საინვესტიციო წინადადების დანართები – 577 235 400

საინვესტიციო  წინადადების დანართები  და დამატებითი მასალები , შეირჩევა სიტუაციიდან გამომდინარე. საორენტაციო სია ასეთია:

– სარეკომენდაციო წერილები ბიზნესის შესახებ და თქვენი ფირმის პარტნიორთა საკონტაქტო  ინფორმაციის სია;
– სარეკომენდაციო წერილები წამყვანი მენეჯერების შესახებ;
– სპეციალიტთა სია (ბანკირები, იურისტები, აუდიტორები, კონსულტანტები და ა.შ.), რომლებთანაც  თქვენი კომპანია მუშაობს და მათი საკონტაქტო  ინფორმაცია;
– ძირითადი მომწოდებლების სია, რაც რანჟირებულია მოწოდების მოცულობის მიხედვით;
– ძირითადი მყიდველების სია, რომელიც რანჟირებულია შესყიდვების მოცულობის მიხედვით;
– დავალიანებათა ნუსხა (თუ ასეთი არსებობს), რომელიც რანჟირებულია მოცულობის მიხედვით;
– ვადაგადაცილებულ დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებათა ნუსხა;
– საიჯარო ხელშეკრულებების ჩამონათვალი, საიჯარო ხელშეკრულებების ასლები;
– საგადასახადო ინსპექციის ცნობა საგადასახადო დავალიანების მდგომარეობის შესახებ.
– ძირითადი შრომითი შეთანხმებები;
– ტოპ-მენეჯერებისა და წამყვანი თანამშრომლების მოკლე რეზიუმე.

წინადადების დანართები შეიძლება თავიდან არ წარუდგინოთ, მაგრამ აუცილებლად დროულად უნდა მოამზადოთ.

577 235 400 საინვესტიციო წინადადების მომზადება და ინვესტორთა ძიება

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

.

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...