ინვესტიციის პროექტების ანალიზი და არჩევა 577 235 400

ინვესტიციის პროექტების ანალიზი და არჩევა რომლებიც პოტენციურ ინვესტორებს წარმოგიდგინეს და არჩევის პროცესის საინფორმაციო თანხლება  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com .
თუკი თქვენ აპირებთ ინვესტიცია გააკეთოთ საქართველოში , დაგჭირდებათ საინვესტიციო ობიექტების შესახებ  ინფორმაციის დამოუკიდებელი მოძიება და თქვენთვის წარმოდგენილი საინვესტიციო პროექტების ანალიზი.

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
  ● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

ინვესტიციის პროექტების ანალიზი და არჩევა

 ინვესტიციის პროექტების ანალიზი და არჩევა -კრიტერიუმები და მახასიათებლები

საინვესტიციო პროექტი წარმოადგენს საქმიანობის გარკვეულ სფეროში ინვესტიციის მიზანშეწონილობის წერილობით დასაბუთებას.
იგი, როგორც წესი, შეიცავს ფინანსურ გამოთვლებს და გეგმის განხორციელების ეტაპების აღწერას.

საინვესტიციო პროექტს მნიშვნელოვანი მსგავსება აქვს ბიზნეს გეგმასთან, მაგრამ მისგან განსხვავდება მისი ძირითადი ამოცანით-  დაარწმონოს ინვესტორი ინვესტიციის მომგებიანობაში.

ამ მიზანს ემსახურება  ყველა დოკუმენტი, მათემატიკური გაანგარიშება და ინფორმაცია, რომელთა ჩართვაც  პროექტში შემდგენელს მიაჩნია მიზანშეწონილად.

პროექტის შემდგენელი ყოველთვის ცდილობს მოხიბლოს ინვესტორი , რასთვისაც
მალავს ბევრ არასასურველ დეტალს . ეს , სხვათაშორის თანაბრად ეხება სახელმწიფო საინვესტიციო პროექტებს.

ამდენად, ინვესტორს სასურველია ქონდეს ინფორმაციის გადამოწმების დამოუკიდებელი წყარო.

საინვესტიციო პროექტი შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • განხორციელების პერიოდი;
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა;
 • ხარჯების დაგეგმილი ოდენობა;
 • ლიკვიდაციის ღირებულება.

ნებისმიერი საინვესტიციო პროექტი შედგება შემდეგი სექციებისგან:

 • საინვესტიციო პროექტის მოკლე აღწერა, მითითებული თანხის ოდენობა, მიმართულება და მიზანი;
 • საინვესტიციო პროექტის სრული აღწერა, ყველა დეტალით, ბაზრის ანალიზი, საქონლის ან მომსახურების აღწერა, რომელიც გაიყიდება საინვესტიციო პროექტის განხორციელების შემდეგ, მარკეტინგის გეგმა და ა.შ.
 • საინვესტიციო პროექტის დასაბუთება ყველაზე რეალისტური მათემატიკური გათვლებით;
 • დასკვნა, რომელიც შეიცავს დასკვნებს ინვესტიციის მიზანშეწონილობის შესახებ.

ნაჩვენები სტრუქტურა სავარაუდოა. ინვესტიციის პროექტებში შეიძლება შეტანილ იქნეს სხვა საგნებიც, მათი ტიპის მიხედვით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დოკუმენტი ასრულებს თავის მთავარ ფუნქციას, ანუ იგი ადასტურებს ინვესტიციების მიზანშეწონილობას და არა მხოლოდ უბრალო პასუხს.

 ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

 

 

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...