ბიზნეს გეგმის ექსპერტი 577 235 400 რა სამუშაოებს ატარებს ?

ბიზნეს გეგმა სამუშაოთა აისბერგის  მხოლოდ თავია. ბიზნეს გეგმის ექსპერტი (კონსულტანტი) , რომელსაც თქვენ იწვევთ ბიზნეს გეგმის დასაწერად დიდ სამუშაოებს ატარებს. 
ბიზნეს გეგმის დაწერა ანუ  წერილობით გაფორმება,  სამუშაოს მხოლოდ 10 %-ია. დანარჩენ 90%-ს ანალიტიკური და ინფორმაციის მოპოვების სამუშაოები შეადგენს. როცა სამუშაოს კონსულტანტს უკვეთავთ, თქვენ ვერ ხედავ ამ სამუშაოთა 90%-ს.
ჩვენ აქ სქემატურად შევეცადეთ გადმოგვეცა ზოგიერთი  სამუშაო  (  კონსულტანტები 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype – medgeo.net ) რომლებიც გარედან არ ჩანს და რომელთა შესრულებაც აუცილებელია , რათა ბიზნეს-გეგმა მაღალი დონის იყოს და ყველა ფაქტორს ითვალისწინებდეს .

1. ვიდრე ბიზნეს გეგმის დაწერა დაიწყება, ბიზნეს გეგმის ექსპერტი ახდენს თქვენი იდეის პილოტურ შეფასებას

იდეას , რომელსაც თქვენ გააცნობთ კონსულტანტს ( 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype – medgeo.net ) შეიძლება მართლაც კარგი იყოს, დიდი მოგების მომტანი.
თქვენ ეს იდეა მანამდეც ბევრს გააცანით და ყველა აღტაცებაში მოიყვანეთ.
კონსულტანტი თქვენ იდეას, თავიდანვე ამოწმებს რამდენიმე პარამეტრით, რომლებსაც თქვენ ვერ ხედავთ.
მოვიყვანთ „შემოწმების“ მხოლოდ რამდენიმე კრიტერიუმს, ასეთები კი ათეულობითაა:

1.1.  რამდენად დაცულია თქვენი იდეა კოპირებისაგან ?

თუ თქვენი იდეა კარგია, მაგრამ მისი გაკეთება სხვასაც შეუძლია, ამ იდეას აუცილებლად დაკარგავთ.
ყველაზე კარგ შემთხვევაში, დაგაკვირდებიან და როგორც კი დაინახავენ, რომ ბიზნესი მუშაობს ათეულობით წვრილი და მსხვილი მეწარმე მოახდენს  ამ იდეის კოპირებას.
თან , ისინი გაითვალისწინებენ თქვენს შეცდომებს და აღარ გაიმეორებენ .
განსაკუთრებით საშიშია, თუკი იდეა ისეთია რომლის კოპირებით შეიძლება ფულიანი ფირმები დაინტერესდნენ.

კარგი კონსულტანტი იდეის შეფასებას დაცულობის  კომპონენტით იწყებს.  იგი ტრიალებს ამ წრეში, კითხულობს, თვალს ადევნებს, მოკლედ, კარგად იცნობს ბიზნეს-გარემოს. მისთვის ხელმისაწვდომია ის ლეგიტიმური ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის რთულად მისაღებია.
თქვენ შეიძლება დამოუკიდებლად დაწეროთ მშვენიერი ბიზნეს გეგმა, მაგრამ კოპირების კომპონენტის გათვალისწინება საეჭვოა, რომ შეძლოთ. რაც შეეხება იმ ორგანიზაციას, სადაც გეგმის წარდგენას აპირებთ,  გარწმუნებთ – თქვენი ბიზნეს გეგმა, თუკი შემოწმების წინა ეტაპებს გაივლის, აუცილებლად მივა მაღალი რანგის ექსპერტთან, რომელიც ბიზნეს გეგმის დაცულობას  შეაფასებს.
კონსულტანტები  ( მათ შორის – 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype – medgeo.net ) ფლობენ დიდ ინფორმაციას.
რათა შეგარჩევინონ ამ თვალსაზრისით, მეტ-ნაკლებად დაცული იდეა ან გირჩიონ, როგორ დაიცვათ თქვენი იდეა კოპირებისაგან.

1.2. შეესაბამება თუ არა თქვენი სტრატეგია თქვენს რესურსებს?

თქვენი სტრატეგია  შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ ის არ შეესაბამებოდეს თქვენს რესურსებს.
თუ თქვენს პოტენციურ კონკურენტს აქვს რესურსი, რომელიც შეამცირებს მისი პროდუქციის თვითღირებულებას თქვენთან შედარებით, ადრე თუ გვიან მასთან ბრძოლას წააგებთ (სხვა თანაბარ პირობებში).
კონსულტანტმა უნდა გაანალიზოს თქვენი რეალური რესურსები და ვიდრე ბიზნეს გეგმის წერას დაიწყებთ,  უნდა დაგეხმაროთ სწორი სტრატეგიის შერჩევაში.
სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საკადრო რესურსებიც . დასამალი არაა – საქართველოში კვალიფიციური კადრები ჭირს (გაედინება უცხოეთში).

1.3. რა ხედვები შეიძლება იყოს თქვენს პროექტზე ფონდებში თუ საკრედიტო ორგანიზაციებში?

ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომლის გათვალისწინება თქვენ გაგიჭირდებათ, რადგან ანალიზისათვის საჭიროა მუდმივად კითხულობდეთ ათეულობით ორგანიზაციის საიტებს, ესწრებიდეთ პრეზენტაციებს და ა.შ. მოკლედ ტრიალებდეთ შესაბამის სივრცეში.  
მაგალითად, თუ რომელიმე ფონდმა გამოაცხადა, რომ  მსხვილფეხა  საქონლის ჯიშების გასაუმჯობესებლად  საჭიროა სანაშენე მეურნეობის შექმნა და  ამასთან, 4 უკვე შეიქმნა, ცხადია, ეს ამცირებს თქვენს შანსებს. ასეთ შემთხვევაში – თქვენს პროექტს სრულიად განსხვავებული ინოვაციური კომპონენტი უნდა ქონდეს.

2. თქვენი პროექტის საიმედოოობის ამაღლება

მეორე ასპექტი, რომელსაც თქვენ ვერ ხედავთ, არის თქვენი საიმედოობის ამაღლება დამფინანსებლის ან თანხის გადამხდელის თვალში.  კონსულტანტების (577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype-medgeo.net), 25 წლიანი გამოცდილება გვკარნახობს, რომ  ამ მიმართულებით თითქმის ყველას აქვს პრობლემა. ბანკირებს სიტყვების არ ჯერათ, ყველაფერი რასაც დაწერთ დადასტურებული უნდა იყოს დოკუმენტალურად ან სხვა რაიმე მეთოდით. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ ჩაატაროთ  ამ მიმართულებით სამუშაოები, რომლებსაც გირჩევენ კონსულტანტები  გირჩევენ ( 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype – medgeo.net ). ამ სფეროშიც უამრავია ნიუანსია, ისევე როგორც სხვა სფეროებში.

3. შესყიდვები, ფასები, საფინანსო გაანგარიშებები

სიას, თქვენი ბიზნესისათვის თუ რა მანქანა-დანადგარებისა და სხვა საშუალებების შეძენა გჭირდებათ,  გვაწვდით კონსულტანტს აწვდით თქვენ. საექპერტო გამოცდილება გვკარნახობს  (577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype-medgeo.net) , რომ 98 % შემთხვევებში  ეს ინფორმაცია მცდარია და ჩვენს ექსპერტებს თავიდან უწევთ ყველა ამ ინფორმაციის მოგროვება, მათ შორის – შრომის ანაზღაურების საკითხებზე.


4. სად უნდა წარადგინოთ ბიზნეს გეგმა?

როგორც წესი, სტანდარტული პასუხია – ყველგან. ეს ძალიან გულუბრყვილო პასუხია. (577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype-medgeo.net).  შესაძლოა, დაგჭირდეთ, ბიზნეს -გეგმის ადაპტირება სხვადასხა ფონდებისათვის. ეს ჯობს დამოუკიდებლად გააკეთოთ.


5. დასკვნა

კონსულტანტები (577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype-medgeo.net), ვიდრე ბიზნეს გეგმის დაწერას დაიწყებენ ატარებენ დიდ ანალიტიკურ და საინფორმაციო სამუშაოს, რათა შეარჩიოთ რეალური პერსპექტივის მქონე ბიზნეს გეგმა და ძირითადი პარამეტრები (ჩარჩოები).


❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის: 577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype: medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

ბიზნეს გეგმის ექსპერტი
.

Facebook Comments