ვაკუუმური საშრობები -ს ბიზნეს-გეგმის მომზადება 577 235 400

ვაკუუმური საშრობები -ს ბიზნეს-გეგმის მომზადება 577 235 400

ბიზნეს გეგმების შეკვეთა

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი- medgeo . net , ელფოსტა Caumednet@gmail . com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა ,ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება

● ტექნოლოგიების და ტექნიკის შედარებითი ანალიზი
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურსების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო , სალიზინგო , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს- გეგმების მომზადება

ეფექტური და დამზოგავი შრობა ვაკუუმში

ვაკუუმური საშრობები

ვაკუუმური საშრობები

მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე მასალების სწრაფი და ეფექტური გამშრობისთვის ბევრ სფეროში გამოიყენება ვაკუუმური გამოსაშრობი კარადები.
მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე მასალები, მაგალითად: კვების პროდუქტები, სამკურნალო საშუალებები, ქიმიკატები ან ელექტრული კომპონენტები – გაშრობის ჩვეულებრივი პროცესების დროს მიდრეკილნი არიან დაზიანებიბისადმი ან პროდუქტის თვისებების ცვლილებებისადმი.

ვაკუუმური გაშრობის კარადაში შრობის პროცესი ამცირებს ამ რისკს მინიმუმადე. ვაკუუმური შრობა მიეკუთვნება შრობის ყველაზე ეფექტურ და დამზოგავ მეთოდებს. ამ მეთოდის მიზანია – დამზოგავი გზით გააშროს წყალში შერეული ან გახსნილი მაღალხარისხიანი პროდუქტი, ამასთანავე არ დააზიანოს გასაშრობი მასალები. ზუსტად ისეთი ნივთიერებებისთვის, რომლებიც შეიცავენ აალებად გამხსნელებს რეკომენდებულია ვაკუუმურ კარადაში გაშრობა. ეს ნივთიერებები შრობის დროს ჰაერში შემავალი ჟანგბადის გამო ხშირად ქმნიან აფეთქებისთვის საშიშ ატმოსფეროს, რაც გამოირიცხება ვაკუუმურ კარადაში შრობის დროს. ვაკუუმში შრობა ამცირებს დაწვისა და დამჟანგავი ნარჩენების წარმოქმნის რისკებს. პროდუქტი, რომელიც განიცდის შრობას, განიცდის დაბალი წნევის ზეწოლის პროცესს, რომლის გამოც მცირდება დუღილის წერტილი, რაც ხელს უწყობს წყლის აორთქლებას ან წყლის გადასვლას კაპილარებში. სითბოს მიმართული მიწოდებისა და წნევის რეგულირების წყალობით ხდება შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია. შემდეგ დადებით ეფექტს წარმოადგენს ელექტროენერგიის უმნიშვნელო ხარჯები, ვინაიდან ვაკუუმის წყალობით შრობა იწყება ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე.

ვაკუუმური საშრობი კარადები

 1. იმის წყალობით, რომ ვაკუუმურ კარადებში ჰაერი არ მოძრაობს, მასში მოთავსებული პროდუქტები არ იჟანგებიან და არ კარგავენ თავდაპირველ თვისებებს.
 2. სხვა საშრობ მოწყობილობებთან შედარებით, ვაკუუმურ საშრობ კარადებს აქვთ უფრო მაღალი ეფექტურობა.
 3. მათი კომპაქტურობა კი ახდენს საწარმოო ფართობის მნიშვნელოვან ეკონომიას.
 4. ასეთი დანადგარების ძირითად თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ მათში შრობის პროცესი მიმდინარეობს დაჩქარებული რეჟიმით. ეს აიხსნება იმით, რომ აპარატის საკანში წყლის დუღილი ხდება დაბალი ტემპერატურისა და დაქვეითებული წნევის პირობებში.
 5. ვაკუუმურ საშრობ კარადებში პროდუქტები პრაქტიკულად არ კარგავენ თავიანთ თავდაპირველ ბუნებრივ თვისებებს, არ განიცდიან მექანიკურ ზეწოლას.
 6. ვაკუუმური საშრობი კარადები – ეს არის დახურული სისტემები, რომლებიც გარემოს ზიანს არ აყენებენ. ისინი იყენებენ უმნიშვნელო რაოდენობის ელექტროენერგიას.

ვაკუუმური შრობის გამოყენების ტენდენცია

ვაკუუმური საშრობების მრავალი შეუცვლელი უპირატესობის გამო არსებობს მისი გამოყენების მკვეთრი ტენდენცია.
პირველ რიგში, ვაკუუმური საშრობის გამოყენება შეიძლება მარცვლეულის შრობისთვის, რომლის ჩატარებაც რთული იქნება უწყვეტი ვაკუუმური შრობის მოწყობილობის გარეშე. ვაკუუმური საშრობების გამოყენების წყალობით წარმოების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.
მეორე, ვაკუუმური საშრობები შეიძლება გამოყენებული იქნას საკვები მასალების გაყინვით შრობისთვის. მშრალი და გაყინული პროდუქტების ტრადიციული კვებითი შრობა მთავრდება ერთდროულად, რადგანაც ვაკუუმური კვებითი სუბლიმაციური საშრობი იყოფა ორ ნაწილად – გამყინავი და საშრობი. ამგვარად, ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ ბევრი ენერგია და დრო.

ვაკუუმური საშრობების გამოყენების ძირითადი მიმართულებებია:

 • პროდუქტების გამოშრობა, რომლებიც ვერ უძლებენ მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას;
 • ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების, სამკურნალო მცენარეების, ბალახების დამუშავება;
 • აქვა პროდუქტების დამუშავებ
 • ფარმაცევტული პრეპარატების თერმული დამუშავება;
 • მცენარეული ჩაის (ფიტოჩაი), სანელებლების სტერილიზაცია;
 • ხილ-კენკროვანი კანფეტები;
 • ფუტკრის რძე
 • მცენარეული ნედლეულის გამოხდა მშრალი ნარჩენის მიღებით;
 • არომატიზებული დისტილატორების მიღება;
 • მზესუმზირის, თხილის, კაკაო, ლობიოს თესლების შეწვა;
 • მშრალი, ქაფიანი ყველის ტიპის პროდუქტების სტრუქტურის შეცვლა.

ბმები:
https://biznes-gegma.medgeo.net/|
https://biznes-gegma.medgeo.net/2017/01/30/fb-https://biznes-gegma.medgeo.net/2017/01/30/fb-%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1/

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...