საწარმოს განვითარების მიმართულებების არჩევა

საწარმოს განვითარების მიმართულებების არჩევა –  577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ – ფოსტა Caumednet@gmail.com

ნუ დაიზარებთ და დაინანებთ მიმართოთ კონსულტანტებს .

თუკი თქვენ უკვე დააგროვეთ გარკვეული რესურსი და გსურთ საწარმოს განვითარება, განვითარების მიმართულებების ასარჩევად, სასურველია კონსულტანტები მოიწვიოთ.
სპეციალიზებულ ჯგუფებს , მათ შორის-ჩვენ ,აქვთ ბევრად მეტი ინფორმაცია, სტატისკური მონაცემები , მსოფლიო ტენდენციების გრაფიკები და შეუძლიათ მდგრადი მიმართულებები შეგირჩიონ.
ცხადია , სამუშაოები თქვენთან ერთად წარიმერთება .
ჩვენში ახალ მიმართულებებს ძირითადად წამხედურობით ირჩევენ, რასაც ცუდ შედეგებამდე მოვყევართ.

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ – ფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ.
 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა, ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე.
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისთვის.
 • ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის – ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში.
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება.
 • საქონლის, მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება.
 • დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში.
 • კოლსანტინგური სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის. დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი.
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი შთამომავლებისთვის.

ორგანიზაციის ან საწარმოს განვითარების მიმართულებები – მათი შემუშავების დაწყებამდე აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ კომპანიის განვითარების მიმართულება ან მიმართულებების კომბინაციები. საწარმოების მიერ გამოყენებული სხვადასხვა მიმართულებები და სტრატეგიები ( მათი ყველანაირი განსხვავებულობების მიუხედავად ) შეიძლება გაერთიანდეს სამ ძირითად ჯგუფში:

ორგანიზაციის ან საწარმოს განვითარების მიმართულებები

ინტენსიფიკაცია

ორგანიზაციის ან საწარმოს განვითარების ამ მიმართულებას საფუძვლად უდევს პროდუქციის გამოშვების რაოდენობრივი გაზრდა. ბიზნესის ზრდა მიიღწევა რამდენიმე გზით:  1. უკვე დაკავებული ბაზრის გაჯერების ხარჯზე; 2. ახალი ბაზრების ათვისების ხარჯზე;  3. გამოშვებული პროდუქციის სრულყოფის ხარჯზე. დასავლურ ეკონომიკურ ლიტერატურაში ასეთ სტრატეგიას ეწოდება „ Organic Growth ” – ბუნებრივი ზრდა.

ინტეგრაცია

ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის ან საწარმოს განვითარების ძირითადი მიმართულებები კონცენტრირებულია გარემოზე. ინტეგრაცია ხორციელდება სხვა საწარმოსთან შერწყმით ან მისი შესყიდვით. განასხვავებენ ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ინტეგრაციებს. ვერტიკალური ინტეგრაციის დროს – ინტეგრირებული ჰოლდინგის კომპანიები ასრულებენ საერთო პროცესის განსაზღვრულ ოპერაციებს. ჰორიზონტალური ინტეგრაციის დროს – ხდება კონკურენტი საწარმოების „ შთანთქმა “.

დივერსიფიკაცია

ახალი პროდუქტების, საწარმოების, გაყიდვების გზების მიზანმიმართული ერთდროული განვითარება, რომლის მიზანია რისკების შემცირება და ეფექტურობის გაზრდა. უმეტეს შემთხვევაშიორგანიზაციის ან  საწარმოს განვითარების მიმართულების არჩევისას კონცენტრირება ხდება პროცესების ავტომატიზაციაზე, მართვის სრულყოფასა და პერსონალის პოტენციალის განვითარებაზე.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები, ინვესტიციები, სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

საწარმოს განვითარების მიმართულებების არჩევა –  577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ – ფოსტა Caumednet@gmail.com

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...