იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები -სა და ტექნოლოგიური რუკის მომზადება

იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები

ჩვენი სერვისები:
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ-ფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ.
 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა, ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე.
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისთვის.
 • ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის – ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში.
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება.
 • საქონლის, მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება.
 • დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში.
 • კოლსანტინგური სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის. დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი.
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი შთამომავლებისთვის.

იხვების საწარმოო მოშენების დროს გამოიყენება ინტენსიურად მზარდი ჯიშების კვების ბროილერული ტექნოლოგია. ეს ჯიშებია: „ვარსკვლავი 42, 76“, „აგიდელი 34“, „ბლაგოვარსკი“, „კანედინზ R31“ და სხვა. ინტენსიური წარმოება გულისხმობს იხვების ყოველწლიურ მოშენებას. ამ შემთხვევაში იხვებს ზრდიან ბადეებზე დაფენილ ღრმა უცვლელ საფენზე ფრინველების გასეირნების გარეშე.

იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები – საწარმოო პროცესის სქემა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

 • ყოველდღიური იხვების შესყიდვა და მათი განთავსება საფრინველის თბილ სექციაში. პირველი 3 კვირის განმავლობაში გამოიყენება დასაფენის დამატებითი გათბობა 20-23 გრადუსამდე, ჰაერის ტემპერატურა კი უნდა იყოს 18 გრადუსამდე.
 • 1 თვის იხვები გადაჰყავთ საკვებ განყოფილებაში. დასმის სიმჭიდროვე შეადგენს 8-10 თავს 1კვ.მ-ზე (დამოკიდებულია ჯიშზე).
 • საფრინველეში ამონტაჟებენ 3×3სმ ზომის უჯრებიან ბადეს. მასზე დააფენენ ხის ბურბუშელებს, ნახერხს, ტორფს ან გამომშრალ ისლს.
 • კვების პერიოდში იხვები უნდა იყვნენ მუდმივად უზრუნველყოფილნი წყლით. ნორმალური გადამუშავებისთვის მათ სჭირდებათ დაახლოებით 4ლ წყალი 1კგ საკვებზე.
 • ფრინველების დაკვლა ხდება 52-55 დღის ასაკში. 60 დღის შემდეგ ფრინველებს ეწყებათ განგური, რაც ხელს უშლის დამუშავებას და ამცირებს პროდუქციის ხარისხს.

სტანდარტულ საფრინველეში (ზომა 31კვ.მ) წლის განმავლობაში შეიძლება დაახლოებით 2 000 იხვის გაზრდა. ამის პირობებია – მოშენების საწარმოო ციკლი 55 დღე (4,8 ბრუნვა) და ერთ პარტიაში დაახლოებით 400 თავის რაოდენობა.  ეს არის ეკონომიკურად უფრო მომგებიანი ვადა იხვების მოსაშენებლად.

იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები

წყარო: Источник: https://moybiznes.org/razvedenie-utok

ბმები:
ბიზნეს-გეგმები, ინვესტიციები, სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...