ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება და ტექნოლოგიის სახელმძღვანელო 577 235 400

ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400 , Caumednet@gmail.com
ასევე გთავაზობთ ციფრულ სახელმძღვანელოს ” ლოკოკინების მოშენების სახელმძღვანელო ბიზნეს და ტექნოლოგიური გეგმების შესადგენად”

  1. ფეის-გვერდები და პეიჯები ქართულ ინტერნეტში, მიძღვნილი სპეციალურად ლოკოკინებისადმი |
  2. ლოკოკინა. ბიზნეს-გეგმები
  3. ლოკოკინების და ბაყაყების ფერმები
  4. ინოვაციები. ლოკოკინები
  5. ლოკოკინები
  6. ლოკოკინების მოშენების სახელმძღვანელოები
  7. ლოკოკინების და ბაყაყების ბიზნეს-გეგმების მომზადება


გთავაზობთ ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება -ს , ყველა ტიპის ლოკოკინების ფერმებისათვის :
— – ლოკოკინას მიკრო ფერმებისათვის

—  საშუალო ფერმებისათვის ლოკოკინების გარე შენახვით
—- კომპლექსური რეგიონალური (მოშენება,გადამუშავება,ექსპორტი)  მეურნეობების ბიზნეს გეგმებს

ჩვენი ბიზნეს გეგმების ძირითადი თავისებურებაა:
– იგი მაქსიმალურად იყენებს ადგილობრივ რესურსებს , რის ხარჯზეც , ხშირად თქვენი  საწყისი ხარჯის მნიშვნელოვანი შემცირება და მოგების 4-ჯერ გაზრდა ხერხდება

გთავაზობთ ელექტრონულ ” ლოკოკინების მოშენების სახელმძღვანელო  ბიზნეს და ტექნოლოგიური გეგმების შესადგენად”.
სახელმძღვანელოს შესაძენად უნდა მიმართოთ ელფოსტაზე Caumednet@gmail.com .  ღირებულებაა 86 $ ექვივალენტი.

შინაარსი .

მედმივად მიმდინარეობს სახელმძღვანელოზე მუშაობა. დღეისათვის იგი 200 გვერდიანი, ოთხ  ნაწილიანი ნაშრომია, თანხლებულია ვიდეო კონსულტაციებით და აუდიო კონსულტაციებით.
ქვემოთ, მხოლოდ  სადემოსტრაციო ფრაგმენტია წარმოდგენილი.

ლოკოკინების ბიზნესი

მენეჯმენტი
……… ლოკოკინების მოშენება ანუ ჰელიკოკულტურა +
……….კოკოკინა – ბიზნესი მინიმალური საწყისი დანახარჯითა ,მცირე შრომით და დიდი მოგებით +

……….უკრაინის ლოკოკონა ციფრებში +
……….ფინანსური საკითხები+
……….დოკუმენტები+
ლოკოკინას პროდუქცია
……… ლოკოკინას ხორცი უნიკალურია +.
…….. მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს ლოკოკინას ხიზილალა +
……….ლოკოკინას ლორწო +
ლოკოკინას მარკეტინგი
…….. ლოკოკონას ექსპორტის პოტენციალი +
…….. ლოკოკინას ადგილობრივი ბაზარი
………………..ლოკოკონას სამედიცინო ბაზარი +
………………..ლოკოკონის გასტრონომიული ბაზარი –
……….ლოკოკინების გაყიდვის სპეციალური ინტერნეტ პლათფორმები –

რა არის საჭირო ლოკოკინების ბიზნესის დასაწყებად ?

…….. სად უნდა მოვაშენოთ ლოკოკინა?+

…….. რა ტიპის საწარმოების შექმნა შეიძლება ლოკოკინების ბიზნესისათვის?
…….. გვიღირს თუ არა ლოკოკინას ბიზნესში ჩართვა?
…….. სად უნდა ვიშოვოთ პირველი ლოკოკინები ?
…….. რა თანხები გვჭირდება ლოკოკინების ბიზნესის დასაწყებად?
…….. ვის უნდა მივყიდოთ ლოკოკინა ?

ლოკოკინების მოშენების ტექნოლოგია

…….. რომელი სახეობის ლოკოკინას მოშენება ჯობია?……..
…….. ლოკოკონების სახეობები +
…….. ლოკოკონას ფერმის სტრუქტურა –
…….. ნიადაგი +
ლოკოკონების კვება +
…….. საკვები ბაზის ორგანიზება ლოკოკინას ფერმებისათვის +
…….. ლოკოკინას კვება +
…….. საკვების დასამზადებელი „საამქრო“.. +
ლოკოკონას გამრავლება და ქვირითი
…….. როგორ მრავლდება ლოკოკინა +
…….. როგორ მივიღოთ ლოკოკინას ქვირითი +
სადედე გუნდის მოვლა და სელექცია
…….. სადედე გუნდის მოვლა +

…….. ლოკოკინების სხვადასხვა სახეობების შეჯვარება+}
…….. ლოკოკინების სელექციაა სადედე გუნდში+
ლოკოკონების მოშენება და შეგროვება..+
…….. ლოკოკინების მოშენების ძირითადი სტადიები+

…….. ლოკოკინების მოშენების (ზრდის, „სუქების“) მეთოდები +..
…….. ლოკოკინების განთავსება ოთახებსა და ვოლიერებში +
…….. ლოკოკინას მოშენება ხეხილის ბაღებში +
…….. რეპროდუქცია და ინკუბაცია +
……………. რეპროდუქცია დიდ ფერმებში+
………………რეპროდუქცია მცირე ფერმებში +
…….. ახალგამოჩეკილი ლოკოკინების მოვლა+
…….. ლოკოკინების ღია სივრცეში მოშენება (ზრდა)+
…….. ლოკოკინების შეგროვება+
ვაზის ლოკოკინების დაავადებები
……..მათ შეიძლება თავს დაესხან+

……..მექანიკური დაზიანებები+
……..მოლუსკები წარმოადგენენ გადამტანებს+
……..ლოკოკინების ჭიები+
……..ბაქტერიები, ვირუსები, სოკოები+
……..ტკიპები, ხილის ქინქლები, ხოჭოები, ბაღლინჯოები+
……..ტემპერატურის ზემოქმედება+
……..მოწამვლა+
……..აქერცვლა+
დიდი (კომპლექსური) ფერმების დაგეგმვა
……..დიდი ფერმების სტრუქტურა

……..მოთხოვნები ინკუბატორის (სადედე) შენობის მიმართ
……..სათბური გარდამავალი პერიოდისათვის
……..გარე სივრცე, საძოვარი
……..აპარატურა და მოწყობილობები
…………….ღობეები
…………….გამზომი ტექნიკა
…………….საზომი და..სათვალთვალო ხელსაწყოები
…………….კანალიზაციის , განათების მოწყობილობები
…………….წყლისა (სპრინკლერები და სადრენაჟო სისტემები) და განათების (სინათლისა და სიბნელის…………….
…………….უზურნველყოფა)..მარეგულირებელი მოწყობილობები.
…………….მავნებლებთან ბრძოლის საშუალებები
…………….საკვების დამამზადებელი საამქროს მოწყობილობები
…………….პროდუქციის შეფუთვის საშუალებები
სამუშაოთა ეტაპები ლოკოკინების საშ

უალო ფერმისათვის (გარე შენახვის)
……..სამუშაოები განთავსების ნაკვეთში
…………….ნიადაგის შერჩევა და მომზადება

…………….ჰაერის შეფასება
……………. მცენარეული საფარი
……………………..დათესვა ნაკვეთის

……………………..ნაკვეთის აღჭურვა
……………………..ნაკვეთი შემოღობვა
……………………..ნაკვეთის დასახლება
………………მოვლა
………………მოსავლის აღება
……..საკვები ნაკვეთების დათესვა:
……..ლოკოკინების შეძენა და კარანტინში მოთავსება

სემინარზე hშემოსული შეკითხვები და პასუხები ttps://www.facebook.com/groups/1135612750157267 

ლოკოკინების კვება
…….. ეჭმევა თუ არა ლოკოკინას ისპანახი ?

……..ეჭმევა თუ არა ლოკოკინას ჭაჭა ?
……..ეჭმევა თუ არა საოჯახო კვების ნარჩენები ლოკოკინას?

……..ეჭმევა თუ არა საზამთრო ლოკოკინებს ?
……..რამდენად ხშირად უნდა ვაჭამოთ ვაზის ლოკოკინას?
……..გავიგე, რომ ვაზის ლოკოკინების კვება შეიძლება არა მხოლოდ მწვანილით, არამედ ქატოთიც……………..
……..რა ტიპის საკვებით ვკვებოთ ლოკოკინა ?
……..რამდენის ჭამა შეუძლის ვაზის ლოკოკინას?
……..რამდენი ხნით შეუძლია შიმშილობა ვაზის ლოკოკინას?
ლოკოკინას გამოყენება

……..იწვევს თუ არა ლოკოკინას ჭამა ჰერმაფროდიტიზმს ? რადგან თვითონ ჰერმაფროდიტია .
ფერმის ორგანიზება
…….. რა მცენარეები გავაშენოთ ლოკოკინას ნაკვეთში

……..სად შევიძინოთ მცენარეთა თესლები
……..რა პირობები უნდა შევუქმნათ #ლოკოკინას დახურულ შენობებში ?
……..რომელი გრუნტის გამოყენებაა საუკეთესო ვაზის ლოკოკინების მოშენებისას?
……..რამდენად სწრაფად იზრდებიან ვაზის ლოკოკინები?

……..უკვე სამი კვირა გავიდა, რაც ლოკოკინამ დადო კვერცხები, მაგრამ ახალგაზრდა ლოკოკინები ჯერ……..
……..კიდევ არ გამოჩეკილან.
……..ბუდეში იყო ბევრი კვერცხი, მაგრამ ძალიან ცოტა ლოკოკინა დაიბადა. რატომ?
……..შეიძლება თუ არა ლოკოკინების მოთავსება მუყაოს ყუთში?
……..რამდენი ხნით შეუძლია შიმშილობა ვაზის ლოკოკინას?
……..როგორც არ უნდა ვეცადო, ლოკოკინების კონტეინერი მაინც ბინძურია. რას მირჩევთ?
……..რატომ არ მრავლდებიან ჩემი ვაზის ლოკოკინები?
……..რამდენია 1კვ.მ-ზე ლოკოკინების განთავსების სიმჭიდროვე?
……..როგორ ავირჩიოთ ფერმაში გასამრავლებლად ლოკოკინას სახეობა?
ფერმის ეკონომიკა
……..რამდენად ხელმისაწვდომია #ლო

კოკინას #მოშენება მოკრძალებული ეკონომიკის მქონე კერძო……..
……..პირისათვის ?
……..რამდენად პერსპექტიულია საქართველოში #ლოკოკინას წარმოება?
ლოკოკინას მოპოვება ბუნებაში
……..ლოკოკინა მესხეთში
ლოკოკინას გასტრონომია
……..შეიცავს თუ არა #ლოკოკინას ხორცი ქოლესტერინს ?
……..როგორ ამზადებენ #ლოკოკინას სახლისათვის ? არსებობს თუ არა #ლოკოკინას მომზადების……..
……..ქართული რეცეპტები..?
……..ლოკოკინის ხინკლის შესახებ რას გვეტყვით ?

წყაროები, ლიტერატურა.

ლოკოკინა ქართულ სოციალურ ქსელებში 

ლოკოკინას  ფეის-ჯგუფია https://www.facebook.com/groups/1135612750157267/
ეს ღია ჯგუფია, სადაც გაწევრიანების შემდეგ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები , გამართოთ დიალოგი . ჯგუფში ვიწვევთ ლოკოკინებით დაინტერესებულ პირებს
ლოკოკინას ფეის-პეიჯის მისამართია 
https://www.facebook.com/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-105076224593241/
გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები  აქ გამოქვეყნებული გვერდების კომენტარებში. არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ეგ გვერდი

ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

ლოკოკინა -ს მოშენება


> ბიზნეს-გეგმის მომზადება

ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400 , Caumednet@gmail.com  

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...