ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი – ბიზნეს გეგმა

ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი – ბიზნეს გეგმა , მომზადება 577 235 400 სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა
ბიზნეს იდეების შემუშავება და წარმოდგენილების შეფასება

საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
კოლსანტინგული სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის- დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი
● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ

ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი

არალითონური სამშენებლო მასალების მოსაპოვებელი კარიერის ბიზნეს გეგმაში ჩართულია რეკომენდაციები, რომელთა შესრულებითაც შეძლებთ ქვიშისა და ღორღის მოპოვებას. ბიზნეს – გეგმა დაგეხმარებათ შემოსავლიანი საქმის წამოწყებასა და შემდეგი ინფორმაციის მოპოვებაში

  • საინვესტიციო სახსრების რაოდენობა
  • ბიზნესის კონკურენტული უპირატესობები
  • კარიერული განყოფილების ტექნიკური აღჭურვილობა
  • მოთხოვნა კვალიფიციურ პერსონალსა და ტექნიკურ პერსონალზე
  • შემოსავლიანობის დაგეგმილი ვადები და მოგების სიდიდე.

ქვიშის მოპოვება და ღორღის წარმოება წარმოადგენს მეწარმეობის ერთ – ერთ პერსპექტიულ და ძვირადღირებულ მიმართულებას. პროდუქციაზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება, რაც დაკავშირებულია მშენებლობის ზრდასთან, ქუჩების რემონტთან, რადგანაც ქვიშა-ღორღს იყენებენ გზის საფარსა და სახლის ფუნდამენტში.

ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი – ბიზნეს – გეგმა იძლევა მოკლე დროში საკმაოდ დიდი მოგების მიღების საშუალებას. მასში წარმოდგენილია ღორღის არსებული სახეები, ეტაპობრივად არის აღწერილი წარმოების ტექნოლოგია და გამოყენებული აღჭურვილობები. აგრეთვე, დამტკიცებულია პროექტის მიზანშეწონილობა. ბუნებრივი რესურსების მოპოვება ხდება ნებისმიერ ეკონომიკურ პირობებში. პროდუქციაზე მოთხოვნა სტაბილურია. მონაპოვრის ზრდით შესაბამისად შეიძლება გაყიდვების გაზრდაც თუ სწორად გააკეთებთ საწარმოს რეკლამას.

არალითონური სამშენებლო მასალების მოსაპოვებელი კარიერის მფლობელი იწვევს პატივისცემას და აქვს გარკვეული სტატუსი საზოგადოებაში. ბიზნესის გაფართოების აუცილებლობის შემთხვევაში შეძლებთ ინვესტიციების ან კრედიტების ადვილად მოპოვებას.

ამ ბაზარზე ლიდერის პოზიციის შესანარჩუნებლად აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ხარისხიანი და პროფესიონალურად შედგენილი ბიზნეს გეგმა.

ბმები:

საინვესტიციო სივრცის სიახლეები
წარმატებული ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმების სოციალურ ქსელებში
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments