ნაგვის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა 577 235 400

ნაგვის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა 577 235 400 , სკაიპი- medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ნაგვის გადამუშავება მომგებიანი  ბიზნესია

საქართველოში ჯერ კიდევ არაა ნაგვის გადამუშავების ინფრასტრუქტურა განვითარებული. იგი უახლოეს ხანებში დაიწყებს განვითარებას არა მარტო თბილისში, არამედ სხვა ქალაქებშიც. ამგვარი საწარმოების შექმნა, გარდა ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა, გამოიწვევს დადებით შედეგებს:
— გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას;
— მნიშვნელოვნად შეამცირებს გამოუყენებელი, მაგრამ გადამუშავებადი ნარჩენების რაოდენობას;
— შეაჩერებს მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელის ტერიტორიის ზრდას და ა.შ.
ეჭვი არ გვეპარება მრავალი ინვესტორიც გამოჩნდება, რადგამ ნაგვის გადამუშავება ძალიან მომგებიანი ბიზნესია . ფონდებიც და ინფრასტრუქტურული პროექტები, დიდი ალბათობით, აქტიურად ჩაერვებიან ამ მიმართულებაში.

================================================================================================================

უცხოელი კოლეგების გამოცდილებაზე დაყრდნობით , გთავაზობთ :

ნაგვის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ნაგვის შეგროვების

ნაგვის ტრანსპორტირების
ნაგვის დახარისხების
სხვადასხვა სახის ნაგავის (ნარჩენების) გადამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადებას
ტელეფონი 577 235 400 , სკაიპი- medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com 

ნაგვის გადამუშავება საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურაა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება:
— ნაგვის შეგროვება .
— ტრანსპორტირების ტექნიკისა და გზების ოპტიმალური შერჩევა
— ნაგვის სორტირება
— ნარჩენების გადამუშავება. ეს ათეულობით ტიპის საწარმოებია

 

================================================================================================================

საზოგადოდ , კოორდინატებზე ტელეფონი 577 235 400 , სკაიპი- medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com  შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადებაც.
ბიზნეს-გეგმა და ტექნოლოგიური პროექტი

ნაგვის გადამუშავების ბიზნეს გეგმა გადამუშავების ბიზნეს გეგმა – თა სახეები

ნაგვის გადამუშავება საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურაა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება . ესენია:
— ნაგვის შეგროვება . მას თავისი წესები აქვს. ვგულისხმობთ ნაგვის ტიპირებულ ყუთებს. ამ ინფრასტრუქტურის დაგეგმვისას მრავალ ფაქტორს ითვალისწინებენ და იგი
…..ინდივიდიალურია ყველა ქალაქისათვის
—ტრანსპორტირების ტექნიკისა და გზების ოპტიმალური შერჩევა მეორე მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რადგან მასზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული რენტაბელობაც
— ნაგვის სორტირება- დაპრესვა . სორტირება ძირითადად ხდება ხელით, მაგრამ სორტირებული მასის სწრაფი მოცილება მოითხოვს ტრანსპორტიორთა სპეციალურ სისტემას. გარდა
…..ამისა- საჭირო  ხდება დაპრესვა-შეფუთვა. დილეტანტს შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ამ პროცესი მარტივად შეიძლება მოგვარდეს ბევრი მუსახელის ხარჯზე.
…..ეს არაა ასე.
— ნარჩენების გადამუშავება. ეს ათეულობით ტიპისსაწარმოებია, რომლებსაც უნდა ქონდეთ მოთხოვნა ნედლეულზე.

რატომაა ამ სფეროში აუცილებელი უცხოური გამოცდილების გამოყენება?

ბიზნეს გეგმა ეკონომიკური შინაარსი დოკუმენტია. იგი მუშავდება ტექნოლოგიური პროექტის შემდეგ და პარალელურად.ამ დარგის ტექნოლოგები, ტექნოლოგიის სპეციალისტები კი საქართველოში არაა.

რა უნდა იცოდეს მეწარმემ, რომელსაც ამ სფეროში ბიზნეს გეგმის მომზადება სურს

  1. ზუსტად უნდა იცოდეს რა ტიპის საწარმოს შექმნა სურს : შეგროვება, სორტირება, გადამუშავება და ა.შ.
  2. ვისთვის წერს (უკვეთავს ) ბიზნეს-გეგმას ? ყველაზე ძვირია კერძო ინვესტორისათვის  ბიზნეს-გეგმის მომზადება. უფრო იაფია ფონდებისა და ბანკებისათვის
    მომზადება
  3. ბიზნეს- გეგმის მოზადება თქვენსა და კონსულტანტს შორის ერთობლივი მუშაობის , დიალოგიური პროცესია

nagavis gadamuSavebis biznes gegma 577 235 400

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...