მოგება

მოგება, Прибыль, Profit

მოგება – ეკონომიკურ სფეროში – იმათი შემოსავალია, ვინც სთავაზობს ეკონომიკას სამეწარმეო უნარებს. ეკონომიკაში განასხვავებენ ნორმალურ და ეკონომიკურ მოგებას.

მოგება – საბუღალტრო სფეროში – საქონლის გაყიდვის და მომსახურეობების შედეგად მიღებული შემოსავლების აღმატებაა ამავე საქონლის წარმოების და გასაყიდად გაწეულ დანახარჯებზე.

მოგება გამოითვლება როგორც სხვაობა ეკონომიკური საქმიანობის პროდუქტის რეალიზაციისგან მიღებულ შემოსავლებსა და ამ საქმიანობისთვის გაწეულ ხარჯებს შორის ფულადი სახით.

საბუღალტრო სფეროში განასხვავებენ საერთო, სუფთა და ბუღალტერიულ მოგებას.

.

მოგება

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...