ბიზნეს გეგმის შინაარსი , სტრუქტურა – 577 235 400

ბიზნეს გეგმის შინაარსი.  პროფ. ლევან შენგელიას სალექციო მასალები.
შეგახსენებთ, რომ ბიზნეს-გეგმის მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype-medgeo.net 

ბიზნეს გეგმის შინაარსი განსაზღვრეთ  თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე

ბიზნეს – გეგმის სტანდარტული ფორმატი არ არსებობს , თუმცა არსებობს რამდენიმე საერთაშორისო სარეკომენდაციო სტანდარტი.
სხვადასხვა სიტუაციებში ბიზნეს – გეგმა სხვადასხვანაირად უნდა  აიგოს. ამავე დროს, არსებობს რამდენიმე ელემენტი, რომლებსაც პრაქტიკულად ყველა ბიზნეს – გეგმა შეიცავს. ესენია: ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა  > სატიტულო გვერდი   > ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა   > კომპანიის აღწერა   >  მენეჯმენტი    >  პროდუქტი   >  ბაზარი   >  კონკურენცია   >  მარკეტინგი   > ფინანსური პროგნოზები  > რეალობის ანალიზი .

გაითვალისწინეთ, რომ ხშირად მიზანშეწონილია დაწეროთ მინი ბიზნეს-გეგმა.შეიძლება სასარგებლო იყოს 2-3 გვერდიანი ბიზნეს – გეგმის შედგენა. ეს დაგეხმარებათ თავად ბიზნეს – გეგმის პოტენციური ინვესტორებისა და კრედიტორებისათვის წარდგენაში. თუ ვინმე დაინტერესდა, მაშინ მას შეიძლება რომ გააცნოთ სრული ბიზნეს-გეგმაც. უნდა გვესმოდეს, რომ
მოკლე ბიზნეს-გეგმა მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ბიზნეს-გეგმის ანოტაციაა და მას ვერ დაწერთ თუკი სრული ბიზნეს-გეგმა არა გაქვთ.


1. ბიზნეს  გეგმის შინაარსი – არსებული ფორმატები

1.1. ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი
1.2. ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა
1.3. კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
1.4. მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმისათვის
1.5. პროდუქტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
1.6. ბაზრის მიმოხილვა ბიზნეს გეგმაში
1.7. კონკურენციის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში
1.8. მარკეტინგის მიმოხილვა ბიზნეს გეგმაში
1.9. ფინანსური პროგნოზები ბიზნეს გეგმაში
1.10. ბიზნეს გეგმის რეალურობის შემოწმება
1.11. დაწერეთ მინი ბიზნეს – გეგმა


2. როგორი უნდა იყოს ბიზნეს  გეგმის შინაარსი ?


3. როგორი არ უნდა იყოს ბიზნეს  გეგმა მთლიანობაში


4.   ფინანსური მექანიზმი – საქმიანი ბიზნეს გეგმის ქვაკუთხედი


5. ბიზნეს  გეგმის სტრუქტურა

5.1. ბიზნეს გეგმის რეზიუმე
5.2. საწარმოსა და დარგის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
5.3. პროდუქციის/მომსახურების აღწერა ბიზნეს გეგმაში
5.4. პროდუქციის/მომსახურების მარკეტინგი და გასაღება
5.5. საწარმოო გეგმა, ბიზნეს გეგმის აუცილებელი ნაწილი
5.6. საორგანიზაციო გეგმა ბიზნეს გეგმაში
5.7. ფინანსური გეგმა – ბიზნეს გეგმის მთავარი ნაწილი
5.8. პროექტის მიზანმიმართულობა და ეფექტურობის დასაბუთება ბიზნეს გეგმაში


6. ბიზნეს   გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება

რეკომენდაციები და განმარტებები ბიზნეს – გეგმის შედგენისათვის


7. ბიზნეს – გეგმის შედგენის ტიპიური შეცდომები


8. როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნეს – გეგმის შედგენისას


9. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

9.1. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა
9.2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება ბიზნეს გეგმაში
9.3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა?
9.4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირების მექანიზმი ბიზნეს გეგმაში


10. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა


11. ბიზნეს გეგმის ვარიანტები


12. როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი

ბიზნეს გეგმის შინაარსი 577 235 400

იხილეთ აგრეთვე:
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

.

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...