პროექტების კლასიფიკაცია ინვესტიციებისათვის – 577 235 400

პროექტების კლასიფიკაცია, კომერციულ პრაქტიკაში ასეთია:

ა) ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში (რეალური, ან კაპიტალწარმომქმნელი, ან საწარმოო ინვესტიციები) – ეს არის ინვესტიციები საწარმოო დანიშნულების შენობებსა და შეიარაღებაში, ნებისმიერი სახის მანქანები და აღჭურვილობა, რომელთა საექსპლუატაციო ვადა ერთ წელს აღემატება;

ბ) ინვესტიციები ფულად აქტივებში (პორტფელური ინვესტიციები) – ფულადი თანხების მიღების უფლება სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირებისგან;

გ) ინვესტიციები არამატერიალურ აქტივებში – ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არაა მატერიალური ხასიათის საქმეებთან, მაგრამ ეკონომიკური ღირებულება გააჩნიათ; ამგვარმა საკითხებმა მატერიალური ხასიათი შეიძლება მიიღონ საწარმოს ლიკვიდაციის, ან სხვა საწარმოებთან შერწყმის დროს…

ასეთი სახით, პროექტების კლასიფიკაცია გასაგები და მისაღებია ინვესტორისთვისაც.

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია 577 235 400

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

.

Facebook Comments