ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმის მომზადება

ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს-გეგმა , მომზადება

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
  ● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

მარმარილო არის ერთ-ერთი ულამაზესი დამუშავებადი მასალა; თუმცა არ არის ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. ახალი ტექნოლოგიების განვითარების წყალობით გაჩნდა ხელოვნური ქვის დამზადების შესაძლებლობა, რომელიც თვისებებით არ ჩამოუვარდება ნატურალურს.

აღნიშნულ ბიზნესში კონკურენცია არ არის მაღალი, მაგრამ თვითონ – ხელოვნური მარმარილოს წარმოება – მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველა თავისებურების გასათვალისწინებლად უმჯობესია ბიზნეს-გეგმის შედგენა, მასში მომავალი საწარმოს კონცეფციის აღწერა და ყველაფრის დაანგარიშება.

ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს-გეგმა

ხელოვნური მარმარილოს წარმოების კომპანიის განვითარების ბიზნეს-გეგმა – არის თქვენი საინვესტიციო პროექტის შეფუთვა, რომლის დახმარებითაც შეძლებთ ინვესტიციების მოზიდვას.

ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმის მომზადება – შედგენის თანმიმდევრობა

ბიზნეს-გეგმის შედგენის დაწყება აუცილებელია ხელოვნური მარმარილოს წარმოების ბაზრის ანალიზიდან. აღნიშნულ ეტაპზე აუცილებელია არა მხოლოდ პოტენციური მომხმარებლებისა და მათი მოთხოვნების შესწავლა, არამედ კომპლექსური კონკურენტული ანალიზის ჩატარება. აგრეთვე, უნდა შეფასდეს ფასის დადების თანმიმდევრობა და ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ სფეროს განვითარებაზე.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სექციაა – წარმოების ორგანიზაცია. აქ დეტალურად უნდა იქნას განხილული ტექნოლოგიური პროცესი, აღჭურვილობისა და თანამშრომლების საჭიროება, მკვეთრად უნდა ჩამოყალიბდეს მომავალი საწარმოს კონცეფცია.

ხელოვნური მარმარილოს გამოყენება

ბიზნეს-გეგმის შესაბამისად ხელოვნურ მარმარილოს მიმართავენ გარე და შიდა კედლების დასამუშავებლად და როგორც წესი, გამოიყენება შემდეგ სფეროებში:

 • ძველი შენობების მოპირკეთება
 • როგორც ინტერიერის ელემენტი საცხოვრებელ შენობებში
 • საოფისე შენობების დიზაინისთვის

ნატურალურ ქვასთან შედარებით ის ფლობს ისეთ უპირატესობებს, როგორიცაა:

 • დაბალი ღირებულება
 • მცირე წონა
 • გამოყენების სიმარტივე
 • ინდივიდუალური დიზაინის შემუშავების შესაძლებლობა

აგრეთვე, ისევე როგორც ნამდვილი მარმარილო, ის არის – ეკოლოგიური, გამძლე, გარე ზემოქმედებებისადმი მდგრადი. აღნიშნული თვისებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავების დროს.

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments