ინვესტორს ან გრანტს , ახალ ბაზრებს , ტექნოლოგიებს თუ ეძებთ

ინვესტორს ან გრანტს,შეღავათიან კრედიტს , ლიზინგს, ბიზნეს-გეგმის კონსულტანტს ან დამწერს, ტექნიკას, ტექნოლოგიებს, ახალ ბაზრებს – პროფესიული, პასუხისმგებლიანი ძიება ჭირდება.  

 ინვესტორს ან გრანტს თუკი ეძებთ სავარაუდოდ დაგჭირდებათ სერვისული მომსახურებები :

დაგვიკავშირდით  577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype- medgeo.net

ინვესტორს ან გრანტს თუკი ეძებთ

 თუკი ეძებთ  ინვესტორს ან გრანტს ,გსურთ საწარმოს მომგებიანად გაყიდვა – ისარგებლეთ ჩვენი საინფორმაციო მომსახურებით

ჩვენ სპეციალური , სოციალური ქსელების საინფორმაციო ჯგუფები გვაქვს მსოფლიოს 91 ქვეყანაში .  ამ ჯგუფებსა და ჩატებში გაერთიანებულია საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესით დაინტერესებული პირები და მათი ბროკერები.

გაწევრიანებული ვართ  80-ზე მეტ ქვეყნის ბიზნესის 1000-მდე ჩატში, ფორუმსა და სოციალურ ჯგუფში. ეს ნიშნავს – ტქვენი ინფორმაცია შეგვიძლია მივაწოდოთ მსოფლიოს თითქმის ყველა მიზნობრივ ჯგუფს

ჩვენი მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება- ეს არის მაღალი შანსი გაყიდოთ ბიზნესი ან მიიღოთ ინვესტიცია რეალური პირობებით

თუკი ეძებთ, გრანტს, შეღავათიან კრედიტს ან სხვა დონორულ რესურსებს – ისარგებლეთ ჩვენი სერვისებით

ჩვენ მუდმივად მოგაწვდით სიახლეებს ამ სფეროებში, ინფორმაციებს ახალი საგრანტი კონკურსებისა და სხვა დონორული რესურსების შესახებ

მოგიმზადებთ ბიზნეს- გეგმებს, საინვესტიციო  და საკრედიტო პროექტებსა და სხვა მასალებს ან გიგიწევთ კონსულტაციებს მათი მომზადებისას.

თუკი გსურთ გახვიდეთ ახალ ბაზრებზე

ისარგებლეთ ჩვენი საინფორმაციო ქსელებით . ჩვენ თქვენს შეთავაზებას გავაცნობთ მთელ მსოფლიოს

თუკი ეძებთ ახალ ტექნოლოგიურ იდეებს, ტექნიკას , მიმართულებებს, ინოვაციებს –

ჩვენ  დაგიძებნით საუკეთესო ვარიანტებს

მონარიდი 1

არსებობდა მოლოდინი, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ხელს შეუწყობდა ახალი ცოდნის და ტექნოლოგიების შემოდინებას, რაც ექსპორტის ზრდის და დივერსიფიცირების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის წინაპირობაა. თუმცა, ეს არ განხორციელდა იმ მასშტაბით, რომ ხელი შეეწყო უფრო გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის. კერძოდ, ინვესტიციების დიდი ნაწილი მიმართული იყო კაპიტალტევად დარგებში, სადაც დასაქმების მოცულობა მცირეა. ზემოთ მოყვანილი ფაქტების გათვალისწინებით, უახლესი წარსულის ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზი ორი ძირითადი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა: გასული ათწლეულის ეკონომიკური პოლიტიკა წარმატებული იყო ინვესტიციების და შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით, მაგრამ მან ვერ მოახდინა დასაქმების ხელშეწყობა და საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; ეკონომიკური ზრდის შედეგებმა ვერ მიაღწია საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილამდე და სიღარიბის მაჩვენებლები კვლავ მაღალია.

ამონარიდი 2.

ეკონომიკის განვითარება ახლო მომავალში უნდა ემყარებოდეს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, ქვეყანაში ინვესტიციების მაქსიმალურად მოზიდვას და მათ წარმართვას პრიორიტეტულ დარგებში, საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, სოციალური პრობლემების მოგვარებისა და ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად. ამ მიზნის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერებისა და ინოვაციების, განათლებისა და კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, ამავდროულად, თანამედროვე ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა

ამონარიდების წყარო

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი. ნათია ბეჟანიძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და გლობალიზაციის გამოწვევები ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაცია სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი/ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი რეზო მანველიძე  2017

იხილეთ აგრეთვე: 

ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...