სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმის მომზადება

სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , Caumednet@gmail.com

ჩვენი სერვისები:

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება. (მათ შორის სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმის მომზადება)
● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო, სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისთვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის, მომსახურებების, საინვესტიციო, სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება.

სისხლის ბანკის ბიზნესი მიეკუთვნება სისხლისა და ორგანოების ბანკის სფეროს. ეს დარგი მოიცავს სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც ძირითადად აგროვებენ, ინახავენ და ავრცელებენ ადამიანის სისხლს, სისხლის პროდუქტებს და ადამიანის ორგანოებს.

სისხლისა და ორგანოების ბანკის ინდუსტრია ნამდვილად ძალიან მასშტაბურია. სტატისტიკის თანახმად, აშშ-ში ეს სფერო შეფასებულია 11 მილიარდ დოლარად და უახლოესი 5 წლის განმავლობაში მოსალოდნელია 0.1%-იანი ზრდა. აშშ-ში არსებობს სისხლისა და ორგანოების დაახლოებით 1521 დარეგისტრირებული და ლიცენზირებული ბანკი, რომლებშიც მუშაობს დაახლოებით 77 515 ადამიანი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკულ წითელ ჯვარსა და სისხლის სისტემას შეუძლიათ იამაყონ აშშ-ს ინდუსტრიაში თავისუფალ ბაზარზე უდიდესი წვდომით.

სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმის მომზადება

IBIS World – ში გამოქვეყნებული ბოლო ანგარიშების მიხედვით სჩანს, რომ 2017 წლამდე 5 წლის განმავლობაში სისხლის ბანკისა და ორგანოების სფერო განიცდიდა როგორც მაღალ მოთხოვნას, ისე პროდუქტებისა და მომსახურების დეფიციტს. ეს სფერო ძლიერ არის დამოკიდებული იმ ორგანოების, სისხლისა და ქსოვილების შემოწირულობაზე, რომელსაც შემდეგ ის აგროვებს, ინახავს და ავრცელებს. მიუხედავად ამისა, დონორული ორგანოების რაოდენობამ ვერ დააკმაყოფილა საზოგადოების მოთხოვნა.

გარდა ამისა, ანგარიში აჩვენებს, რომ ყოველ წელს მომლოდინეთა სიაში ადამიანების რაოდენობა იზრდება, ხოლო მსურველი დონორებისა და ხელმისაწვდომი ტრანსპლანტანტების რაოდენობა იზრდება მხოლოდ მოკლე დროში. ხელმისაწვდომი ორგანოების არარსებობა მკვეთრად ზღუდავს სფეროს შემოსავლებს. 2017 წლამდე 5 წლის განმავლობაში სფეროს მოგება (0.1%-იანი მაქსიმალური წლიური განაკვეთით) გაიზარდა 11.1 მილიარდ დოლარამდე; 2017 წელს კი მოგება გაიზარდა 0.7%-ით.

თუ თქვენ გეგმავთ საკუთარი სისხლის ბანკის შექმნას, უნდა ეცადოთ გადალახოთ სფეროს ბარიერები. სისხლისა და ორგანოების ბანკის ინდუსტრიაში შესასვლელად არსებული დაბრკოლებები მაღალია მნიშვნელოვანი ნორმატიული მოთხოვნების გამო. აგრეთვე გასათვალისწინებელია მოქმედი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი გამოცდილება. მაგალითად: სამედიცინო ლიცენზირება ქმნის ბარიერს ჯანდაცვის სექტორში შესასვლელად.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...