საინვესტიციო წინადადება – მომზადება და ინვესტორთა ძიება

საინვესტიციო წინადადება, ბიზნეს-გეგმას ეყრდნობა და ფაქტიურად მის მიზნობრივ რეზიუმეს წარმოადგენს. საინვესტიციო წინადადება -ს ვერ მოამზადებთ, თუკი არა გაქვთ ბიზნეს-გეგმა577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype- medgeo.net

უშუალოდ საინვესტიციო წინადადება შემდეგი პუნქტებისგან შედგება:

– რეზიუმე (Executive Summary).
– კომპანიის ისტორია და საკუთრება (Company history and Ownership).
– პროდუქტების და/ან მომსახურებები (Products and/or Services).
– მმართველი და საწარმოო პერსონალი (Management and Labour).
– დარგის, ბაზრისა და კონკურენციის აღწერა (Industry, Market, and Competitive performance).
– კომპანიის ოპერაციები (Operations).
– ფინანსური ისტორია (Financial History).
– სტრატეგიული გეგმა (Strategic plan).
– რისკ-ფაქტორები და რისკების შემცირების სტრატეგია (Risks and Risk reduction strategies).
– ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი (Financial forecasts).
– მოთხოვნა და ფინანსირება (Summary of Financing requirements).
– სახელისუფლებო მხარდაჭერა და კანონმდებლობა (Government support and Regulations).
– ფინანსური წინადადება (Financial proposal).
– დანართები (Applications).

ამ პუნქტების გათვალისწინებით, ინფორმაციის დიდი ნაწილი შეგიძლიათ იპოვნოთ თქვენს ბიზნეს- გეგმაში. სასურველია საინვესტიციო წინადადების მომზადებაც იგივე პირს შეუკვეთოთ, ვინც ბიზნეს-გეგმა მოამზადა.

უმჯობესია, რეზიუმე დეტალურად გაწერილ საინვესტიციო წინადადებასთან ერთად გაგზავნოთ — სხვა შემთხვევაში, თქვენს წერილს ან სარეკლამო სპამად ჩათვლიან, ან ყველა ვარიანტში მოგთხოვენ კონკრეტულად გაწერილ წინადადებას.

577 235 400 საინვესტიციო წინადადების მომზადება და ინვესტორთა ძიება

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

.

Facebook Comments