დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო – ს ბიზნეს გეგმა

დაფნის ფოთლებისა და  ეთერზეთების საწარმო – ს ბიზნეს გეგმის მომზადება – 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com 

 მდგომარეობა (ამონარიდი) 

ამონარიდი : საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მასალებიდან  :
„ საქართველო წლების განმავლობაში ახორციელებს დაფნის გამომშრალი ფოთლების ექსპორტს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დაფნა არ არის ბრენდირებული და შესაბამისად ხშირია ფაქტი, როდესაც პოლონური კომპანიები (პოლონეთში დაფნის წარმოება ძალიან მიზერულია) ყიდულობენ ქართულ დაფნას და მისი დაბრენდვის შემდეგ ახორციელებენ მის რეალიზაციას რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში.
ბრენდირებული და დაფასოებული დაფნის ფასი რამდენჯერმე აღემატება წონით და საბითუმო ფასებში რეალიზებულ დაფნას. ეთერზეთების გამართული და დიდი საწარმო საქართველოში აღარ ფუნქციონირებს, არსებობს რამდენიმე მცირე საწარმო, რომელიც პრაქტიკულად კუსტარულ პირობებში ახორციელებს დაფნის ეთერზეთის გამოწურვას, თუმცა მათი ხარისხი და ტექნოლოგიები არ შეესაბამება საექსპორტო პროდუქტის მოთხოვნებს „
ამონარიდი კავშირში არაა შემოთავაზებულ მომსახურებებთან, უბრალოდ ავტორიტეტული სპეციალისტების ციტატაა.

დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო - ს ბიზნეს გეგმის მომზადება 

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
  ● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

დაფნის ბიზნეს გეგმა

აქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი პროექტის რეკომენდირებული დაფნის გამომშრალი ფოთლებისა და დაფნის ეთერზეთის საწარმოს ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა :

მიმოხილვა

პროდუქცია, წარმოება, ბაზრები
ორგანიზაციული მოწყობა და პერსონალი

პროდუქტები

პროდუქტები
პროდუქტების პოზიციონირება
პროდუქტების პოზიციონირება ექსპორტზე
კონკურენტული პროდუქტები
ლიცენზიები, პატენტები და ნებართვები

გასაღების ბაზრები

გასაღები ბაზრების მიმოხილვა
ადგილობრივი ბაზარი
საექსპორტო ბაზარი
სამიზნე სეგმენტი
კონკურენტების ანალიზი
გაყიდვების სეზონურობა
გაყიდვების პროგნოზები
ფასწარმოქმნის სტრატეგია
გაყიდვების სტრატეგია

წარმოება და ძირითადი მატერიალური საშუალებები

მდებარეობა
მატერიალური აქტივები

ნედლეული

ნედლეული
მოწოდების წყაროები და არხები
ფასების დინამიკა

მარაგები

ნედლეულის მარაგების მართვის სტრატეგია
სასაწყობო მეურნეობა 

საინვესტიციო გეგმა

ძირითადი საშუალებები
საბრუნავი საშუალებები
პროექტის ჯამური ღირებულება და დაფინანსების წყაროები

ფინანსური გეგმა

ძირითადი დაშვებები
შემოსავლების და ხარჯებისსტრუქტურა
საპროგნოზო უწყისები
საპროგნოზო მაჩვენებლები 

დანართები

დანართი 1 – დაფნის ეთერზეთის შესყიდვის ინტერესის გამომხატველი წერილი (LOI)
დანართი 2 – მანქანა-დანადგარების სრული სია, შესაბამისი ბმულები და აღწერილობა
დანართი 3 – ხელშეკრულება ადგილობრივ გლეხებთან

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...