მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი, Налог на прибыль, Налог на прибыль корпораций, Profit tax, Corporate income tax

მოგების გადასახადი – საბაზრო ეკონომიკის მქონე ყველა ქვეყანაში არსებული საშემოსავლო გადასახადია იურიდიული პირებისთვის პროპორციული განაკვეთების მიხედვით. საგადასახადო ობიექტს წარმოადგენს კომპანიის მთლიანი მოგება ცალკეული სახის ხარჯების და ფასდაკლებების (დივიდენდების, წარმოების გაფართოებისთვის გაწეული ხარჯები, სესხის პროცენტების გადასახადები, დანაკარგების, სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებზე გაწეული ხარჯები, სარეკლამო და წარმომადგენლობითი ხარჯები) გამოკლებით.

.

მოგების გადასახადი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...