უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი

უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი ; Отрицательный оборотный капитал; Negative working capital
უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი – არის სიტუაცია, როდესაც კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებები აღემატება მის მიმდინარე აქტივებს.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
–    ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
–    იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
–    დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად
–    1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
–    შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–    იურიდიული პორტალი

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...