მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში აუცილებელი პუნქტია

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში

მენეჯმეტის აღწერა ბიზნეს გეგმაშიბიზნეს გეგმის ეს ნაწილი უნდა განსაზღვრავდეს მმართველი გუნდის წამყვან წევრებს, მოკლედ აღწერდეს მათ პასუხისმგებლობას და იძლეოდეს ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ.
პროექტში ჩართული პირების გამოცდილებისა და მიღწევების უფრო დაწვრილებითი აღწერა (რეზიუმე, CV) ჯობს გაკეთდეს ცალკე, გეგმის დანართის სახით.
ბიზნეს გეგმის ამ ნაწილის სწორად შედგენა საფინანსო გეგმის მომზადებისას დიდად წაგადგებათ, რადგან იგი
ზუსტად უნდა აისახოს გეგმაში.

იხილეთ აგრეთვე : 
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება

1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments