იარუსიანი პარკინგების ბიზნეს გეგმა – თა მომზადება 577 235 400

იარუსიანი პარკინგების ბიზნეს გეგმა – თა მომზადება 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

იყავით პირველი, ვინც დონორთა მხარდაჭერას მიიღებს

ყველასათვისაა გასაგები, რომ იარუსიანი პარკინგების დრო მოვიდა . ისინი უცებ მოედება არა მარტო თბილისს, არამედ რაიონებსაც.
დიდი ალბათობით ამ მიმართულებას მხარს დაუჭერენ ბანკები და ფონდები. არც ინვესტორთა მოძიება იქნება სავარუდოდ დიდი პრობლემა

ჩვენ გთავაზობთ იარუსიანი პარკინგების ბიზნეს გეგმა -თა მომზადებას. 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ჩვენ  ბიზნესის თითქმის ყველა მიმართულებისთვის ვქმნით ბიზნეს გეგმებს

ჭკვიანი პარკინგების ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი- medgeo . net , ელფოსტა Caumednet@gmail . com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება

● ტექნოლოგიების და ტექნიკის  მოძიება , შედარებითი ანალიზი
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურსების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო , სალიზინგო , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს- გეგმების მომზადება

ძირითადი ტერმინები :

ჭკვიანი პარკინგი

– სპეციალიზირებული ადგილია ავტომობილების პარკინგისთვის, რომელიც შექმნილია სენსორების და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სწრაფი და მოხერხებული საპარკინგო ადგილის მოსაძებნად, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სადგომზე ავტომობილის დაყენების პროცესის ავტომატიზაციისთვის. ავტომანქანის დაყენების ავტომატიზაციის ამოცანა აქტუალურია არა მარტო იარუ

სიან, არამედ ჩვეულებრივ პარკინგებზეც.

იარუსიანი პარკინგი

ერტიკალური პარკინგების ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400იარუსიან პარკინგს  , ისეთ პარკინგს უწოდებენ სადაც მანქანები იარუსებზეა განთავსებული, ადგილის დაზოგვის მიზნით. იარუსიანი პარკინგი შეიძლება იყოს მიწისზედა (როგორც ხალში ეძახიან ჰაერის) ან მიწისქვეშა .

იარუსიანი პარკინგი თითქმის ყოველთვის არის სმარტ პარკინგი (ჭკვიანი პარკინგი) , მაგრამ ყველა სმარტს-პარკინგი , ყოველთვის არაა იარუსიანი.
აღსანიშნავია, დღეს  ფაქტიურად ყველა პარკინგი იარუსიანი პრონციპით იგება. ამიტომ ზოგჯერ იარუსიანი პარკინგი და სმარტ – პარკინგი სინონიმებად გამოიყენება.

ავტომატური პარკინგი

მრავალსართულიანი ავტომატური პარკინგი – არის ორ ან მეტ დონეებზე შესრულებული მეტალის ან ბეტონის კონსტრუქცია/ობიექტი, ავტომობილების შესანახად, რომელშიც პარკირება/გაცემა ხდება ავტომატურ რეჟიმში, სპეციალური მექანიზებული მოწყობილებების გამოყენებით. პარკინგის შიგნით ავტომობილის გადაადგილება ხდება ავტომობილის გამორთული ძრავით (ადამიანის გარეშე). იმის ხარჯზე, რომ აქვს დიდი რაოდენობის ადგილის განთავსების შესაძლებლობა, ტრადიციულ პარკინგებთან შედარებით,  მრავალსართულიანი ავტომატური პარკინგი მნიშვნელოვნად ახდენს იმ ფარ

თობის ეკონომიას, რომელიც არის გამოყოფილი პარკირებისთვის.

ტერმინი „მრავალსართულიანი ავტომატური პარკინგი“ – ზოგჯერ გამოიყენება ყველა პარკინგის (ავტომატური, ნახევრადავტომატური) დასახელების განზოგადებისთვის (სადაც გამოიყენება მექანიკური, მექანიზებული, რობოტიზირებული მოწყობილობები).
თუმცა, ეს ტერმინი – „ავტომატური პარკინგი“ – ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ავტომატური მოწყობილობებისთვის (პარკირებისთვის გადასახდელი ავტომატი, შლაგბაუმი, პარკირების ბარათი და სხვა).

იარუსიანი პარკინგების ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400

შვეული პარკინგების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბმები:

 

სერვისები ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა – დიასპორები, ინდექსი
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...