საქონლის მიწოდების  შეთავაზება ( წინადადება ) / მომზადება

საქონლის მიწოდების  შეთავაზება ( წინადადება ) ოფიციალური დოკუმენტია.
მიუხედავად იმისა იგი მხოლოდ  1-2 გვერდიანი დოკუმენტია მისი დაწერა დიდ ძალისხმევას და ყურადღებას მოითხოვს. იგი ასახავს თქვენი კომპანიის მარკეტინგული პოლიტიკის მექანიზმებს.

საქონლის მიწოდების  შეთავაზება ( წინადადება )იზნის ფორმულირებით იწყება. ბიზნესმენი რამდენიმე მიზანს ისახავს:

– გააფართოოს გაყიდვების ბაზარი
– იპოვოს ახალი პარტნიორი
– შექმნას მუდმივ მომხმარებელთა ინფორმირების გზა
– კავშირი დაამყაროს პოტენციურ მომხმარებლებთან
 

საქონლის მიწოდების  შეთავაზება ( წინადადება )

ფაქტობრივად, ნებისმიერი კომერციული წინადადება წარმოადგენს ბიზნეს რეკლამას

ფაქტობრივად, ნებისმიერი კომერციული წინადადების, მათ შორის- საქონლის მიწოდების  შეთავაზების (წინადადების) მომზადება წარმოადგენს ბიზნეს რეკლამის მომზადებას,  ანუ “გაყიდვის” ტექსტს, თუმცა ექვემდებარება ბიზნეს პრაქტიკის დადგენილ მოთხოვნებს.

რამდენიმე სავალდებულო პუნქტი

საქონლის მიწოდების კომერციული წინადადების ტექსტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა კომერციული წინადადება, უნდა შეიცავდეს რამდენიმე სავალდებულო პუნქტს:

 • სათაური – საინტერესო, ყურადღების მიპყრობი, სპეციფიკური
 • შეთავაზება – შეთავაზების მიზანი წარმოდგენილია მოკლე ფორმით
 • კომერციული წინადადების საგნის აღწერა – მოკლედ აღწერეთ მახასიათებლები
 • სარგებელი კლიენტისთვის – თქვენს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის
  უპირატესობის ჩამონათვალი
 • თანამშრომლობის პირობები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • დამატებითი პრემიები – ფასდაკლებები, შეღავათები, შესაძლებლობები;
 • სამოქმედო მოწოდება, ბლიც-გეგმა – პოტენციური პარტნიორის შემდგომი
  ქმედებების პრაქტიკული სახელმძღვანელო.

კონკრეტული საქონლის სპეციფიკის ასახვა

ზემოთ მოცემულის ზოგადი პუნქტები. კონკრეტულ საქონელს ან მომსახურებას, რომელსაც თავაზობთ პოტენციურ მყიდველს შეიძლება ქონდეს თავისი სპეციფიკა.
ეს სპეციფიკა უნდა აისახოს შეთავაზებაში.

 1. გაყიდვის ობიექტის უნიკალურობა. თუ თქვენი ორგანიზაცია აწარმოებს ექსკლუზიურ პროდუქტს ან არის ექსკლუზიური მიმწოდებელი ისეთი პროდუქტის, რომელსაც ანალოგი არ აქვს ამ სეგმენტში, მაშინ ასეთი პროდუქტის გაყიდვა რთული არ იქნება – ამის შესახებ საჭიროა სწორად აცნობოთ პოტენციურ სამიზნე აუდიტორიას.
 2. თანაფარდობა “ფასი-ხარისხი”. როდესაც მყიდველს არჩევანის გაკეთება სურს კონკრეტულად ვინ შეიძინოს ესა თუ ის პროდუქტი, მას ურჩევნია გაუმკლავდეს დაბალ ფასებს ან განსაკუთრებით მაღალ ხარისხს. კომერციული წინადადების შედგენისას მეწარმე გადაწყვეტს, რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი – უფრო დაბალ ფასებზე, ვიდრე კონკურენტი, ან უკეთეს ხარისხზე (ამ უკანასკნელ პარამეტრს სჭირდება დადასტურება და მტკიცება).
 3. მიწოდების დრო. მაღალფასიანი, სეზონური, მაღალტექნოლოგიური და ა.შ. აქტუალური იქნება საქონლის მიწოდების ვადების დაცვა.
 4. მომსახურების მახასიათებლები. კონკრეტული პროდუქტის, მაგალითად, მალფუჭებადი პროდუქტის გაყიდვა ბევრად უფრო ადვილია, თუ კლიენტს დაეხმარებით პრობლემის მოგვარებაში მისი მიწოდებაში. მაგალითად, თუ თქვენი კომპანია სეზონურ კენკრას ზრდის, მყიდველი სავარაუდოდ არ იქნება დაინტერესებული თვითდაკრეფით, მაგრამ მისი მიწოდება საცალო ობიექტებზე უზრუნველყოფს მოთხოვნას.
 5. მიწოდების ვადები . თუ მომსახურების მიწოდება მუდმივი პროცესია, მაშინ საქონლის რეალიზაცია, როგორც წესი, გარკვეულ ვადებს უკავშირდება. ამიტომ, ამ ტიპის კომერციულ წინადადებაში აუცილებელია მისი მოქმედების ხანგრძლივობის მითითება, რომლის განმავლობაშიც მოცემულია ინფორმაცია და განსაკუთრებით მითითებული ფასები.

შეცდომები, რომლებსაც უშვებენ საქონლის მიწოდების  შეთავაზების (წინადადების) მომზადება -ში

 • ძალიან გრძელი და დამაბნეველი ფრაზები
 • საკუთარი აღტაცება თქვენი პროდუქტისა და კომპანიის მიმართ .
 • კარგად ცნობილი საგნების დეტალური აღწერა .• დეტალური სპეციფიკური დასაბუთება პროდუქტის შესახებ;
 • ჟარგონი, ბუნდოვანება, ორაზროვნება


საქონლის მიწოდების შეთავაზებაში უნდა ჩანდეს, რომ თქვენ ზედმიწევნით კარგად ერკვევით პროდუქტში რომელსაც ყიდით . დაუშვებელია ციფრებში რაიმე უზუსტობა.

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება
  ● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...