აგრო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება და კონსულტაციები 577 235 400

აგრო ბიზნეს გეგმა – თა მომზადება 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

 

ქვემოთ მოცემულია წარმატებული აგრო ბიზნეს გეგმათა სია.

➢ ბოლო დროს, სახელმწიფოსა და ფონდების მიერ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმპორტ- ჩანაცვლებად მიმართულებებს.  იმპორტ_ ჩანაცვლებადი მიმართულებები, ცალკე არ არის ქვემოთ მატანილ სიებში, რადგან სია დაახლოებით  6 000 დასახელებას შეიცავს. იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზმეს გეგმების შეგიძლიათ იხილოთ ➢ ” იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები “  ყურადღება მიაქციეთ ამ ფაქტს

აგრო ბიზნეს გეგმათა მომზადება
აგრო ბიზნეს გეგმების  – სია 

ა – აგრო ბიზნეს გეგმების თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

აბ

აბერდინო-ანგუსის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აგურის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
აიშირის ჯიშის ძროხის მოშენების ბიზნეს-გეგმა
ალმასის ბურღების წარმოების საწარმოს ბიზნეს-გეგმა
ალუბალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ალუბლის (ალუბალი) წარმოების საავტორო აგრო ბიზნეს გეგმები

ან

ანათალი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ანათალის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ანგლერული ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ანწლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ანწლის წარმოების აგრო ბიზნეს გეგმები
არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ასეტრინის (ზუთხის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან
ატმის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ბ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ბამბუკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ბარათებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბატი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა
ბზა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
ბიზნეს-გეგმები კოოპერატივებისათვის

ბიოორგანული ნარჩენების უტილიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ბლინების საცხობის ბიზნეს გეგმა
ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბოცვრის ფერმის ბიზნეს გეგმა
ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა

გ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

გალერეის ბიზნეს გეგმა
გამომცემლობის ბიზნეს გეგმა
გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
განცხადებების საიტის ბიზნეს გეგმა
გარგარის წარმოების ბიზნეს გეგმა
გაცნობის საიტის ბიზნეს გეგმა
გიგანტური უეკლო მაყვალის ბიზნეს გეგმის მომზადება
გოგრა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
გოგრის მოშენების ბიზნეს გეგმა
გორგოლაჭებიანი სკეიტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა

დ – აგრო ბიზნეს გეგმები თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

დასასვენებელი ცენტრის ბიზნეს გეგმა
დასაფასოებელი და შესაფუთი წარმოების ბიზნეს-გეგმები
დასაქმების ბიუროს ბიზნეს გეგმა
დატარებითი (მოძრავი) ვაჭრობის ობიექტების ბიზნეს გეგმა
დაფნის მოშენების ბიზნეს გეგმა
დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
დეტექტიური სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
დინდგელის (პროპოლისი) წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
დრონით ვიდეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა

ე – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ესპანკა 1 კილო 8 000 $ ღირს

ვ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ვენახის ტიპური ბიზნეს გეგმა, მათ შორის- იშვიათი ჯიშების
ვენდინგის ბიზნეს გეგმა
ვეტერინალური პრეპარატების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ვეტერინალური პუნქტის ბიზნეს გეგმა
ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვიწრო სპეციალიზაციის მაღაზიების ბიზნეს-გეგმები

ზ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ზაანენის ჯიშის თხა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ზეთისხილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზოომაღაზიის ბიზნეს გეგმა
ზღვის გოჭების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლი . საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

თ – აგრო ბიზნეს გეგმები თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

თაგვების მოშენების ბიზნეს გეგმა
თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
თევზის საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
თევზის შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმა
თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმები
თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თონის ბიზნეს გეგმა
თუთის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
თხის ფერმისა და პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ი  – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

იაროსლავის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იკრის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა
ინოვაციური მცენარეებისა და ჯიშების სანერგე მეურნეობის აგრო ბიზნეს გეგმა
ინტერნეტ – მაღაზიების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
ინტერნეტ-ქსელის წარმომადგენელი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

კ  – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

კა

კაკლოვანების სანერგე მეურნეობების ბიზნეს გეგმები
კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კარაკულის (კრაველის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
კარტინგის ბიზნეს გეგმა
კარტოფილი . ბიზნეს გეგმის მომზადება
კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კენკროვანები საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

კე

კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კენკროვანი კულტურების წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
კერძო საბავშვო ბაღის ბიზნეს გეგმა
კერძო საყოფაცხოვრებო-საექსპლუატაციო სამსახურის ბიზნეს გეგმა
კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა|
კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კივის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
კობორჩხალების წარმოების ბიზნეს გეგმა

კო

კრევეტების საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
კრევეტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
კურიერული ფოსტის ბიზნეს გეგმა

ლ  – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ლანდშაფტური დიზაინის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ლატვიური წაბლა ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლობიოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
ლოკოკინების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ლორის (ვიჩინის) დამზადების საამქროს ბიზნეს გეგმა
ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს გეგმა
ლურჯი მოცვის წარმოების ბიზნეს გეგმა

  მ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

მა

მაისურებზე წარწერების დამბეჭდავი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
მარწყვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მარწყვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
მაყვალი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მაყვალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მედია საშუალებების ბიზნეს გეგმები
მეკვერცხული ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეორადი მაღაზიის (second hand) ბიზნეს გეგმა
მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა

მე

მეფუტკრეობის პროდუქტები საავტორო ბიზნეს გეგმა
მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მეღორეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
მეხორცული ჯიშის მიმართულების ფერმის ტიპური (არაინოვაციური) ბიზნეს გეგმა
მეხორცული მიმართულების ფერმის ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა
მეხორცული მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმა
მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მოცვის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

მო

მცირე ბაზრობების ბიზნეს-გეგმები
მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
მწყერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერის კვერცხი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერის ფერმის ბიზნეს გეგმა

 ნ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ნუშის მოშენების ბიზნეს გეგმა
ნუშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპუირ ბიზნეს გეგმა

ო – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ომეგა-3-ის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება

პ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

პალეტების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
პალეტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პიცერიის ბიზნეს გეგმა
პიცერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა
პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა
პომიდორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა
პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა

რ – აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

რძის პროდუქტების წარმოების საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

ს – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

საა

საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
სათევზაო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა
სათხილამურო სერვისების ბიზნეს გეგმა
საკალმახე მეურნეობის ბიზნეს გეგმა
საკონდიტროს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები და სხვა
საკონსერვო და წვენების საწარმოების ბიზნეს გეგმა
საკონსულტაციო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
სამოდელო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
სამონადირეო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა, საერთაშორისო ბაზრით
სამშენებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სანელებლები . საავტორო ბიზნეს გეგმა

სან

სანელებლები. საავტორო ბიზნეს გეგმის მომზადება
სანელებლების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
სანერგე მეურნეობის ბიზნეს გეგმის მომზადება
სანთლის არაყის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს გეგმა
საპარიკმახეროს ბიზნეს გეგმა
სარემონტო-სამშენებლო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
სასადილოს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
სასაწყობო კომპლექსის ბიზნეს გეგმა
სასოფლო (ეკო) ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
სასოფლო აუტსორსინგი
სასოფლო სამეურნეო მომსახურების სფეროს ბიზნეს გეგმები (მექანიზაცია, ობიექტების მოვლა და ა.შ.)
სასოფლო-სამეურნეო ლიზინგური კომპანიის ბიზნეს გეგმა
სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სატაცურის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სატრენინგო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს გეგმა

საშ

საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საცხენოსნო-სპორტული კლუბის ბიზნეს გეგმა
საძოვრების საავტორო ბიზნეს გეგმა
საჭმლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა
სახინკლის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სელის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სიმენტალის ჯიშის ძროხა
სირაქლემების ფერმერული გამრავლების ბიზნეს გეგმა
სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა
სოკოს სხვადასხვა სახეობების წარმოების ბიზნეს გეგმა
სოლარიუმის ბიზნეს გეგმა
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების ინოვაციური საწარმოები
სოციალური საწარმოების
სპეციალური დანიშნულების ძაღლების გამრავლება-გაწვრთნის ცენტრის ბიზნეს -გეგმა
სპეციალური ტექნიკა გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ტ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ტანსაცმლის მინი სამრეცხაოს ბიზნეს გეგმა
ტარაკნების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტბების ბიზნეს გეგმის მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის
ტენისის კორტის ბიზნეს გეგმა
ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტრენინგ ცენტრების ბიზნეს გეგმა
ტყემლის ბაღის ბიზნეს გეგმა

უ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

უძრავი ქონების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
უძრავი ქონების საერთაშორისო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა

ფ- 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ფისტის ბაღის ბიზნეს გეგმა
ფისტის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ფიტო-ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფიჭური კავშირგაბმულობის სალონის ბიზნეს გეგმა
ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფუტკრის პროდუქტების ფარმაცევტული მიზნით წარმოების ბიზნეს გეგმა
ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფუტკრის შხამის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ქ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს გეგმა
ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქაცვის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქვის კეცის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქიმწმენდის ბიზნეს გეგმის მომზადება
ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქლიავის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ღ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ღვინის მარნების დაპროექტება-წარმოების ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ღვინის ქარხნის ტიპური ბიზნეს გეგმა

ყ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ყვავილებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
ყვავილის მტვერის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ყვავილის მტვერისა და ჭეოს წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ყველი. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმა

შ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

შავჭრელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შამპინიონების წარმოების ბიზნეს გეგმა
შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შაქრის ჭარხლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
შებოლილი სულგუნის წარმოების ბიზნეს გეგმა
შებოლილი ხორცის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
შეიმჩნევა ნახევარფაბრიკატების საწარმოების ბიზნეს-გეგმებზე მოთხოვნის ზრდა
შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შინდის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
შინდის წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა

ჩ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩაის მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
ჩაის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ჩეხური ოქროსფერი . ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ც – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ციფრული ტექნიკის ამწყობ მცირე საწარმოთა ბიზნეს-გეგმები
ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ცხოველების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს გეგმა

ძ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ძაღლების მოშენებისა და მომსახურების სერვისის საავტორო ბიზნეს გეგმები
ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს გეგმა

წ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

წაბლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
წასახემსებლების წარმოების ფირმის ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წისქვილის ბიზნეს გეგმა
წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წყლის ატრაქციონების პარკის ბიზნეს გეგმა
წყლის მიწოდების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
წყლის მოტოციკლეტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
წყლის ჩამოსხმისა და რეალიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
წყლის ჭაბურღილების ფირმის ბიზნეს გეგმის მომზადება

ჭ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

ხ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ხამანწკების ფერმის ბიზნეს გეგმა
ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ხეხილის ბაღების გაშენების ტიპური ბიზნეს გეგმები ყველ სახის ხილისა და კენკროვანებისათვისა
ხიზილალის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
ხილი და ჩირი . ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ხილის საშრობის ბიზნეს გეგმა
ხის გადამამუშავებელი საამქროს ტიპური ბიზნეს გეგმა
ხის დამამუშავებელი საამქროს ბიზნეს გეგმა
ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ხოლმოგორის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხურმის მოშენების ბიზნეს გეგმა

ჯ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ჯერსის ჯიშის ძროხის მოშენების ბიზნეს-გეგმა

ჰ – 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

ჰერეფორდის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰოლანდიური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰოსტელის ბიზნეს გეგმა
ჰოსტელის ტიპის სასტუმროს ბიზნეს გეგმა

a-z– 1001 აგრო ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის 577 235 400

подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...