მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

მეღორეობის ფერმის ბიზნეს  გეგმა -თა მომზადება 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

მეღორეობა

ჩვენ გთავაზობთ

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადებაც.

რისკების შეფასება და დაზღვევა მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა -ში

  1. მარკეტინგული (რეალიზაციის ) პრობლემები მეღორეობაში ჯერჯერობით არ არსებობს , თუმცა შეინიშნება რეალიზაციის გართულების ტენდენციები – მოსახლეობა თანდათან უარს ამბობს ხელოვნურ საკვებზე გაზრდილ ღორებზე ( როგორც ეძახიან პრემიქსზე).და პროდუქცია ინაცვლებს შესაბამისად დაბალ საფასო ნიშაში. გრძელვადიანი რისკების შეფასებისას ეს ფაქტორი უნდა იქნეს გათვალისწინებული.

    დღეისათვის მთავარი რისკი ესაა ღორის დაცემის (სიკვდილიანობით) გამოწვეული რისკები.
    ღორის დაცემით გამოწვეული რისკები ორი კატეგორიისაა:
    — მიმდინარე , საწარმოო პროცესში დაცემა
    — ეპიდემიებით გამოწვეული დაცემა

მეღორეობის ფერმა

მიმდინარე , საწარმოო პროცესში დაცემის სტატისტიკა ასეთია:

— საშუალოდ დანაკარგები შეადგენენ დაბადებული გოჭების რაოდენობის 15%-ს
მათგან :
— 10% – ზრდის დასაწყისში (სიცოცხლის 1-40 დღე)
— 3% – მოზარდი (სიცოცხლის 40-60 დღე)
— 2% – გასასუქებელი (სიცოცხლის 60 დღის შემდეგ)

ძირითადი მიზეზია გულ-სისხლძარღვთა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები.
ამ დაავადებების თავიდან აცილება , სტანდარტიზებული, ავტომატიზებული წარმოების ციკლში რთულია. სადაც ღორებს აქვთ სეირანები ამ მიზეზით დაცემა თითქმის არ ხდება.

ანუ 2 500 გოჭზე საშუალო სტატისტიკური დაცემა არის 375 გოჭი . მათი შემცირება საკმაოდ დიდი რეზერვია ფერმის მოგების გასაზრდელად.

დაცემა ეპიდემიების გავრცელების დროს

საშუალო სტატისტიკით 5 წელიწადში ერთხელ ვრცელდება ეპიდემია, რომელიც თითქმის მთლიანად ანადგურებს ფერმას.
ეპიდემიის თავიდან აცილების მთავარი მეთოდია ფერმის მაქსიმალური იზოლირება , მათ შორის – საკუთარი საკვები ბაზა.
ცხადია არსებობს ვეტერინალური მეთოდები, რომლებიც
მოითხოვს ხარჯს და ეს ხარჯი შეტანილ უნდა იქნეს თვითღირებულებაში.

დაცემის რისკი შეტანილ უნდა იქნეს თვითღირებულებაში – რეალიზაციის 20 %

ღორის ხორცის წარმოება

ვალუტის კურსის მერყეობით გამოწვეული რისკების შემცირების მთავარი ღონისძიებაა

თვითღირებულების მუდმივი ანალიზი და საკუთარი საკვები ბაზის შექმნა

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა
skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
—  ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი


 

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...