საავტორო ბიზნეს გეგმები – ს მომზადება – 577 235 400

საავტორო ბიზნეს გეგმები შედარებით ძვირადღირებული პროექტებია . ისინი, არიან ინოვაციური და უნიკალური.


საავტორო ბიზნეს გეგმები – რას გულისხმობს ეს გამოთქმა

ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა , საზოგადოდ შეიძლება არ იყოს ავტორის მიერ შექმნილი. ინოვაციური იქნება იდეა, თუკი იგი არსებობს სხვა ქვეყანაში, მაგრამ არაა საქართველოში და თქვენ პირველი ნერგავთ მას. მაგალითად: შეისწავლეთ საქონლის ჯიშები და შემოგყავთ ბრაზილიური საქონელი.
საავტორო ბიზნეს-გეგმა გულისხმობს, რომ იდეა ავტორისაა.


საავტორო ბიზნეს გეგმები რეგიონალურ ჭრილში 

ბიზნეს გეგმის შემუშავებას ყოველთვის უძღვის წინ ბიზნეს იდეის ანალიზისა და ბიზნესის დაპროექტების ეტაპები . ამ ეტაპებზე უნდა გამოვლინდეს, რა იდეაა მოცემულ სიტუაციაში ყველაზე უფრო პერსპექტიული, ანუ რაა პროექტში ინოვაციური მოცემული რეგიონისათვის. იდეის ორიგინალობა, ინოვაცია ხშირად ფონდების ოფიციალური მოთხოვნაა, თუმცა ამას მოთხოვნა არ ჭირდება, იგი  ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის პრინციპიდან გამომდინარეობს.

ყველა რეგიონს აქვს რაღაც  ორიგინალური სპეციფიკა, რომელზეც შეიძლება აიგოს კონკურენტუნარიანი პროექტი. ეს სპეციფიკა სწორად უნდა იქნეს გააზრებული და ფორმილირებული. ეს დიდი შრომაა, რომელიც მასშტაბური ინფორმაციის მოგროვებასა და დამუშავებას მოითხოვს.
როცა რეგიონისათვის საავტორო ბიზნეს-გეგმებზეა საუბარი იგულისხმება, რომა სპეციალისტებმა იმუშავეს და მიაგნეს ამ რეგიონში ყველაზე უფრო მოგებიან, ორიგინალურ, ინოვაციურ იდეას და გთავაზობენ თქვენი ბიზნესი ან იდეაზე დააფუძნოთ. ასეთ იდეას საავტორო იდეას ვუწოდებთ.  მისი ღირებულება ბუნებრივია უფრო მაღალია.


სამიზნე რეგიონები

ამ ეტაპზე ფორმულირებულია რამდენიმე საავტორო იდეა, შემდეგი რეგიონებისათვის
— მაღალი მთიანი, ცივ-ზამთრიანი სოფლებისათვის . განსაკუთრებით მაღალ მომგებიანი პროექტი.
— მესხეთ-ჯავახეთი
— იმერეთი


ბიზნეს გეგმების შეკვეთა

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი- medgeo . net , ელფოსტა Caumednet@gmail . com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა ,ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება

● ტექნოლოგიების და ტექნიკის  მოძიება , შედარებითი ანალიზი
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურსების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო , სალიზინგო , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს- გეგმების მომზადება

❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,საავტორო ბიზნეს გეგმები 577 235 400
    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება 
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად 
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება  
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი

.

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...