მომხმარებლის მოგება

მომხმარებლის მოგება, Выигрыш потребителя, Прибыль потребителя, Излишек потребителя, Consumer surplus

მომხმარებლის მოგება – დამატებითი სარგებელია, რომელსაც იღებს მომხმარებელი იმ სხვაობის ხარჯზე, რომელიც მიიღება რა სარგებლის გაცემისთვისაც არის ის მზად და რას გასცემს ის სინამდვილეში.
სავაჭრო საქონლისა და ფასის ურთიერთობის გრაფიკში, მომხმარებლის მოგება წარმოადგენს სამკუთხედის ფართობს, რომელიც ყალიბდება ვერტიკალური ღერძის, ირიბი მოთხოვნის და საბაზრო ფასის ხაზოვანი დონით.

.

მომხმარებლის მოგება

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...