ევროპიდან წამოსასვლელად ბიზნეს გეგმების მომზადება

ევროპიდან წამოსასვლელად ბიზნეს გეგმის მომზადება  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

ბიზნეს გეგმების შედგენა -ში გამოგადგებათ მასალები , რომლებიც ამ საიტზეა განთავსებული > https://biznes-gegma.medgeo.net/ .

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ევროპელები  ქვეყანაში ჩასულ ემიგრანტებს, აძლევენ მცირე ბიზნეს-გრანტებს, რომ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნდნენ

ბოლო დროს, ევროპის ქვეყნები, იქ  ჩასულ ემიგრანტებს, აძლევენ მცირე ბიზნეს-გრანტებს, რომ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნდნენ, მიკრო ბიზნესი ააწყონ სამშობლოში და მათთან აღარ ჩავიდნენ სამუშაოს საძებნად.
ამისათვის მათ თხოვენ ბიზნეს-გეგმის წარდგენას.
არაერთი ამგვარი ბიზნეს-გეგმის მომზადება-განხილვამ მიგვიყვანა გარკვეულ მოსაზრებამდე, რომლებიც გვინდა გაგაცნოთ

ემიგრანტების დასაბრუნებელ გრანტებს სხვადასხვა წყაროები აქვთ 

ემიგრანტების დასაბრუნებელ გრანტებს სხვადასხვა წყაროები აქვთ. უფრო ხშირად, ჩვენი დაკვირვებით, ესაა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების თანხები.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგან ყველა გრანტის გამცემს თავისი მოთხოვნები და ხედვები აქვთ. არ არსებობს ერთიანი სტანდარტები.

და მაინც მთავარი მოთხოვნებია :

1 .უნდა ჩანდეს , რომ ევროპისაკენ სამუსაოდ აღარ გაიხედავთ
2. კარგია თუ ეს გრანტი რამეთი გრანტის მომცემ ქვეყანასაც  წაადგება

ცხადია, პროექტი უნდა იყოს შინაარსობრივად გამართული და არ შეიცავდეს ყალბ ინფორმაციას. იცოდეთ ! ყველა ციფრსა და მოტანილ ფაქტს გადაამოწმებენ.

სომას დეპარტამენტში წარდგენილი ერთი პროექტის შესახებ

პროექტი ეხებოდა საქართველოში პატარა სათბურის აშენებას, რომელშიც მოშენდებოდა ფრანგულ კულინარიაში პოპულარილი ერთ-ერთი სანელებელი.
1. თესლები შეძენილი იქნება საფრანგეთში (თანხის 12 %)
2. პოპულარიზების მიზნით იქმნება სპეციალური ქართული საიტი, რომელიც ფაქტიურად ფრანგული სამზარეულოს პროპაგანდაა (თანხის 12 %)
დანარჩენი თანხა ხმარდება სათბურს.

პროექტი კლიენტის საკუთრებაა და მისი გამოქვეყნების უფლება არა გვაქვს.
აღვნიშვნავთ მხოლოდ:
— მცენარე მართლაც უნიკალური შევარჩიეთ
— ტექსტი ძალიან პროფესიულად და ლაკონურად გადმოვეცით, სულ 5 გვერდი დაიკავა

ამ წარმატებული პროექტის სარჩევი ასე გამოიყურებოდა:

პროექტის დასახელება:
პროექტის წარმომდგენი: 

პროექტის მიზანი
ბიზნესის იდეის აღწერა :
პროდუქციის მომხმარებლები :
პროდუქციის დისტრიბუცია და მიწოდება კლიენტებისათვის
კონკურენცია
სათბურის მოწყობის ტექნიკური  საკითხებიი
შენობა
წყალი

ნიადაგი 
ნიადაგის განოყიერება 

განათების პრობლემა
გათბობის პრობლემა
გათბობის პრობლემა
იარუსები
წარმოების ტექნოლოგია საქართველოს პირობებში

წარმოების სქემა
წინამორბედები
თესლი
ჩითილების მიღება ღია გრუნტში

ჩითილების გადარგვა სათბურში
მოვლა
კადრები
ეკონომიკური გათვლები
თავდაპირველი  ხარჯები
მიმდინარე ხარჯები 
შემოსავალი
მოგება , გრანტის მიღების შემთხვევაში

საფრანგეთიდან წამოსასვლელად ბიზნეს გეგმების მომზადება

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...