შემოსავლის პირდაპირი კაპიტალიზაცია

შემოსავლის პირდაპირი კაპიტალიზაცია, Прямая капитализация дохода, Direct capitalization of income

შემოსავლის პირდაპირი კაპიტალიზაცია – უძრავი ქონების შეფასების მეთოდია, რომელიც დაფუძნებულია ვარაუდზე, რომ მისი მიმდინარე საბაზრო ღირებულება:
– პირდაპირაა დამოკიდებული სუფთა წლიურ შემოსავალზე, რომელიც მიიღება მისი ფუნქციონირებით;
– ტოლია მომავალში ოპერაციული გასავლების გამოქვითვის შემდეგ შემოსავლების მიღების პოტენციური შესაძლებლობის.

ითვლება, რომ შემოსავლების პირდაპირი კაპიტალიზაციის გამოყენება მიზანშეწონილია საცხოვრებელ სახლებთან, ოფისებთან, საწყობებთან და მაღაზიებთან მიმართებაში.

.

შემოსავლის პირდაპირი კაპიტალიზაცია

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...