მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით და რისკით

მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით და რისკით.
ბიზნესის დაპროექტებაში  არის სპეციალური მიმართულება: ” ბიზნეს გეგმები, რომლებიც მინიმალური დანახარჯებით, მაქსიმალურ მოგებას იძლევიან”.
ამგვარ გეგმებზე, უპირველესად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებშია მოთხოვნა.
მიზეზი  საწყისი მცირე კაპიტალია, თუმცა არსებობს სხვა მიზეზებიც.  მათ შორის – დიდი ფირმებისაგან ბიზნესის ჩაყლაპვის ნაკლები საშიშროება, რადგან ისინი მეტწილად მეწარმის ინდივიდუალურ მოტივაციაზე და მონდომებაზეა დამოკიდებული.
ჩვენ, წლების მანძილზე ერთის მხრივ, ვსწავლობთ ამგვარ პროექტებს მთელ მსოფლიოში, მეორე მხრივ – ქართულ  სტატისტიკას და შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სპეციალური ბიზნეს-გეგმები „მაქსიმალური მოგება, მინიმალური დანახარჯით და მინიმალური რისკით“.

☎ 577 235 400; სკაიპი: medgeo.net ელფოსტა: Caumednet@gmail.com


იმისათვის, რომ  პროექტები – ” მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით და რისკით ” მოგიმზადოთ, აუცილებელია მოგვაწოდოთ ინფორმაცია  თქვენი ყველა რესურსის შესახებ :

— თქვენი მატერიალური რესურსები,
— ცოდნა, გამოცდილება, ოჯახის წევრების ჩართულობა , გარემო, კავშირები და ა.შ.
ამ რესურსების ღრმად  შესწავლა საშუალებას მოგვცემს მოგიმზადოთ ბიზნეს- გეგმა, რომელიც მინიმალური ფულადი დანახარჯით, მაქსიმალურ მოგებას მოგცემთ.

მაქსიმალური მოგება მინიმალური რისკით

როგორ მუშავდება

პროექტები ნიშნით ” მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით და რისკით “

სინამდვილეში ამგვარი პროექტებში არავითარი საოცრება არ ხდება.
✧  ერთის მხრივ – მიმდინარეობს თქვენი რესურსების, მათ შორის-არაფულადის   შესწავლა და მათი მონეტარიზაციის სქემის დამუშავება
✧  მეორეს მხრივ – ვეყრდნობით ბაზრის ძალიან დეტალურ ანალიზს და მასში ვეძებთ ვიწრო ნიშებს , რომელთა ათვისებას დიდი  ფირმები ვერ ახერხებენ
✧  ცხადია , თვალს ვადევნებთ საგრანტო სივრცეს, ვაფასებთ მისგან დახმარების მიღების შანსებს

პროექტები ნიშნით ” მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით და რისკით ” და ბაზარი

ამგვარ პროექტებს, ზოგი, ინოვაციურს  უწოდებს . საერთოდ,  მაქსმინის იდეა შეიძლება არ იყოს ინოვაციური .
ცხადია, რეალურ ბაზარზე ორიგინალური  ნიშების გამოვლენა მოითხოვს სისტემატურ მუშაობას , სპეციალური ლიტერატურის შესწავლას,  სტატისტიკების დაგროვებას, მუდმივ ანალიზს და ა.შ.
ის რომ იდეამ სადღაც გაამართლა, არ ნიშნავს რომ იგი თქვენთანაც გაამართლებს. საჭიროა დეტალური ანალიზი და რეალური გარემოს მოდელირება.
შესაბამისად,  პროექტები და იდეები, რომლებიც რეალურად იმუშავებს იაფი არაა.

ცალკე პრობლემაა, ამგვარი პროექტის გაყიდვის სქემის შემუშავება  – რეალურად იდეის დაცვა შეუძლებელია . 

✧ შეგვიკვეთეთ თქვენი ბიზნესის დაპროექტება 
✧ ჩვენ შევძელით ხელი შეგვეწყო ათეულობით მცირე ბიზნესის გამართვისათვის სქემით „ მაქსიმალური მოგება  მაქსიმალური დანახარჯებით „

მაქსიმალური მოგება მინიმალური დანახარჯებით

ემიგრანტებისათვის – სპეციალური პროექტები მაქსიმალური მოგებით და მინიმალური საწყისი დანახარჯით

აღმოჩნდა რომ ამ ტიპის პროექტები განსაკუთრებით წარმატებულია ემიგრანტებში. ბევრი მათგანი საქართველოში ბიზნესს იწყებს ჯერ კიდევ უცხოეთში ყოფნის დროს.

ჩვენი  სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება