საწარმოს საკუთარი სახსრები

 

საწარმოს საკუთარი სახსრები; Собственные основные средства
საწარმოს საკუთარი სახსრების – არის საშუალებები რომლებიც ჩამოყალიბდა:
  • უფლებამოსილი ფონდებით, საწარმოო საზოგადოებებსა და გაერთიანებებში არსებული აქციებითა და წილებით;
  • პირველადი და დამატებით გამოშვებული აქციების გაყიდვით მიღებული შემოსავლებით;
  • დაგროვებული და უშუალო მოგებებით;
  • ფასიანი ქაღალდების საბაზრო ღირებულების სარეალიზაციო ზრდით;
  • სახელმწიფოსგან მიღებული სახსრებით.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი
Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...