საცალო ფასი

საცალო ფასი, Розничная цена, Retail price

საცალო ფასი – არის ფასი, რომლის მიხედვითაც პროდუქციის რეალიზება ხდება პატარა პარტიებით ინდივიდუალურ მომხმარებლებამდე.

საცალო ფასი მოიცავს წარმოებისა და ბრუნვის ხარჯებს, წარმოების მოგებას, გადასახადებს და ყალიბდება ბაზარზე სიტუაციის მიხედვით. ჩვეულებრივ საცალო ფასი საბითუმო ფასზე მაღალია.

საცალო ფასი – არის ფასი, რომელიც არის უშუალოდ მოსახლეობის ან პირადი, ოჯახური გამოყენებისთვის, საცალო შეძენა-გაყიდვის მოლაპარაკების მიხედვით.

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...