კრედიტის ღირებულება

კრედიტის ღირებულება, Стоимость кредита, Цена кредита, Cost borrowing

კრედიტის ღირებულება – არის თანხა, რომელსაც მსესხებელი იხდის კრედიტის გამოყენებისთვის.

კრედიტის ღირებულების ძირითადი ნაწილი – ღირებულების ნაწილია, რომელიც გადახდილია უშუალოდ კრედიტორისთვის.

კრედიტის ღირებულების დამატებითი ნაწილი – ღირებულების ნაწილია, რომელიც მიეწოდება მესამე პირს. მიწოდებული საქონლის ღირებულებაში ასევე შეიძლება შედიოდეს კრედიტის ღირებულების დაფარული ელემენტები, რომლებიც აკომპენსირებენ კრედიტორებისთვის პროცენტული განაკვეთის შემცირებულ ნომინალურ ზომას.

კრედიტის ღირებულება შედგება:
– პროცენტული განაკვეთი
– ვალდებულებების საკომისო: წლიური 0.1-.0.3%-ს გადახდა ხდება კრედიტორული ბანკისთვის, რადგანაც მას აქვს ვალდებულება მოახდინოს მსესხებლისთვის აუცილებელი კრედიტების რეზერვაცია და მიწოდება დადგენილი ვადის განმავლობაში.
– სამმართველო საკომისიოები: 0.1-0.3%-ის გადახდა ხდება მენეჯერული-ბანკისთვის, რომელიც ატარებს ორგანიზაციულ სამუშაოებს რამოდენიმე ბანკის დაკრედიტების დროს.
– სადაზღვევო ბონუსები
– სხვადასხვა გადასახადები.

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...