მარცვლოვანი კულტურების ბიზნეს გეგმა

მარცვლოვანი კულტურები 577 235 400 ,  ბიზნეს-გეგმა

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400, სკაიპი – medgeo.net, ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

რატომ გჭირდებათ მარცვლოვანი კულტურების მოშენების ბიზნეს-გეგმა?

 1. ბანკების, საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლებთან თქვენი პროექტის მკვეთრი პოზიციონირებისთვის.

 2. სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგნლების წინაშე პროექტის დასაცავად, რომლის მიზანია დახმარების მიღება – გრანტების, სუბსიდიების, მიწის ნაკვეთებით უზრუნველყოფის სახით.

 3. ბიზნესში მომავალი ნაბიჯების დეტალურად გაგებისთვისა და შეცდომების დაშვების რისკების შესამცირებლად.

მარცვლოვანი კულტურების მოშენების ბიზნეს-გეგმა შეიცავს:

 1. პროექტის რეზიუმე.
 2. ტექნიკის შესაძენად და დათესვის ორგანიზებისთვის ინვესტიციების მოზიდვის პროექტი.
 3. მარცვლოვანი კულტურების ბაზრის ანალიზი.
 4. მზა პროდუქციის გაყიდვის გეგმა.
 5. საწარმოო გეგმა.
 6. შემოსავლებისა და ხარჯების გეგმა.
 7. რისკების შეფასება და მათი გადაწყვეტის შესაძლებლობები.
 8. ჯამური მაჩვენებლების დაანგარიშება და პროექტის ეფექტურობის შეფასება.

მარცვლოვანი კულტურები 577 235 400

მარცვლოვანი კულტურები 577 235 400

მარცვლეული კულტურები — მცენარეების ჯგუფი, რომლებსაც ადამიანის სამეურნეო საქმიანობაში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. იძლევა ადამიანის კვების ძირითად პროდუქტს — მარცვალს, ნედლეულს მრეწველობის მრავალი დარგისათვის და საკვებს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისათვის.

მოსავლის გამოყენების ძირითადი მიმართულებების მიხედვით გამოყოფენ შემდეგ ძირითად მარცვლოვან კულტურებს:

 • მარცვლოვანები – ხორბალი, ჭვავი, ტრიტიკალე
 • ბურღულეული – ბრინჯი, ფეტვი, წიწიბურა
 • მარცვლოვან-ფურაჟული – შვრია, ქერი
 • მარცვლოვანი საკვები – სიმინდი, სორგო, ღომი, აფრიკული პროსო ანუ ფეტვი, სუდანის ბალახი (სუდანურა), ჩუმიზა (შავი ბრინჯი).

1001 ბიზნეს გეგმა

ბოტანიკური კუთვნილება

პურეული მარცვლეული კულტურების დიდი ნაწილი, როგორებიცაა ხორბალი, ჭვავი, ბრინჯი, შვრია, ქერი, სიმინდი, სორგო, ფეტვი, ღომი, ურიში, დაგუსა და სხვა მიეკუთვნება მარცვლოვანთა ოჯახს.

ფსევდომარცვლეული კულტურა — წიწიბურა ეკუთვნის მატიტელასებრთა ოჯახს. პურეული მარცვლეული კულტურების მარცვალი დიდი რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყალს (მშრალ ნივთიერებაზე 60-80% ), ცილებს (მშრალ ნივთიერებაზე 7-20%), ფერმენტებს, В ვიტამინის კომპლექსებს (B1, B2, B6), PP და პროვიტამინ А-ს. ამით განისაზღვრება მაღალი ყუათიანობა და ღირებულება ადამიანისათვის და საკვებად გამოყენებისათვის.

მარცვლეული კულტურების კულტივირება დაიწყო 12 000 წლის წინ.
ისტორიულიწყაროებით, ხორბალი საქართველოში ჯერ კიდევ ნეოლითსა და ადრე ბრინჯაოს პერიოდებიდან არის ცნობილი. მაშინ საქართველოში ხორბალთან ერთად უკვე ითესებოდა ქერი, ფეტვნაირები, საზეთე-ბოჭკოვანი კულტურები, მოშენებული იყო ვაზი და ხეხილი. არქეოლოგიური მონაცემებით, ხორბლის კარბონიზებული მარცვლები აღმოჩენილია ძვ.წ.აღ. VI-IV ათასწლეულის ძეგლებზე (არუხლო, ხრამისგორა, შულავერი, ჩიხორი, ხელთუბანი). მიწათმოქმედების პირველი ნიმუშები თარიღდება მეზოლითის პერიოდით.

ბმები:

საინვესტიციო სივრცის სიახლეები
წარმატებული ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმები სოციალურ ქსელებში
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments