სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება

სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა ,  თანადაფინანსების პროგრამები , მომზადება

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
  ● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას შეუძლია ყველა საჭიროების დაკმაყოფილება. თითოეული სასოფლო-სამეურნეო მანქანა ფლობს მახასიათებლების თავის ინდივიდუალურ ნაკრებს, რომლებიც განკუთვნილია კონკრეტული დავალებების შესრულებისთვის. ასეთ ტექნიკას შეუძლია მაქსიმალური პროდუქტიულობის მიღწევა ყველაზე უმოკლეს დროში.<<<სპეციალური პოსტი მოსავლის ამღებ ტექნიკაზე იხილეთ აქ >>>

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება – სახეები:

 • მოსავლის ასაღები – თანამედროვე აგროინდუსტრიულ კომპლექსში სხვადასხვა სახეობის კულტურის მოსავლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მიღწევაა საჭირო. ამისთვის აუცილებელია სპეციალური სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენება.
 • ტრაქტორები – სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ეს სახე შეიძლება აღჭურვილი იყოს ან მუხლუხებით ან ბორბლებით. მას იყენებენ მაშინ, როდესაც კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელია გამწევი ძალის გამოყენება.

აგრეთვე, აღნიშნული მანქანები კლასიფიცირდება შემდეგ ტიპებად: სატყეო მეურნეობისთვის, ბაღის სამუშაოებისთვის, მევენახეობისთვის, მინი-ტრაქტორები და ა.შ.

ასეთ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას არ აქვს დიდი სიჩქარე და არც არის საჭირო. აქ აუცილებელია გამწევი ძალა და ლიდერობს მუხლუხებიანი ტრაქტორები. ისინი იდეალურად უმკლავდებიან ფხვიერი ნიადაგის სამუშაოებს. ნებისმიერი სხვა ტექნიკა აქ უბრალოდ დაიტვირთება და გაიჭედება.
ბორბლიან ტრაქტორებს იყენებენ იმ ადგილებში სამუშაოების ჩასატარებლად, სადაც გზა დაფარულია მაგარი საფარით.

მახასიათებლები, რომლებსაც უნდა ფლობდეს ტრაქტორი:

 • სიმძლავრე
 • დამატებითი აღჭურვილობის სწრაფი ცვლა – ეს იძლევა მოკლე დროში სხვადასხვა სამუშაოებს შორის გადართვის საშუალებას
 • მომსახურების სიმარტივე საველე პირობებშიც კი
 • სხვადასხვა აღჭურვილობის მიერთების უნარი, რომლებიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დროს.

 • სასხურებლები – ნიადაგის დროულად და ხარისხიანად სასუქით გამდიდრებისთვის დღეისათვის გამოიყენება ტექნიკის სპეციალური სახე – სასხურებლები. ეს ხელს უწყობს მცენარეების დაცვასა და მათი ეფექტური ზრდის სტიმულირებას. მათი გამოყენება შეიძლება დამატებითი მოწყობილობის ან მისაბმელის სახით, ან შეიძლება იყოს თვითმავალი.
 • დასათესი ტექნიკა – მას შეუძლია გაცილებით ეფექტური შედეგის მიღწევა. ასეთ ტექნიკას მიეკუთვნება სათესი მანქანები, შემგროვებელი ავზები, ბუნკერები. ისინი განკუთვნილია ოპერატიული და რაც მთავარია, მარცვლეულის ან თესლების ეფექტური დათესვისთვის. მათი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა მარცვლოვანი კულტურების მაქსიმალურად მჭიდრო დათესვა.
 • ნიადაგის გადამამუშავებელი მანქანები – სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაზრდის პროცესში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ამ პროცესის სწორად შესრულებაზეა დამოკიდებული მაქსიმალური ეფექტური შედეგის მიღება. ამისთვის გამოიყენება სპეციალური ნიადაგის გადამამუშავებელი ტექნიკა.
 • საკვების დამამზადებელი მანქანები – დღეისათვის მათი საშუალებით ხდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა და სხვა ცხოველების საკვების მომზადება.ეს შეიძლება იყოს: დამშლელები, როლების წარმომქმნელები, სათიბები, დამკრეფავი-დასაპრესები.
ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...