ლითონის კონსტრუქციების საწარმოს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400

ლითონის კონსტრუქციების საწარმოს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400
მეტალის კონსტრუქციების საწარმოს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400
რკინის  კონსტრუქციების საწარმოს ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400

 

ლითონის კონსტრუქციები

ლითონის კონსტრუქციები (ლკ ) მოიცავს კონსტრუქციებს და ნაწილებს,  რომლებიც დამზადებულია ლითონის პროფილებისგან.
ლითონის კონსტრუქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი მასიურად იწარმოება; მათი წარმოება სტანდარტიზებულია.

ლითონის კონსტრუქციების ძირითადი სახეები. მათი დანიშნულებიდან გამომდინარე, ლითონის კონსტრუქციები  იყოფა:

 • საყრდენი
 • გზის მშენებლობისთვის – გამოიყენება ესტაკადების, ესტაკადების, რკინიგზის მშენებლობაში;
 • დეკორატიული – ექსტერიერის, ინტერიერისთვის, შეკვეთით, მათ შორის მხატვრული ფორმებით
 • შემომჯარავი  – ღობეები, ჭიშკარი, კარიბჭე და მათი ელემენტები.
  და სხვა

 ლითონის კონსტრუქციების გამოყენება

 • საწარმოები, სამრეწველო საამქროები და ობიექტები
 • საწყობი , მაცივრები
 • სპორტული ობიექტები
 • მაღაზიები და სავაჭრო და გასართობი ცენტრები;
 • ავტოფარეხები, მანქანის მომსახურება და ბენზინგასამართი სადგურები;
 • საოფისე ცენტრები
 • მატარებლის სადგურები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებები;
 • ხიდები
 • კომუნიკაცია სისტემები ;
 • ელექტროგადამცემი ხაზები, ანძები, ანძები, ანტენები;
 • სათბურები , გაზგაყვანილობა  ;
 • გარე რეკლამის პროდუქტები
 • კონსტრუქციები გამოიყენება დროებით და დამხმარე პროდუქტებში : ხარაჩოები, კიბეები, მოაჯირები, საგამოფენო სტენდები,

ლითონის კონსტრუქციებზე დაფუძნებული შენობების უპირატესობები

ლითონის კონსტრუქციების პოპულარობა მშენებლობაში აიხსნება მათი მრავალი უპირატესობით. ესენია  :

 • მონტაჟის მაღალი სიჩქარე, შენობის სწრაფი ექსპლუატაცია;
 • შედარებით პატარა ფასი
 • შედარებით პატარა წონა ;
 • მობილურობა , ტრანსპორტირება ;
 • დემონტაჟისა და ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობა;
 • ახალ პროდუქტებში დნობის შესაძლებლობა;
 • მასალის წინააღმდეგობა ბიოლოგიური დაზიანების მიმართ – ლპობა, ობის, მღრღნელები;
 • ცეცხლგამძლე ;
 • დროის გამძლე

აგურებთან და ბეტონის ბლოკებთან შედარებით, ლითონის კონსტრუქციებს ნაკლები წონა აქვთ, რაც მნიშვნელოვანია მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობისას.
უკვე ქარხანაში ხდება ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა და ნაწილობრივ აწყობა, რაც აჩქარებს და ამარტივებს მონტაჟს.
დღეს ახალი შენობების უმეტესობას ლითონის ჩარჩო აქვს. დროთა განმავლობაში ეს ტენდენცია ფართოვდება და ძლიერდება. კერძოდ, ასაწყობი შენობებისა და ნაგებობების მზარდი პოპულარობის გამო.

Facebook Comments