მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში აუცილებელი პუნქტია

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში

მენეჯმეტის აღწერა ბიზნეს გეგმაშიგეგმის ეს ნაწილი უნდა განსაზღვრავდეს მმართველი გუნდის წამყვან წევრებს, მოკლედ აღწერდეს მათ პასუხისმგებლობას და იძლეოდეს ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ.
პროექტში ჩართული პირების გამოცდილებისა და მიღწევების უფრო დაწვრილებითი აღწერა (რეზიუმე, CV) საჭიროა გაკეთდეს ცალკე, გეგმის დანართის სახით.

იხილეთ აგრეთვე : 
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება

1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...