მიზნობრივი გრანტების და კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადება

#მიზნობრივი გრანტების და კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადება
გთავაზობთ მიზნობრივი გრანტების და კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადებას. მიზნობრივი გრანტი ან სესხი გაიცემა  კონკრეტული პროდუქტის შესაძენად. ასეთ დროს ფონდი ბანკი თანხას გადასცემს არა მსესხებელს, არამედ უშუალოდ გამყიდველს.

მიზნობრივი გრანტების და კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადება

მიზნობრივი გრანტებისა და ბიზნეს-გეგმები

საქართველოში მიზნობრივი გრანტების მრავალი პროგრამა მუშაობს. მაგალითად : ტრაქტორების , მეფუტკრეობის აპარატურიას , საკვების დამზადების ტექნიკის , სათბურების და ა.შ.
ხშირად მოგვმართავენ მოვუმზადოთ ბიზნეს-გეგმა მიწის მისაღებად, მიწის დასაკანონებლად. ესეც , მიზნობრივი გრანტის ერთ-ერთად შეიძლება ჩაითვალოს. 

ერთის მხრივ, მიზნობრივი გრანტისათვის ბიზნეს-გეგმის მომზადება იოლია. მეორე მხრივ, მას თავისი სირთულეები აქვს. სირთულე უმეტესად, არის იმის დამტკიცებაში, რატომ უნდა მიიღოთ გრანტი თქვენ და არა კონკურენტმა.

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება
  ● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება

მიზნობრივი სესხის თვისებურებები

კატეგორიაში “მიზნობრივი სესხი” მოიცავს, მაგალითად, იპოთეკურ სესხებს, ავტომობილების სესხებს და სხვა პროგრამებს, რომლებიც საჭიროებს საკრედიტო სახსრების გამოყენების სპეციალურ პირობებს.
ბანკები ხშირად გვთავაზობენ სესხებს განათლების,  მკურნალობის, დასვენების და სხვა ვიწრო განსაზღვრული მიზნებისათვის.
თითქმის ნებისმიერი მიზნობრივი სესხის მთავარი უპირატესობა არის მიმზიდველი პროცენტები. როგორც წესი, ისინი 1–3% -ით დაბალია, ვიდრე ჩვეულებრივი სამომხმარებლო სესხი.

ზოგიერთებისთვის ეს შეიძლება იყოს სესხის უზრუნველყოფის მოსახერხებელი გზა, როდესაც თანხა არ გადაეცემა ხელზე კლიენტს,არამედ გადაეცემა პირდაპირ საქონლის გამყიდველს ან მომსახურების მიმწოდებელს . მაგალითად, თქვენ ითხოვთ მანქანის სესხის აღებას, გამყიდველი იღებს ფულს ბანკიდან თქვენი შენაძენის გადასახდელად და თქვენ დატოვებთ სალონს ახალი მანქანით.

არსებობს მიზეზები, რის გამოც ყველა მსესხებელი არ ირჩევს მიზნობრივ სესხს. ჩვეულებრივ, ამ ტიპის სესხების მიღებისას საჭიროა დოკუმენტების გაფართოებული პაკეტი: გირაოს გაცემა და ბანკს ასევე შეუძლია მოითხოვოს საკრედიტო სახსრების მიზნობრივი გამოყენების დადასტურება. ძირითადად კი ამ შემთხვევებში , დოკუმენტების ჩამონათვალის  მოთხოვნები იგივეა, რაც სხვა სასესხო პროგრამებისთვის.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...