მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები და კონსულტაციები 577 235 400

მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები და კონსულტაციები 577 235 400 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი ზომისა და სტრუქტურის მეფრინველეობის საწარმოების ბიზნეს გეგემბის მომზადებას 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

მეფრინველეობის ბიზნეს -გეგმა 577 235 400

შეგახსენებთ , ჩვენ გთავაზობთ

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების   და დაფინანსების სხვა წყაროების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადების ორგანიზებაც, თუმცა ეს სხვა ამოცანაა .

მხოლოდ წარმატებული ბიზნეს გეგმები

მეფრინველეობა 

მეფრინველეობა — მეცხოველეობის დარგი, რომლის ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის მოშენება. მეფრინველეობის ძირითადი პროდუქტებია ხორცი და კვერცხი, თანაპროდუქტი — ფრთა-ბუმბული, აგრეთვე სასუქი-გუანო, ფრინველის მალმწიფალობა, მრავალნაყოფიანობა და აკლიმატიზაციის კარგი უნარი უზრუნველყოფის პროდუქტების სწრაფ წარმოებას და ეკონომიკურ ეფექტიანობას. დიდი სასურსათო მნიშვნელობა აქვს კვერცხს, რომლისთვისაც ამრავლებენ საკვერცხე მიმართულების ქათმებს. სახორცე მეფრინველეობაში იყენებენ ქათამს, ინდაურს, ბატს, იხვს და ნაწილობრივ ციცარსა და მწყერს.

ფრინველის მოშინაურებას საფუძველი ჩაეყარა 3 ათასი წლის წინათ ინდოეთში, აქედან გავრცელდა ჯერ სპარსეთსა და ეგვიპტეში, ხოლო შემდეგ — მთელ მსოფლიოში. მეფრინველეობის განვითარებასთან ერთად ყალიბდებოდა სხვადასხვა მიმართულების ფრინველთა კულტურული ჯიშები: საკვერცხე, სახორცე, კომბინირებული, ძიძგილა, დეკორატიული და სხვა.

საქართველოში მეფრინველეობის დარგში ნაყოფიერ სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ეწეოდა ნ. მკურნალი. მისი ხელმძღვანელობით მუშაობდა მეფრინველეობის საზოგადოების (1904) ამიერკავკასიის განყოფილება. მეფრინველეობაში გეგმიურ მეცნიერულ მუშაობას საფუძველი ჩაეყარა 30-იან წლებში პროფ. ი. ჯანდიერის ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით.


მეფრინველეობის კომპლექსის სტრუქტურა – მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები

მეფრინველეობის კომპლექსის აგრეგირებული სტრუქტურა, წარმოდგენილია ნახაზზე.
ცხადია, აუცილებელი არაა ყველა კომპონენტი ერთი ქოლგის, ერთი მეპატრონის ან ერთი ქვეყნის ფარგლებში  არსებობდეს, მაგრამ  ერთ-ერთი მათგანის ბიზნესის გასამართად აუცილებელია არსებობდეს დანარჩენი.

ცხადია, შეიძლება არსებობდეს ერთ კომპლექსშიც . ცხადია ეს მეტ რესურსს მოითხოვს , მათ შორის ფართს.

რესურსები მეფრინველეობის კომპლექსისათვის

 • მიწის ნაკვეთი;
 • ბრუდერი წიწილებისათვის;
 • დანადგარები სასაკლაო ცეხისათვის;
 • დანადგარები ქათმის დამუშავებისა და დაფასოების ცეხისათვის;
 • დიზელ-გენერატორი;
 • ინკუბატორი;
 • მინი-ტრაქტორები;
 • რეაქტორი ქათმის განავლის უტილიზაციისათვის;
 • მსუბუქი ავტომობილები რეფრიჟერატორით;
 • ოვოსკოპი;
 • სადეზინფექციო ხსნარის დამამზადებელი აპარატი
 • საინკუბაციო კვერცხები წიწილების გამოსაყვანად;
 • საკვები კვერცხმდები ქათმებისათვის;
 • საკვები წიწილებისათვის;
 • საკვების შესანახი შენობა
 • სამაცივრო კამერები;
 • საფქვავი დანადგარი მარცვლეულისათვის;
 • საქათმის სავენტილაციო სისტემა;
 • უჯრედები ბროილერებისათვის;
 • უჯრედები კვერცხმდები ქათმებისათვის;
 • შენობა ფრინველის მოშენება-გაზრდისათვის;
 • წიწილები მოშენებისათვის;

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

 

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...