ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები 577 235 400

ინვესტიციათა სახეები -ს გააზრება დაგვეხმარება ინვესტორთა ძიების სწორი სტრატეგიის შემუსავებაში. ძნელი არაა იმის მიხვედრა, რისთვის სჭირდება დამწყებ მეწარმეს ინვესტიციები. ოღონდ, ასეთ სიტუაციაში რა ბიზნეს-ამოცანები დგას ინვესტორების წინაშე, ყველასთვის როდია გასაგები. ეს სერიოზული შეცდომაა. გთავაზობთ, მისთვის თავის არიდებას, ინვესტორთან შეხვედრამდე.


მთლიანობაშიინვესტიციები საშუალებას აძლევს კაპიტალისტებსგადაჭრან შემდეგი ამოცანები:

– საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობის გაფართოება, ფინანსური და მატერიალური რესურსების დაგროვების მეშვეობით;
– ახალი საწარმოების შექმნა;
– დივერსიფიკაცია ბიზნესის ახალი სფეროების ათვისების ხარჯზე.


ყველა ინვესტიცია შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად:

პორტფელის ინვესტიციები – კაპიტალის დაბანდება პროექტების ჯგუფში, მაგალითად, სხვადასხვა საწარმოს ფასიანი ქაღალდების მოპოვება.
რეალური ინვესტიციები – ფინანსების დაბანდება კონკრეტულ, როგორც წესი, გრძელვადიან პროექტში, რომელიც ჩვეულებრივ დაკავშირებულია რეალური აქტივების მოპოვებასთან.


ინვესტიციათა ძირითადი სახეები:

– უცხოური ;
– სახელმწიფო;
– კერძო;
– საწარმოო;
– ინტელექტუალური;
– კონტროლირებადი;
– არაკონტროლირებადი;


მოქმედებები ინვესტორთა მოსაზიდად

როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი და შევთავაზოთ მას საინვესტიციო წინადადება? ამისთვის აუცილებელია სამი სტრატეგიული მოქმედების განხორციელება:

— მოქმედება პირველი: ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი
— მოქმედება მეორე: საინვესტიციო წინადადება აკადემიურად მიიტანეთ მიზნობრივ ადრესატამდე
— მოქმედება მესამე: საგულდაგულოდ მოემზადეთ და თავდაჯერებულად გაიარეთ მოლაპარაკებები


❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები 577 235 400

.

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...