კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში – წარმოდექით საუკეთესო კუთხით

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

ბიზნეს გეგმაში, ცალკე პარაგრაფად უნდა იყოს თქვენი კომპანიის აღწერა.  ამ პარაგრაფში უნდა აისახოს კომპანიის ისტორია, მისია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. კომპანიისკომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი. მიზნებში ხაზგასმული უნდა იყოს სამიზნე მარკეტინგული სეგმენტი და თუ რა სახის პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზებას აპირებს კომპანია, ბაზრის რა წილის დაპყრობას გეგმავს, რა რაოდენობით შემოსავალს გეგმავს.

ხშირად, ბიზნეს-გეგმას წერენ და ინვესტორებს ურდგენენ ბიზნესის დაწყებამდე. შეიძლება ეს იძულებითი ქმედება იყოს, მაგრამ ყოველთვის ჯობია წინასწარ გახსნათ ფირმა და თუნდაც მინიმალურად დაიწყოთ რეალური საქმიანობა.


იხილეთ აგრეთვე :

ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...