სამზარეულოს | საცხობის ბიზნეს გეგმა | სადემოსტრაციო

სამზარეულოს | საცხობის ბიზნეს გეგმა . სადემოსტრაციო მასალები. მოცულობა 25 გვერდი. გრაფიკები. დიაგრამები.
კონტაქტი 577 235 400 , სკაიპი-medgeo.net ,Caumednet@gmail.com

პროდუქცია

საწარმოს წამყვანი პროდუქციაა  ოსური სამზარეულოს ცომეულობა . კომერციული მიზანშეწონილებით ასორტიმენტი შეივსება სხვა სახის პროდუქციითაც  სხვა და სხვა ღვეზელი , მეგრული, იმერული და ფენოვანი ხაჭაპური. იწარმოებანახევარფაბრიკატები, როგორც ადგილზე სარეალიზაციოდ, ასევე გატანაზე სავაჭრო ქსელში და  კოორპორატიულ გაყიდვებისთვის წინასწარი შეკვეთებით. ნომენკლატურა :ოსური ხაბიჯინი,ოსური შახარაჯინი, ოსური ფითჯინი, ფენოვანი ხაჭაპური,ღვეზელი კარტოფილით,ღვეზელი ხორცით,პელმენი  ,ხინკალი,კატლეტი

ბოლო რამდენიმე თვეში , მზა საჭმელების ბაზარი მკვეთრად შეიცვალა. 

ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს :
1. ერთის მხრივ კოვიდი
2. მეორეს მხრივ კი – სახლში მიტანის სერვისების ნახტომისებური განვითარება.     მოგეხსენებათ,  საქართველოს ბაზარზე თითქმის ერთდოულად შემოვიდა მიტანის
სერვისების რამდენიმე საერთაშორისო გიგანტი.
3. მოსახლეობის „საშუალო ფენის“ მსყიდველისუნარიანობის შემცირება – მათ      რესტორან-კაფეები ჩაანაცვლეს მიტანის სერვისების მომსახურებით
4. როგორც რეზულტატი, ფაქტიურად ნულს გაუტოლდა ლანჩების , ივენთების,    ფურშეტების სერვისები , ძლიერ შემცირდა სარესტორნო ბიზნესი, თითქმის  ნულამდეა დასული
ტურისტული კვების სერვისები
ამავე დროს, ძალიან სწრაფად იზრდება მზა საჭმელების მიტანის სერვისი . ამ სეგმენტზე  ძალიან მძაფრი კონკურენციაა . ძირითადი კონკურენცია მიმდინარეობს:
1. ფასებით
2. საბაზრო შეთავაზებების ნომენკლატურით
3. ხარისხით
4. სერვისებით (მიტანის დრო, აპლიკაციები და ა.შ.)

სამზარეულოს | საცხობის ბიზნეს გეგმა  .შინაარსი

1. საწარმოს საქმიაობის აღწერა

1.1. საწარმოს მიზნები
1.2. საწარმოს ფუნქციონირების გეოგრაფია
1.3 დასაქმება
1.4 საწარმოს პროდუქცია
1.5 საწარმოს კულინარული ინგრედიენტებით უზრუნველყოფა

2.ბაზრის ანალიზი

2.1 ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა
2.2 საწარმოს საბაზრო ნიშები
2.2.1 მენიუს ნომენკლატურა, როგორც ნიშა
2.2.2. კულინარული კვალიფიკაცია , როგორც ნიშა
2.2.3. ეკოლოგიური ხარისხი, როგორც საწარმოს ნიშა
2.2.4 ნახევარფაბრიკატები, როგორც ნიშა
2.2.5 ნახევარფაბრიკატების მიტანით ვაჭრობა, როგორც ნიშა
2.2.6 ეთნიკური ნიშა

3. კონკურენტების ანალიზი

 1. 1. ოსური საჭმელების წილი ქართულ კულინარულ ბაზარზე
  3.1.1. ოსური ხაჭაპურის მარკეტინგული უპირატესობები
  3.1.2 სამუშაოები ოსური კულინარული პროდუქციის სეგმენტის
  გასაფართოებლად ქართულ ბაზარზე
  3.2. კონკურენცია ოსური საჭმლების  მწარმოებლებთან
  3.3 კონკურენცია ნახევარფაბრიკატების ბაზარზე

4.მარკეტინგული გეგმა

4.1 ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი
4.2 სარეკლამო სტრატეგია
4.3 წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტი

5. წარმოების გეგმა

5.1 წარმოების ფუნქციონირების ზოგადი სქემა
5.2 საწარმოს მოწყობილობები და დანადგარები
5.3 პირველადი კაპიტალდაბანდებები
5.4 საშტატო სტრუქტურა

7 .ფინანსური გეგმა

7.1 პროდუქციის წარმოებაზე გაწეული სრული წლიური ხარჯები
7.2 წლიური შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან

8. რისკების ანალიზი

8.1 გარე რისკ-ფაქტორები :
8.1.1. ფასის ზრდა
8.1.2 რესურსებზე  წვდომის შეზღუდვა
8.1.3 კონკურენციის ზრდა ოსურ საჭმელებზე
8.1.4 ალტერნატიული პროდუქტების გამოჩენა და გაზრდილი მოთხოვნები  მონათესავე სახის პროდუქციისადმი.
8.1.5 .მოთხოვნის სეზონური ვარდნა
8.2 შიდა რისკები:
8.2.1.  პერსონალის არასათანადო კვალიფიკაციით გამოწვეული რისკები
8.2.2.  .ტექნოლოგიური რისკები

დანართები

დანართი 1. გამოყენებულ; ტერმინთა განმარტებები
დანართი 2. ჩატარებული და მიმდინარე IT- სამუშაოები

სამზარეულოს | საცხობის ბიზნეს გეგმა

ბმები:

სერვისები ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა – დიასპორები, ინდექსი
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...