ბიზნეს-გეგმების პოსტები https://biznes-gegma.medgeo.net/

ბიზნეს-გეგმების პოსტები – ს ანოტაციები : 2, 

ბიზნეს-გეგმების პოსტები – პირველი რეიტინგული ჯგუფი

1  იყიდება ქოლ-ცენტრის  სისტემა

ეს არის რთული კომპიუტერული სისტემა, რომლის ტელეფონებზე  რეალურად შემოდის საჭმლის მიტანის შეკვეთები.
სისტემა ტესტირებას გადის თითქმის ორი წელია . შეკვეთები შემოდის რეალურად.
!!! სისტემა მყიდველს გადაბარდება დღეში 100 შეკვეთის წარმადობით.
სისტემას შეუძლია იმუშაოს, როგორც დამოუკიდებელმა  ბიზნესმა (ქოლ-ცენტრმა, რომელიც მრავალ რესტორანს მოემსახურება) ან მხოლოდ ერთ, დიდ სამზარეულოზე.
ჩვენვე ჩავუტარებთ ტრენინგებს თქვენს ოპერატორებს
დეტალურად გაეცანით გაშეარებულ პოსტს.
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/07/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ad%e1%83%9b%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ab%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2/

#იყიდებაბიზნესი #იყიდებასაჭმლისმიტანისსერვისი #იყიდებაქოლცენტრი #ქოლცენტრი #საჭმლისმიტანისსერვისი #ქეითერულიფირმა

2. ბიზნეს გეგმები , რომლებიც მინიმალური დანახარჯებით , მაქსიმალურ ##მოგებას იძლევიან”.

✧ბიზნესის დაპროექტებაში  არის სპეციალური მიმართულება: ” ბიზნეს გეგმები , რომლებიც მინიმალური დანახარჯებით , მაქსიმალურ ##მოგებას იძლევიან”.
ამგვარ  ბიზნეს-გეგმებზე , უპირველესად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებშია მოთხოვნა.  მიზეზია შედარებით მცირე კაპიტალი , თუმცა არსებობს სხვა მიზეზებიც.  მათ შორის – დიდი ფირმებისაგან ბიზნესის ჩაყლაპვის ნაკლები საშიშროება , რადგან ისინი მეტწილად მეწარმის ინდივიდუალურ მოტივაციაზე და მონდომებაზეა დამოკიდებული.
ჩვენ , ერთის მხრივ , ვსწავლობთ ამგვარ პროექტებს მთელ მსოფლიოში , მეორე მხრივ – ქართულ  სტატისტიკას და შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სპეციალური ბიზნეს-გეგმები „მაქსიმალური #მოგება , მინიმალური დანახარჯით და მინიმალური რისკით“.
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/06/მაქსიმალური-#მოგება-მინიმ/
#მინიმალური დანახარჯი #მაქსიმალური მოგება #მინიმალური რისკი #ბიზნესი #მომგებიანი ბიზნესი #ყველაზე მომებიანი ბიზნესი 

3  თუკი ეძებთ მომგებიან ობიექტებს ინვესტიციის ჩასადებად 

თუკი თქვენ აპირებთ #ინვესტიცია გააკეთოთ საქართველოში , დაგჭირდებათ #საინვესტიციო ობიექტების შესახებ  ინფორმაციის დამოუკიდებელი მოძიება და თქვენთვის წარმოდგენილი #საინვესტიციო პროექტების დამოუკიდებელი ანალიზი.
მზადა ვართ ამ მიმართულებითაც მოგემსახუროთ , ობიექტების გარკვეულ ჯგუფისათვის.
ჩვენთან თანამშრომლობა მოგიტანთ რეალურ #მოგებას .

https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/04/01/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90/

#ინვესტიცია #საინვესტიციოობიქტი #საინვესტიციოპროექტი #ინვესტორი  #მომგებიანიბიზნესი #ბიზნესი #მინიმალურიდანახარჯიმაქსიმალური მოგება

4. საიტი მათთვის , ვინც დაფინანსებას ეძებს

სპეციალური საიტი მათთვის , ვინც #გრანტებსა და სხვა #დონორულ # რესურსებს ეძებს.
აქ არის ყველაფერი , რაც გჭირდებათ გრანტების,ინვესტიციების,შეღავათიანი კრედიტების და ლიზინგების საძიებლად.

https://biznes-gegma.medgeo.net/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%90/
#გრანტი #გრანტები #ლიზინგი #შეღავათიანი კრედიტი #დონორული რესურსები #დაფინანსების წყაროები #დაფინანსება

5. ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება 577 235 400

#ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის #რესურსების ძიება
თუკი თქვენ გაქვთ მზარდი საწარმო , ბუნებრივია , დაგჭირდებათ მისი განვითარებისათვის ახალი რესურსების მოძიება.
საჭირო რესურსები შეიძლება იყოს , როგორც ფულადი , ასევე არაფულადი ფორმის : #გრანტები , #ინვესტიციები , #ლიზინგები , შეღავათიანი #კრედიტები და ა.შ.
როგორ ხდება მზარდი საწარმოსათვის რესურსების მოძიება?

https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/22/%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%93%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%a1/

6. #საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება

 ეს სია  უპირველეს ყოვლისა , დაგეხმარებათ სწორად შეარჩიოთ თქვენი #ბიზნესის #მიმართულება. ბიზნესის მიმართულების სწორად შერჩევა – წარმატების ნახევარია.
გრანტი არის რესურსი , რომელსაც ერთი პირი მეორე უსასყიდლოდ გადასცემს.

“გრანტი”  საკმაოდ ფართო ცნებაა. ამჟამად პოპულარული “შეღავათიანი კრედიტები” ნაწილობრივ გრანტია.
ამდენად , როცა ვსაუბრობთ #საგრანტო ბიზნეს გეგმებზე , ეს ბიზნეს-გეგმათა საკმაოდ დიდ სიმრავლეს მოიცავს.
გაშეარებულ   გვერდზე განთავსებულია , ჩვენი აზრით , ყველაზე აქტუალური და საინტერესო ბიზნეს გეგმების  .სია. მათი ნაწილი გადის ანოტაციებზე.
https://biznes-gegma.medgeo.net/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%9d-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%97%e1%83%90/

7 ინოვაციური ბიზნეს გეგმები მომზადება 

#ინოვაციურ პროექტებზე ხშირად ცხადდება სპეციალური , ##ინოვაციური დაფინანსების პროექტები . ეფექტურად მუშაობს ” საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ” , რომელიც უწყვეტად აცხადებს #საგრანტო კონკურსებს. #კონკურსები ამჟამადაც არის გამოცხადებული.
ხშირად , #საგრანტო და შეღავათიანი კრედიტების პროგრამებიც , უმეტესად , უპირატესობას ანიჭებენ პროექტებს , რომლებიც #ინოვაციურ კომპონენტს შეიცავენ.
☀გთავაზობთ ##ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადებას , როგორც რეგიონალურ , ასევე დარგობრივ ჭრილში.
✧ეს განცხადება კავშირში არაა რომელიმე გამოცხადებულ კონკურსთან და რომელიმე ფონდთან. ჩვენი პროექტები წარდგენილ შეიძლება იქნეს ნებისმიერ საერთაშორისო კონკურსზე.
https://biznes-gegma.medgeo.net/2020/03/28/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91/
#ინოვაცია #ინოვაციური #ინოვაციურიბიზნესგეგმები #ინოვაციურიპროექტები 

თუკი #გრანტის ან შეღავათიანი კრედიტის მიღება გსურთ

✧ ამჟამად მიმდინარეობს 50-მდე #საგრანტო #კონკურსი.
✧ მიმდინარე #კონკურსები შეიძლიათ მოიძიოთ საიტზე https://biznes-gegma.medgeo.net/ბიზნეს-გეგმა/
✧ ამავე გვერდზე არის ფანჯარა , საიდანაც შეგიძლიათ სიახლეების გამოწერა
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694325967915691&id=134859850528975&__cft__[0]=AZWSwQjqXyNRcNhT0wrBno47glv8FHth0rlvOrqqTLl3hIdzZ0-vZmULjh2wyGjicLrzxDC3jjdGiODhsxY_BBNd1KODDbXC88_2rOBnMbMVnpQWle6TQDhZOORnb-AeNoGOMXK-M-HH7u1uVzsE1iQY1pFGUwyGOPXdT3OAfGzY2A&__tn__=%2CO%2CP-R
#გრანტი #შეღავათიანიკრედიტი #საგრანტოკონკურსი #საგრანტოსიახლეები 

10 გადაზიდვები

თუკი დაინტერესებული ხართ საქონლის დიდი პარტიების გადაზიდვებით
https://biznes-gegma.medgeo.net/2020/04/10/%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%9d-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
#სატრანსპორტოგადაზიდვები

11 გამოიწერეთ

თუკი გსურთ დროულად მიიღოთ ინფორმაცია საგრანტო კონკურსებისა და ამ სფეროს სხვა სიახლეების შესახებ გამოიწერეთ საიტი https://biznes-gegma.medgeo.net/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%90/
გამოწერის ფანჯარა მდებარეობს გაშეარებული გვერდის მარჯვენა სვეტში . ქვია „სიახლეების გამოწერა“.  იქ უბრალოდ თქვენი ელფოსტა უნდა ჩაწეროთ.
#გრანტი #შეღავათიანიკრედიტი #საგრანტოკონკურსი #საგრანტოსიახლეები 

12 შეღავათიანი აგრო კრედიტი

შეღავათიანი #აგროკრედიტის ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება . 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com
შეღავათიანი #აგროკრედიტი , ჩვენი აზრით ,   საქართველოში ყველაზე პოპულარული და ყველაზე წარმატებული  პროექტია . მუშაობს 2013 წლის 27 მარტიდან.

https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/03/01/%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%a6%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%99%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%98/
#სასოფლო-სამეურნეო კრედიტი #აგროკრედიტი #შეღავათიანიკრედიტი 

13 თუკი თქვენ გაქვთ მზარდი საწარმო , ბუნებრივია , მუდმივად დაგჭირდებათ მისი განვითარებისათვის ახალი რესურსების მოძიება.

ბევრი საწარმო , მრავალი წელია თვლის , რომ ჯობია რესურსების მოძიებისათვის ჩვენ მოგვიწვიოს   
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/22/%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%93%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%a1/?fbclid=IwAR1vR_rtf8ceOcIyee9K8XjVq4C2CJYEEuLA_blsaiVvuZBwG4w3qo3MPYc

14  #ვაკანსიები 

დისტანციური #სამუშაო .ყველა გამოცხადებული ვაკანსია და სამუშაო დისტანციურია , თავისუფალი რეჟიმით.
მოგვყავს რამდენიმე ვაკანსიის დასახელება:
1 ) პოსტებზე #კომენტარების დამწერი ;
2) 
!!!. პირი , რომელიც წაიყვანს #ამაზონის ქართულ ვერსიას;
3) 
პირი , რომელიც იმუშავებს რუსულ ენოვან ინტერნეტ სივრცეში;
4) #
ბლოგერი ;
5) 
ანაზღაურებადი #სტაჟიორი #ბიზნეს-გეგმების მომზადების ჯგუფში
6) #
ტვიტერი და სხვა სოც.ქსელებში მომუშავე პირი
https://biznes-gegma.medgeo.net/2020/04/23/%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98/
#დისტანციურისამუშაო #თავისუფალირეჟიმი #რერაიტერი #კოპირაიტერი #მწერალი #ვაკანსია #ვაკანსიები #სამუშაო 

15. იყიდება მზა , მომგებიანი ბიზნესი

 #იყიდება მზა საოფისე #ბიზნესი , რომელსაც რეალურად მოაქვს #შემოსავალი.
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/07/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ab%e1%83%90%e1%83%ae/
#იყიდებაბიზნესი #მომგებიანიბიზნესი #ბიზნესი მინიმალურიდანახარჯით

საგრანტო კონკურსები / ბიზნეს-გეგმების პოსტები

მეორე რეიტინგული  ჯგუფი

 

#საფინანსოკონსულტანტი #საფინანსო
https://biznes-gegma.medgeo.net/2017/06/05/%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%9d-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2/

✧ ბიზნეს გეგმები სტუდენტებისათვის / დახმარება / კონსულტაციები

როგორ მოვამზადოთ და დავიცვათ #სტუდენტური #ბიზნეს გეგმა
✺ არ იცით , როგორ შეარჩიოთ ობიექტი ბიზნეს-გეგმისათვის , რომელსაც წარმატებით დაიცავთ და ცხოვრებაშიც გამოგადგებათ?
✺ არა გაქვთ დრო და სურვილი ჩაუღრმავდეთ ბიზნეს-გეგმის
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/01/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91/

დაფნის ბიზნესი

✧ ამონარიდი : საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მასალებიდან  :
„ საქართველო წლების განმავლობაში ახორციელებს დაფნის გამომშრალი ფოთლების ექსპორტს , თუმცა აღსანიშნავია , რომ დაფნა არ არის ბრენდირებული და შესაბამისად ხშირია ფაქტი , როდესაც პოლონური კომპანიები (პოლონეთში დაფნის წარმოება ძალიან მიზერულია) ყიდულობენ ქართულ დაფნას და მისი დაბრენდვის შემდეგ ახორციელებენ მის რეალიზაციას რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში.

ბრენდირებული და დაფასოებული დაფნის ფასი რამდენჯერმე აღემატება წონით და საბითუმო ფასებში რეალიზებულ დაფნას. ეთერზეთების გამართული და დიდი საწარმო საქართველოში აღარ ფუნქციონირებს , არსებობს რამდენიმე მცირე საწარმო , რომელიც პრაქტიკულად კუსტარულ პირობებში ახორციელებს დაფნის ეთერზეთის გამოწურვას , თუმცა მათი ხარისხი და ტექნოლოგიები არ შეესაბამება საექსპორტო პროდუქტის მოთხოვნებს „
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/03/28/%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a4%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a0/

სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმა

, სავარაუდოდ , მხოლოდ ამ და მომიჯნავე სფეროს სპეციალისტებს დააინტერესებთ , მაგრამ საიტზე https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/03/23/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94/
ბევრ საინტერესო ბიზნეს გეგმის ანოტაციას იპოვით , მათ შორის-მედიცინის სფეროში
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/03/23/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94/

https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/04/01/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90/

ბიზნეს-გეგმების პოსტები – ს ანოტაციები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...