Tag Archives: Բիզնես պլանների պատրաստում

Բիզնես պլանների պատրաստում

💡 Բիզնես պլանների պատրաստում

◆ Բիզնես պլանների պատրաստում ◆  პოსტის  ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆ Դրամաշնորհային, ներդրումային, արտոնյալ վարկերի և այլ նպա տակներով բիզնես պլանների պատրաստում.  Պատրաստում ենք բիզնես պլաններ Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի շրջանների համար զգալի զեղչերով։  դիմել:  Ախալքալաք – 591 999037 (երկխոսություն հայերեն և ռուսերեն)  Թբիլիսի – 577 235

Read More