის პროდუქციის რეცხვა და ქიმწმენდა / S96.01.0
 18. ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა / C13.92.0
 19. ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი / C13.99.0
 20. ტექსტილის წარმოება / C13.20.0
 21. ტვირთების გადაზიდვის ფირმის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ტი

 1. ტიპოგრაფიის ბიზნეს გეგმა
 2. ტირის ბიზნეს გეგმა
 3. ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. ტორფის გადამუშავება და წარმოება -ბიზნეს გეგმები
 5. ტრადიციული იარაღების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 6. ტრაილერების სადგომის ბიზნეს გეგმები
 7. ტრასის გასწვრივი მძღოლთა დასასვენებელი კომპლექსის ბიზნეს გეგმა
 8. ტრენინგ ცენტრების ბიზნეს გეგმა
 9. ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება / C14.31.0
 10. ტურბაზის ბიზნეს გეგმა
 11. ტურისტთა სწრაფი კვების ობიექტების ბიზნეს გეგმა
 12. ტურისტული ბარის ბიზნეს გეგმა
 13. ტურისტული ეზოს –  ბიზნეს გეგმა
 14. ტურისტული სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება / N79.11.0
 15. ტურისტული საგზურების სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება
 16. ტურისტული ფირმის ბიზნეს გეგმა
 17. ტურ-ოპერატორების საქმიანობები / N79.12.0
 18. ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა / C15.11.0
 19. ტყავის ნაკეთობათა ბიზნეს გეგმების მომზადება 577 235 400
 20. ტყავის ტანსაცმლის წარმოება / C14.11.0
 21. ტყემალის , ტყვემლის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 22. ტყემლის ბაღის ბიზნეს გეგმა
 23. ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება / C24.43.0
 24. ტყის ბიზნეს-გეგმების მომზადება 

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა: ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ. / C11.07.2
 2. უალკოჰოლო ღვინის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 3. უეკლო მაყვლის წარმოების და რეალიზაციის ბიზნეს გეგმები
 4. უკარკასო კონსტრუქციების ფირმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 5. უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს და სასწავლო გეგმები
 6. უქსოვადი ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა / C13.95.0
 7. უცხო ენების კურსების ბიზნეს გეგმა
 8. უცხოეთში ქართული რესტორნებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
 9. უძრავი ქონების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
 10. უძრავი ქონების საერთაშორისო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ფა

 1. ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 2. ფასადის დეკორატიული ელემენტების დამზადება . ბიზნეს გეგმები
 3. ფეიხოას , ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 4. ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 5. ფენოსლასტის დეკორის დამზადების ბიზნეს გეგმები
 6. ფეხსაცმელების სამკერვალოს ბიზნეს გეგმა
 7. ფეხსაცმლის სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 8. ფისტის ბაღის ბიზნეს გეგმა
 9. ფიტნეს კლუბის ბიზნეს გეგმა
 10. ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 11. ფიტო-ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 12. ფიჭვის სამკურნალო პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 13. ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 14. ფიჭური კავშირგაბმულობის სალონის ბიზნეს გეგმა
 15. ფლექფის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმა
 16. ფიტნესის ობიექტები / R93.13.0
 17. ფეხსაცმლის წარმოება / C15.20.0
 18. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება / C21.20.0
 19. ფეხსაცმლის და ტყავის ნაწარმის რემონტი / S95.23.0

ფო

 1. ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება / C24.20.0
 2. ფოლადის ჩამოსხმა / C24.52.0
 3. ფორთოხალის, ფორთოხლის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 4. ფოტოასლგადამღები, დოკუმენტების მოსამზადებელი და სხვა სპეციალიზებული საოფისე დამხმარე საქმიანობები / N82.19.0
 5. ფოტოატელიეს ბიზნეს გეგმა
 6. ფოტოგრაფიული საქმიანობები / M74.20.0
 7. ფოტოლაბორატორიის ბიზნეს გეგმა
 8. ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ფსტის / ფისტას პლანტაციის  ბიზნეს გეგმის მომზადება  
 10. ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება / C23.12.0
 11. ფურცლოვანი მინის წარმოება / C23.11.0
 12. ფუტკრის პროდუქტების ფარმაცევტული მიზნით წარმოების ბიზნეს გეგმა
 13. ფუტკრის რძის წარმოების ბიზნეს გეგმები
 14. ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 15. ფუტკრის შხამის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 16. ფქვილის წარმოება / C10.61.1

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ქათმების გამრავლების ბიზნეს გეგმები
 2. ქალთა საწარმოების ბიზნეს-გეგმის
 3. ქალის თეთრეულის მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 4. ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს გეგმა
 5. ქამა სოკოს წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 6. ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 7. ქართული სამოსის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 8. ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ქაღალდის და მუყაოს წარმოება / C17.12.0
 10. ქაღალდის მასის წარმოება / C17.11.0
 11. ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება / C17.23.0
 12. ქაცვის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
 13. ქეითერული  ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი 
 14. ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 15. ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 16. ქვის კეცის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 17. ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება / C23.70.0
 18. ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი – ბიზნეს გეგმები
 19. ქიმწმენდის ბიზნეს გეგმის მომზადება
 20. ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 21. ქლიავის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 22. ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 23. ქსელის რეკონსტრუქციის ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ღამის კლუბის ბიზნეს გეგმა
 2. ღვინის მარნების დაპროექტება-წარმოების ბიზნეს გეგმა
 3. ღვინის სუვენირული ყუთების წარმოება – ბიზნეს გეგმა
 4. ღვინის ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 5. ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
 6. ღვინის ქარხნების ბიზნეს გეგმები
 7. ღვინის წარმოება ყურძნისაგან / C11.02.0
 8. ღრუ მინის წარმოება / C23.13.0

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ყავის გადამუშავება / C10.83.2
 2. ყვავილებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
 3. ყვავილების მიწის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 4. ყვავილების მოშენების ბიზნეს გეგმა
 5. ყვავილის მტვერისა  და ჭეოს წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 7. ყველი. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
 8. ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმის შესადგენად, მეთოდური მითითებები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. შავ–ჭრელი ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები
 2. შამპინიონის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 3. შაფრანის Saffron მოშენების ბიზნეს გეგმა
 4. შაქრის წარმოება / C10.81.0
 5. შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. შებოლილი სულგუნის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 7. შებოლილი ხორცის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
 8. შეიმჩნევა ნახევარფაბრიკატების საწარმოების ბიზნეს-გეგმებზე მოთხოვნის ზრდა
 9. შემნახველი საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 10. შენობების საერთო დასუფთავება / N81.21.0
 11. შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
 12. შეფუთვის საქმიანობები / N82.92.0
 13. შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 14. შვიცური ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები 
 15. შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 16. შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.12.0
 17. შინდის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 18. შპალერის წარმოება / C17.24.0
 19. შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება / C16.21.0
 20. შუგარინგის კაბინეტი -ს ბიზნეს გეგმები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
 2. ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 3. ჩაის გადამუშავება / C10.83.1
 4. ჩაის მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
 5. ჩაის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 6. ჩეხური ოქროსფერი ბიზნეს გეგმების მომზადება
 7. ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 8. ჩირისა და თხილეულის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები 577 235 400

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ცემენტის წარმოება / C23.51.0
 2. ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება / C25.21.0
 3. ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება / C23.20.0
 4. ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
 5. ცვილის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
 7. ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო ბიზნეს გეგმა
 8. ციფრული ტექნიკის ამწყობ მცირე საწარმოთა ბიზნეს-გეგმები
 9. ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
 10. ცნობარების და სამისამართო სიების გამოცემა / J58.12.0
 11. ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება / C32.91.0
 12. ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
 13. ცხოველების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
 14. ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ძაღლების მოშენებისა და მომსახურების სერვისის საავტორო ბიზნეს გეგმები
 2. ძაღლების საკვებურების წარმოება
 3. ძაღლების სალონის ბიზნეს გეგმა
 4. ძვირფას ბეწვიან ცხოველთა მოშენების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 5. ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება / C32.12.0
 6. ძვირფასი ლითონების წარმოება / C24.41.0
 7. ძვირფასი ქვების გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 8. ძირტკბილა
 9. ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს გეგმა
 10. ძიძების დასაქმების სააგენტოს ბ / გეგმა
 11. ძმრის წარმოება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

წა

 1. წაბლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 2. წარმოება ევროკავშირში ექსპორტისათვის
 3. წასახემსებლების წარმოების ფირმის ბიზნეს გეგმა
 4. წებოს წარმოება / C20.52.0
 5. წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 6. წვიმის ჭიების მოშენებისა და ბიო ჰომუსის წარმოების ბიზნეს გეგმა
 7. წიგნების გამოცემა / J58.11.0
 8. წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. წისქვილის ბიზნეს გეგმა

წიწ

 1. წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 2. წყალგაყვანილობის, გათბობის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟი / F43.22.0
 3. წყალსატევების ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. წყალტუბოსათვის ბიზნეს-გეგმები
 5. წყლის ატრაქციონების პარკის ბიზნეს გეგმა
 6. წყლის მიწოდების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 7. წყლის მოტოციკლეტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
 8. წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო – ბიზნეს გეგმები
 9. წყლის ჩამოსხმისა და რეალიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
 10. წყლის ჭაბურღილების ფირმის ბიზნეს გეგმის მომზადება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ჭედური ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 2. ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ხა

 1. ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება / C13.93.0
 2. ხალიჩების ქსოვის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 3. ხალხური საკრავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 4. ხამანწკების ფერმის ბიზნეს გეგმა
 5. ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 6. ხელთათმანების წარმოების ბიზნეს-გეგმის მომზადება
 7. ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
 8. ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
 9. ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება / C32.13.0
 10. ხეხილის ბაღების გაშენების ტიპური ბიზნეს გეგმები ყველ სახის ხილისა და კენკროვანებისათვისა

ხიზ

 1. ხიზილალის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
 2. ხილი და ჩირი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
 3. ხილის საშრობის ბიზნეს გეგმა
 4. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებისა და კონსერვირების სხვა სახეები / C10.39.0
 5. ხილისა და ბოსტნეულის წვენების წარმოება / C10.32.0
 6. ხინკლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა

ხის

 1. ხის დამამუშავებელი საამქროს ბიზნეს გეგმა
 2. ხის ნახშირის წარმოება / ბიზნეს გეგმის მომზადება
 3. ხის სოკოს წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
 4. ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან / C16.29.0
 5. ხის ტარის წარმოება / C16.24.0
 6. ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
 7. ხის ხერხვა და რანდვა / C16.10.0
 8. ხმის ჩაწერის და მუსიკალური ჩანაწერების საგამომცემლო საქმიანობები / J59.20.0
 9. ხოლმოგორის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
 10. ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 11. ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.11.0
 12. ხორცის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები
 13. ხორცის პროდუქტების წარმოება / C10.13.0
 14. ხურმის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 15. ხურტკმელის ბაღის ბიზნეს გეგმის მომზადება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ჯერსის ჯიშის საქონლის მოშენების ბიზნეს გეგმები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

 1. ჰალოთერაპიის (მარილის ოთახის) ბიზნეს გეგმები 
 2. ჰერეფორდის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
 3. ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
 4. ჰოლანდიური ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
 5. ჰოლშტეინის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
 6. ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები პროდუქტების წარმოება / C10.86.0
 7. ჰოსტელის ტიპის სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
 8. ჰოსტინგებისათვის ავეჯის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ახლები

ალუმინის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
მინის წინასწარი დამუშავების ბიზნეს გეგმა
მინის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
 მუყაოს გადმუშავების ბიზნეს გეგმა
 მუყაოს ყუთების დამზადების ბიზნეს გეგმა
პლასტიკის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
საბურავების გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ქაღალდის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
გადასამუშავებელი ნარჩენების შეგროვების ბიზნეს-გეგმები
 ხის ნარჩენების შეგროვებისა და მულჩის გაკეთების ბიზნეს   გეგმები
ორგანული ნარჩენების გადამუშავება ბიომასად
მიწის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლა / ბიზნეს გეგმის მომზადება
მიწის სტატუსის შეცვლა / ბიზნეს გეგმის მომზადება

სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსის შეცვლა / ბიზნეს გეგმის მომზადება
მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილება / ბიზნეს გეგმის მომზადება
მშენებლობის ნებართვა სასოფლო სამეურნეო მიწაზე / ბიზნეს გეგმის მომზადება
არასასოფლო სამეურნეო მიწა / ბიზნეს გეგმის მომზადება
მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება / ბიზნეს გეგმის მომზადება

მიწის კატეგორიის შეცვლა / ბიზნეს გეგმის მომზადება
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო- … / ბიზნეს გეგმის მომზადება 
 საბურავებიდან მაზუთის წარმოების ბიზნეს გეგმა
გადასამუშავებელი საბურავების ნედლეულის ბაზის კვლევა
რძის პროდუქტების კონტროლის ლაბორატორიის ბიზნეს გეგმა
რძის პროდუქტების ანალიზის ლაბორატორიის ბიზნეს გეგმა
ყველის დავარგების საწარმოს ბიზნეს-გეგმა
რძის პროდუქტების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ქალთა ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმა კომბაინის შესაძენად
დაფნიების მოშენების ბიზნეს გეგმა
სატვირთო მანქანების ტექნიკური მომსახურების ცენტრის ბიზნეს გეგმა
გზისპირა კომპლექსის ბიზნეს გეგმა
წიაღისეულის გადამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამეგრელო სვანეთის წიაღისეულის მოპოვება დამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამცხე ჯავახეთის წიაღისეულის მოპოვება – დამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჭიაყელების მოშენება
კალიფორნიული ჭიების მოშენება
წვიმის ჭიების მოშენება
ვერმიკულტურის  ქარხნის ბიზნეს გეგმა
ბიოჰუმუსის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ფიტოპლანქტონის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სარეწაო პლანქტონური ორგანიზმების წარმოების ბიზნეს გეგმა
განახლებადი ენერგიის ელექტროსადგური ბიზნეს გეგმა
ქარის გენერატორებისა სადგურის ბიზნეს გეგმა
მზის პანელების ელექტრო სადგურის ბიზნეს გეგმა
Tir – პარკინგების პროექტირება და ბიზნეს გეგმები
საინვესტიციო კომპანიის ბიზნეს გეგმის მომზადება


სპეც სია :
1. https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/12/20/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%af%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-20-12-2021/
2. https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/12/25/%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%99-%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%af%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/

Facebook Comments