Tag Archives: Բիզնես պլանների պատրաստում

Բիզնես պլանների պատրաստում

Բիզնես պլանների պատրաստում

◆ Բիզնես պլանների պատրաստում Դրամաշնորհային, ներդրումային, արտոնյալ վարկերի և այլ նպա տակներով բիզնես պլանների պատրաստում.  Պատրաստում ենք բիզնես պլաններ Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի շրջանների համար զգալի զեղչերով։  դիմել:  Ախալքալաք – 591 999037 (երկխոսություն հայերեն և ռուսերեն)  Թբիլիսի – 577 235 400 (երկխոսություն ռուսերեն և վրացերեն)  Այս ոլորտի նորությունները կարող եք տեղեկանալ կայքում  https://biznes-gegma.medgeo.net/  Կայքը վերին տողում

Read More