🎓 ბავშვთა განვითარების ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

ავშვთა განვითარების ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

ბავშვთა განვითარების ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

ბავშვთა ცენტრებზე მოთხოვნის ზრდის მიზეზები

ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება არის ამჟამინდელი სამეწარმეო ნიშა.
თუ ადრე საბავშვო ცენტრები მოთხოვნადი იყო მხოლოდ შეძლებულ ადამიანებში, დღეს მათი მომსახურებით სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ოჯახები სარგებლობენ. კომერციული ინსტიტუტები გვთავაზობენ საინტერესო და, რაც მთავარია, ეფექტურ პროგრამებს , რომლებიც ეხმარება:

  • სკოლისთვის მოსამზადებლად
  • უცხო ენების შესწავლაში
  • საბაზისო ცოდნის ჩამოყალიბებაში  მათემატიკაში, ენებში, ისტორიაში;
  • შემოქმედებითი შესაძლებლობების განვითარებაში;
  • გარკვეული ტიპის აქტივობებისადმი მიდრეკილების იდენტიფიცირებაში ;
  • გუნდში ქცევის უნარების გამომუშავებაში ;

ამის გათვალისწინებით, საბავშვო ცენტრებში გაკვეთილები ხდება თითოეული ბავშვის განვითარების განუყოფელი და სასარგებლო კომპონენტი. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ უახლოეს წლებში ამ სფეროში ორგანიზაციების რაოდენობა გაიზრდება . ეს გამოწვეულია იმით, რომ რთულ ფინანსურ სიტუაციებშიც კი ადამიანები მზად არიან შვილებში ფული ჩადონ. არსებობს სხვა ობიექტური მიზეზები, მათ შორის:

ბავშვთა ცენტრის ბიზნეს გეგმის აგრეგირებული სადემოსტრაციო სარჩევი

საბოლოო ჯამში ცენტრის ბიზნეს-გეგმა 40-50 გვერდიანი ეკონომიკური და პედაგოგირი დოკუმენტია. 577 235 400

Facebook Comments