წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო – ბიზნეს გეგმა

წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო

ჩვენი სერვისები:
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ-ფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ.
 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა, ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე.
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისთვის.
 • ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის – ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში.
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება.
 • საქონლის, მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება.
 • დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში.
 • კოლსანტინგური სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის. დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი.
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი შთამომავლებისთვის.

სასმელი წყლის ჩამოსხმის ბიზნესის ორგანიზება

კლიმატის თავისებურებების, გრუნტის შემადგენლობისა და ტექნოგენური ფაქტორების გამო ბევრ რეგიონში სასმელი წყლის შემადგენლობა ხშირად ზედმეტადაა გაჯერებული მარილებით და მიკროელემენტებით. ფტორის, რკინის, კირქვის ნალექების ნაწილაკების, ქლორის, ნიტრიტების, კადმიუმისა და სხვათა ჭარბი გამოყენება ნეგატიურად აისახება ორგანიზმის მდგომარეობაზე. მოსახლეობა, რომელიც მეტ ზრუნვას იჩენს საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ, უფრო და უფრო აქცევს ყურადღებას გამოყენებული წყლის ხარისხს. მას შემდეგ, რაც მომხმარებლებმა შეამჩნიეს სხვაობა წყალსადენი მილის წყალსა და გასუფთავებულ წყალს შორის – მათ უკვე აღარ აქვთ სურვილი დაუბრუნდნენ ძველ ხარისხს.

წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო

წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო – ბიზნესი არ მოითხოვს დიდ საწყის ინვესტიციებს. თავდაპირველად მსხვილი მოცულობის ბუტილირებული წყლის ძირითადი მასობრივი მომხმარებლები იყვნენ ორგანიზაციები და დაწესებულებები. ბოლო წლებში კი, მზარდი მოთხოვნის გამო რენტაბელური გახდა კერძო პირების მომსახურება. აგრეთვე ქრება სეზონურობასთან კავშირი.

წყალთან დაკავშირებული ბიზნესის ახალი მიმართულებაა – ავტომატიზაცია. ასეთი სისტემის გამოყენება იძლევა საშუალებას ერთი სტანდარტული კონტეინერის ფასი შემცირდეს 4-ჯერ.

საქმისადმი ფუნდამენტური მიდგომაა – წყლის ჩამოსასხმელი ქარხნის ორგანიზაცია მინერალური ან სუფრის წყლის წარმოქმნის ადგილზე. განვითარების მანუფაქტურული გზა მოითხოვს ფინანსურ და დროის რესურსებს. ფინანსური სექტორის ექსპერტების მტკიცებით, ყოველწლიურად აღინიშნება უალკოჰოლო სასმელების ბაზრის ზრდა, კერძოდ წყლის ბაზრის კი – 16%-მდე. უალკოჰოლო პროდუქციის ბაზრის 2/3 შედგება სხვადასხვა წყლისგან. სპეციალისტების პროგნოზით, აღნიშნული სეგმენტი განაგრძობს ზრდას და მომავალში სტაბილური პროგრესი იქნება 10%-წელიწადში. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბაზარი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, შესაბამისად კი იმატებს კონკურენციაც. წყლის გაყიდვის ბიზნესის დაწყებამდე უნდა გათვალოთ რისკები, მოგება და ხარჯები. აგრეთვე, უნდა მოიფიქროთ ორიგინალური ბიზნეს-იდეა. მომსახურების ან საქონლის სწორი რეკლამირება – წარმატების საფუძველია.

ბმები:
ბიზნეს-გეგმები, ინვესტიციები, სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...