მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი

მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზის მომზადება  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

საქართველოს მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზის (კვლევის)   ჩატარება აუცილებელია ყველა მეწარმისათვის, რომელიც ფრინველის ქართულ ბაზარზე გეგმავს შემოსვლას. ჩვენ გთვაზობთ ამგვარი კვლების ჩატარებას. ჩვენ ვეყრდნობით მხოლოდ რეალურ , სამეწარმეო მონაცემებს, მიღებულს
პირველწყაროებიდან და რეალური პრაქტიკიდან.

მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი

ჩვენი სერვისები

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

  • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  • ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
  • საგრანტო განაცხადების შევსება
  • საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
  • ბაზრის თემატური კვლევები უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადებაც.

მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზარი საქართველოში

საქართველოს მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი და ეკოპროდუქციის რეალიზაციის გზები

გეგმის არასრული ესკიზი

1. მეფრინველეობის პროდუქციაზე მოთხოვნების დინამიკა წლების მიხედვით

     1.1  ქათმის ხორცი
     1.2 კვერცხი

2. მეფრინველეობის პროდუქციაზე ფასების დინამიკა წლების მიხედვით

     2.1  ქათმის ხორცი
     2.2 კვერცხი

3. ბაზარზე, პროდუქციის  მიწოდების სტრუქტურა

     3.1 იმპორტი და შიდა წარმოება .ფარდობითი. დინამიკა
     3.2  იმპორტიორი ქვეყნები, მოცულობები ,დანამიკა
     3.3  შიდა წარმოება- მოცულობები, დინამიკა

4. აქტორები

     4.1 იმპორტიორები
     4.2 მსხვილი მწარმოებლები
     4.3. წვრილი მწარმოებლები

5. ბაზარზე პროდუქციის მიწოდების ფორმატები და ნაკლებ ათვისებული ნიშები

     5.1   მიწოდების  ფორმატები
     5.2   ქათმის კვერცხი
     5.3   გამოშიგნული ქათმის ნედლი, ახალშეყინული ხორცი
     5.4   მკერდის ხორცი
     5.5   ბარკლის გადანაჭერი
     5.6   ფრთები
     5.7   ფილე
     5.8   გაყინული ქათამი
     5.9   გაყინული ხორცი
     5.10 შებოლი ქათამი 
     5.5 ნახევარფაბრიკატები და მზა პროდუქცია

6. ბაზრის სეგმენტაცია პროდუქციის მიწოდების ფორმატის მიხედვით, ნაკლებ ათვისებული ნიშები

     6.1  მოსახლეობის მოხმარება, დინამიკა
     6.2  საზ.კვების მოხმარება, დინამიკა 

7. პროდქუციის რეალიზაციის გზები

     7.1 სადისტრიბუციო  ფირმები
     7.2  საკუთარი სადისტრუბუციო ქსელი
     7.3  სავაჭრო ქსელები
     7.4 არაქსელური მაღაზიები
     7.6  რესტორნები და საზ.კვება
     7.7  მიტანით სერვისები
     7.8  მზა საჭმლის რეალიზაცია

8.  ეკოპროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის პრობლემები და გადაჭრის გზები

     8.1 რეკლამის სპეციფიკა
     8.2  გაყიდვების გზები
     8.3  სპქციალური ინტერნეტ-საშუალებები

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...