ატრიბუტული მოგება . განმარტებები ბიზნეს გეგმებისათვის

ატრიბუტული მოგება, Атрибутивная прибыль, Attributable profit

ატრიბუტული მოგება – საერთო მოგების ნაწილია, რომელიც განისაზღვრება პერიოდულად გრძელვადიანი კონტრაქტის განმავლობაში.
ატრიბუტული მოგება ობიექტურად ასახავს მოგების ნაწილს, რომელიც შეესაბამება იმ სამუშაოს მოცულობას, რომელიც შესრულდა განსაზღვრულ ვადაში.

მოგების თემაზე იხილეთ აგრეთვე  :

მთლიანი მოგება –   თანხა, რომელიც მიიღება  შემოსავლებიდან რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების გამოკლების შედეგად.
საოპერაციო მოგება (მოგება ძირითადი საქმიანობიდან) – თანხა, რომელიც მიიღება საოპერაციო შემოსავლებიდან საოპერაციო ხარჯების გამოკლებით.
მოგება დაბეგვრამდე (დასაბეგრი მოგება) – თანხა, რომელიც მიიღება საოპერაციო მოგებას არასაოპერაციო შემოსავლების დამატებითა და არასაოპერაციო ხარჯების გამოკლებით.
წმინდა მოგება  – თანხა, რომელიც მიიღება დასაბეგრი მოგებიდან მოგების გადასახადის გამოკლებით.

  • ატრიბუტული მოგება

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...