ინოვაციური ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება 577 235 400

ინოვაციური ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება , მოთხოვნადი მიმართულებაა .
ინოვაციურ პროექტებზე ცხადდება სპეციალური, ინოვაციური დაფინანსების პროექტები . ეფექტურად მუშაობს  ” საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ” , რომელიც უწყვეტად აცხადებს საგრანტო კონკურსებს.
საგრანტო და შეღავათიანი კრედიტების პროგრამებიც , უმეტესად, უპირატესობას ანიჭებენ პროექტებს, რომლებიც ინოვაციურ კომპონენტს შეიცავენ.  

გთავაზობთ ინოვაციური  ბიზნეს გეგმების მომზადებას, როგორც რეგიონალურ, ასევე დარგობრივ ჭრილში. ინტერესის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  – 577 235 400, Caumednet@gmail.com) , skype- medgeo.net

ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 577 235 400

ჩვენი სხვა სერვისები:
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოში და ნაწილობრივ უცხოეთში
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

რა არის ინოვაცია  და ინოვაციური ბიზნეს გეგმები ?

ინოვაცია ახლის შემოღებას (ახალშემონაღებს) ნიშნავს. ტერმინ “ინოვაციის” რამდენიმე გაგება არსებობს. ამჟამად ჩვენთვის საინტერესოა ამ ტერმინის ეკონომიკური გაგება. ეკონომიკურ თეორიაში ტერმინი „ინოვაცია“ , მე-20 საუკუნის დასაწყისში,  შემოიტანა ავსტრიელმა იოსებ შუმპეტერმა.

მეცნიერები, გამომგონებლები , რაციონალიზატორები და სხვ. ქმნიან ახალ ინტელექტუალურ პროდუქციას . შემოაქვთ სიახლეები , ამდენად ეს პროცესი ინოვაციური პროცესია.
უშუალოდ ინოვაცია (ახალშემონაღები) არის შემოქმედებითი პროცესის დამასრულებელი ეტაპი , რომელიც უზრუნველყოფს მის პრაქტიკაში დანერგვას.

ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები ის პროექტებია, რომლებიც ბიზნეს- გეგმების სტრუქტურის ფარგლებში, გადმოსცემს სიახლის პრაქტიკაში დანერგვის პროცესს.

რა ესმით ეკონომიკური მიმართულების ფონდებს ინოვაციის ქვეშ და რას უნდა ითვალისწინებდეს  ინოვაციური ბიზნეს – გეგმები ?

საქართველოში ფონდები მხარს უჭერენ ინოვაციურ პროექტებს. ეს მარტო საქართველოში არ ხდება. ბევრ ქვეყანაშია ასე.
რა ესმით ფონდებს ინოვაციის ქვეშ?  სხვადასხვა ფონდების ინტერპრეტაცია განსხვავდება ერთმანეთისაგან , მაგრამ :

— ფონდები სამეცნიერო კვლევის შედეგებთან, გამოგონებასთან ერთად ინოვაციების საფუძვლად განიხილავენ იდეებს, რომელთა აღმოცენებაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს როგორც მეცნიერულ შედეგებთან, ასევე პრაქტიკულ გამოცდილებებთან, მარკეტინგული კვლევების მონაცემებთან, სუბიექტურ ინტუიციებთან. ინოვაციის შედეგი განისაზღვრება როგორც ინოვაციური პროდუქტი.
— ინოვაციები უნდა იყოს ბაზარზე ან პრაქტიკულ საქმიანობაში მოთხოვნადი
— ინოვაციური საქმიანობის მთავარი მიზანია – ეკონომიკური (ზოგიერთ შემთხვევაში სოციალურ-ეკონომიკური) ეფექტის მიღება

სამეცნიერო ლიტერატურის და ასევე სტატისტიკური კვლევების შედეგების მიხედვით, შეიძლება გამოიყოს სამი ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც განსაზღვრავენ ინოვაციური იდეის გაჩენას:
— სამეცნიერო კვლევების შედეგები
— მარკეტინგული კვლევები და გარემოს ანალიზი
— საწარმოო გამოცდილება

რა შეიძლება ესმოდეთ ინოვაციის ქვეშ არაეკონომიკური მიმართულების ფონდებს?

კლასიკური მიდგომით, ინოვაცია გულისხმობს სამეცნიერო კვლევის პრაქტიკაში დანერგვას, ტექნოლოგიის გამოგონებას ან გადაცემის მექანიზმის (ტრანსფერის) მიუხედავად ახალი პროდუქტის შექმნას.
მთავარი ნიშნებია სამეცნიერო საქმიანობის საინფორმაციო შედეგები და პროდუქტის (ტექნოლოგიის) სიახლე, რომლებიც მიიღება აღმოჩენის ან გამოგონების გამოყენების საფუძველზე.

ალტერნატიული მიდგომა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ტერმინი „ინოვაცია“ განისაზღვრება როგორც საქმიანობის განსაკუთრებული სახე ან პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია სამეცნიერო-ტექნიკური შედეგების ეკონომიკურ განვითარებაში გამოყენებასთან. 

ეკონომიკურ განვითარებაზე ინოვაციის გავლენისადმი ინტერესი მკვეთრად გაიზარდა 1970-იანი წლების დასაწყისში მიკროელექტრონიკის, კომპიუტერული ტექნიკის, ფაქიზი ქიმიური ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე, რომლებიც მკვეთრად ახდენდნენ მეცნიერული კვლევების მთელ რიგ სფეროებსა და ნაციონალურ ეკონომიკაში გარდაქმნის დემონსტრირებას

ინოვაციის ჰუმანიტარული გაგება . მას შემდეგ, რაც განხილვაში ჩაერთვნენ ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, იურისტები, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სპეციალისტები, თავდაპირველი მიდგომა ინოვაციებისადმი – როგორც სამეცნიერო-ტექნიკური პროცესების პრაქტიკულ საქმიანობაში ჩანერგვის შედეგებისადმი (ინოვაციური თეორიების კლასიკოსების წარმოდგენით)  – მნიშვნელოვნად შეიცვალა.ბოლო დროს ცნება „ინოვაცია“ უფრო ხშირად ვრცელდება საორგანიზაციო, სოციალურ, სამართლებრივ ცვლილებებში და სხვადასხვა შინაარსი აქვს.

ინოვაციური პროექტები

ბმები

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი
–   კრიზისული და პოსტკრიზისული ბიზნეს-გეგმების მომზადება

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...