ეთერზეთების წარმოების ბიზნეს გეგმა

ეთერზეთების წარმოება – ბიზნეს გეგმა

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400, სკაიპი – medgeo.net, ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

ბიზნეს-იდეის აქტუალურობა

ეთერზეთების წარმოება

ეთერზეთების გამოყენების სპექტრი იმაზე ფართოა, ვიდრე ამის წარმოდგენაა შესაძლებელი. მათ იყენებენ კოსმეტოლოგიაში, პარფიუმერიასა და მედიცინაში. არომათერაპიისა და მედიტაციისადმი ინტერესის ზრდასთან ერთად იმატებს ეთერზეთების პოპულარულობაც.

ხარჯები და მოგება

საწარმოო მასშტაბებში ეთერზეთების წარმოება მოითხოვს ძვირადღირებული აღჭურვილობის შეძენასა და ტექნოლოგიის დაცვას. სუფთა მოგების მიღების ვადა დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. თუმცა, პირველ რიგში მას განაპირობებს წარმოების მოცულობა და გაყიდვების არხები.

ეთერზეთების წარმოების ბიზნეს გეგმა მოიცავს:

 1. პროექტის რეზიუმე.
 2. პროექტის აღწერა.
 3. სამიზნე ბაზრის დახასიათება
 • სამიზნე ბაზრის საერთო დახასიათება
 • ეთერზეთების ბაზარზე ფასობრივი პოლიტიკა
 • ეთერზეთების მწარმოებლებში კონკურენტული გარემო
 • განვითარების პროგნოზი და გაყიდვების ბაზარი.
 1. პროექტის საწარმოო გეგმა
 • პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ობიექტის ადგილმდებარეობა
 • მოშენების პროცესის აღწერა
 • აუცილებელი აღჭურვილობა და პროექტის სხვა აქტივები
 • ნორმატიულ-იურიდიული რეგულირება.
 1. ორგანიზაციული გეგმა
 • პროექტის რეალიზაციის ქსელური განრიგი
 • აუცილებელი პერსონალი და საკადრო პოლიტიკა პროექტის მიხედვით.
 1. საინვესტიციო გეგმა.
 2. პროექტის ფინანსური გეგმა
 • ბიზნესის პარამეტრები
 • გაანგარიშებისთვის საწყისი მონაცემები და მათი არგუმენტაცია
 • გაყიდვების პროგნოზი პროექტის მიხედვით
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზი პროექტის მიხედვით
 • პროექტის მიხედვით წაუგებელი წერტილის გამოთვლა.

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება

 1. პროექტის ეფექტურობის ანალიზი.
 • პროექტის მომგებიანობის ანალიზი
 • საინვესტიციო მიმზიდველობის მაჩვენებლები და პროექტის რებტაბელურობა.
 1. რისკების ანალიზი
 • პროექტის რისკების ფაქტორული ანალიზი
 • რისკების შემცირების სტრატეგია
 • SWOT-ანალიზი
 1. დასკვნები.

ბმები:

საინვესტიციო სივრცის სიახლეები
წარმატებული ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმები სოციალურ ქსელებში
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...