რეალური საპროცენტო განაკვეთი

რეალური საპროცენტო განაკვეთი, Реальная процентная ставка, Реальная процентная ставка за кредит, Real interest rate, Credit real rate of interest
რეალური საპროცენტო განაკვეთი – ინფლაციისგან დამოუკიდებელი საპროცენტო განაკვეთია. გამოითვლება როგორც განსხვავება ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთსა და ინფლაციის დონეს შორის.
   განასხვავებენ:
– ex ante – მოსალოდნელი რეალური საპროცენტო განაკვეთი კრედიტის გაცემის მომენტში;
– ex post – ფაქტიურად შედგენილი რეალური საპროცენტო განაკვეთი.
.
რეალური საპროცენტო განაკვეთი

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...